Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci

EJS (občanské a obchodní věci) usnadňuje tvorbu sítí mezi justičními orgány v zemích EU za účelem zlepšení justiční spolupráce.