Teisė

Teisė – tai valstybės institucijų parengtų ir vykdomų normų visuma. Tai pagrindinis visuomenės skiriamasis bruožas, kuris formuoja politinę, ekonominę ir socialinę aplinką ir iš esmės padeda kurti socialinę santarvę. Todėl nepaprastai svarbu, kad kiekvienas pilietis būtų informuotas apie galiojančią teisę.

Europos Sąjunga (ES) ir jos valstybės narės grindžiamos teisinės valstybės, demokratijos principu ir pagarba žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms. Vadinasi, teisė yra aukščiau visų ir galioja visiems, ji priimama demokratine tvarka. Visi valstybės ir (arba) jos institucijų atliekami veiksmai ir priimami sprendimai turi atitikti jos teisę. Teisė visų pirma garantuoja piliečių pagrindines teises ir laisves.

Kiekviena iš ES valstybių narių turi savo teisę, teisės sistemą ir konstitucinius reikalavimus bei teisės priėmimo procedūras. Be to, visoms valstybėms narėms privaloma Europos Sąjungos ir tarptautinė teisė.

Išsamesnės informacijos rasite atitinkamuose tinklalapiuose apie:

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.