ΕΔΔ για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις) διευκολύνει τη διασύνδεση των δικαστικών αρχών των χωρών της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας.