Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades

EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) lihtsustab õigusasutuste võrgustike loomist ELi liikmesriikides õigusalane koostöö parandamiseks.