Juridiskās profesijas un tiesiskās sadarbības tīkli

Šajā sadaļā sniegtās saites ļauj piekļūt informācijai par dažādām juridiskajām profesijām un sadarbības tīkliem tieslietu jomā.

Attiecīgajās sadaļās ir pieejama plašāka informācija par:

Papildus šai informācijai sniedzam dažu Eiropas sadarbības tīklu un ekspertu organizāciju tīmekļa vietņu adreses — varbūt jūs ieinteresēs tur atrodamā informācija:

Lapa atjaunināta: 30/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.