Oikeus

Laki on julkisten toimielinten laatimien ja toimeenpanemien sääntöjen järjestelmä. Laki on merkittävä yhteiskunnan toimintaa säätelevä tekijä, jolla muokataan poliittista, taloudellista ja sosiaalista toimintaympäristöä ja jolla on tärkeä osa yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä. Tästä syystä jokaisen kansalaisen on tunnettava sovellettava laki.

Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden perustana on oikeusvaltion ja demokratian periaate sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että laki on kaikkien yläpuolella ja koskee kaikkia ja että lait hyväksytään demokraattisella menettelyllä. Kaikkien valtion ja/tai sen viranomaisten toimien ja päätösten on noudatettava lakia. Laki takaa etenkin kansalaisten perusoikeudet ja -vapaudet.

Kaikilla EU:n jäsenvaltioilla on oma lainsäädäntönsä ja oikeusjärjestelmänsä sekä perustuslakiin pohjautuvat edellytykset ja menettelyt lakien hyväksymiselle. Lisäksi kaikkia jäsenvaltioita sitoo Euroopan unionin oikeus ja kansainvälinen oikeus.

Alasivuilta löydät lisätietoa seuraavista aiheista:

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.