Oikeusalan ammatit ja verkostot

Tästä osasta saat tietoa erilaisista oikeusalan ammateista ja oikeusasioita käsittelevistä verkostoista.

Lisätietoa on saatavilla seuraavilla sivuilla:

Edellä mainituilta sivuilta saatavien tietojen lisäksi voit halutessasi tutustua seuraaviin eurooppalaisia verkostoja ja asiantuntijajärjestöjä koskeviin verkkosivustoihin:

Päivitetty viimeksi: 30/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.