Pravo

Pravo je sustav pravila koji utvrđuju i provode javne institucije. Pravo je važni odlučujući faktor društva kojim se oblikuje političko, gospodarsko i društveno ozračje i koji služi kao temeljni doprinos miru u društvu. Stoga je iznimno važna informiranost svakog građanina o primjenjivom pravu.

Europska unija (EU) i države članice utemeljene su na vladavini prava, načelu demokracije i poštovanju ljudskih prava i temeljnih sloboda. To znači da je pravo iznad svih, da se primjenjuje na sve i da je doneseno demokratskim postupkom. Svi akti i odluke koje donese ta država i/ili tijela javne vlasti moraju biti u skladu s njezinim pravom. Posebice, pravo građanima jamči temeljna prava i slobode.

Svaka država članica EU-a ima vlastito pravo, pravni sustav i ustavne odredbe te postupke za donošenje pravnih propisa. Također, sve države članice obvezuje pravo Europske unije i međunarodno pravo.

Na odgovarajućim poveznicama možete pronaći više informacija o:

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.