Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område

Det EJN (på privaträttens område) underlättar nätverksarbete mellan rättsliga myndigheter i EU-länder för att förbättra det rättsliga samarbetet.