Právnické profesie a justičné siete

Prostredníctvom tejto sekcie získate prístup k informáciám o rôznych právnických profesiách a ich sieťach zaoberajúcich sa justičnými záležitosťami.

Na príslušných podstránkach sa uvádza viac informácií o:

Okrem týchto informácií môžu byť predmetom vášho záujmu tieto webové stránky o európskych sieťach a odborných organizáciách:

Posledná aktualizácia: 30/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.