Legislaţie

Dreptul este un sistem de norme create și aplicate de Instituții publice. Dreptul este un factor determinant al societății, care modelează mediul politic, economic și social și contribuie în mod esențial la pacea socială. În consecință, este fundamental ca fiecare cetățean să fie informat cu privire la dispozițiile de drept în vigoare.

Uniunea Europeană (UE) și statele membre ale acesteia se bazează pe statul de drept, pe principiul democrației și pe respectarea drepturilor omului și ale libertăților fundamentale. Aceasta înseamnă că nimeni nu este mai presus de lege, că aceasta se aplică tuturor și se adoptă în temeiul unei proceduri democratice. Toate actele și deciziile luate de către stat și/sau de către autoritățile publice ale acestuia trebuie să respecte dreptul național. În special, dispozițiile legislative garantează drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

Fiecare stat membru al UE are propriul său drept, propriul său sistem juridic și propriile sale norme constituționale și proceduri pentru adoptarea dispozițiilor de drept. În plus, toate statele membre au obligații în temeiul dreptului Uniunii Europene și al dreptului internațional.

Vă rugăm să consultați următoarele pagini relevante pentru a găsi mai multe informații cu privire la:

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.