Právo

Právo je systém pravidel vytvořený a uplatňovaný veřejnými institucemi. Právo je hlavní určující faktor společnosti, který utváří politické, hospodářské a sociální prostředí a který podstatným způsobem přispívá k sociálnímu smíru. Proto je velmi důležité, aby byl každý občan informován o platných právních předpisech.

Evropská unie (EU) a její členské státy jsou založeny na zásadách právního státu, zásadách demokracie a úcty k lidským právům a základním svobodám. To znamená, že právo stojí nade všemi a platí pro všechny, a že je přijímáno demokratickým postupem. Jakékoli akty a rozhodnutí vydané státem a/nebo veřejnými orgány musí být v souladu s jeho právem. Právo občanům především zaručuje základní práva a svobody.

Každý členský stát EU má své vlastní právo, právní systém a ústavní požadavky a postupy pro přijetí zákona. Kromě toho jsou členské státy vázány právem Evropské unie a mezinárodním právem.

Navštivte prosím příslušné dílčí webové stránky, kde naleznete více informací ohledně:

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.