Evropská soudní síť pro trestní věci

Evropská justiční síť v trestních věcech je sítí kontaktních míst členských států, jejímž cílem je zlepšit spolupráci v trestních věcech mezi členskými zeměmi EU.

Účel Evropské soudní sítě

Účelem Evropské soudní sítě je zlepšení justiční spolupráce mezi členskými státy Evropské unie na právní a praktické úrovni s cílem bojovat proti závažné trestné činnosti, zejména organizovanému zločinu, korupci, obchodu s drogami a terorismu.

Zásada, na které je Evropská soudní síť založena, je celkem jednoduchá: zjistit příslušné osoby v každém členském státě, které v praxi hrají zásadní roli v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech s cílem vytvořit síť odborníků pro zajištění řádného výkonu žádostí o vzájemnou právní pomoc. Evropská soudní síť má zvláštní význam v kontextu uplatňování zásady přímých kontaktů mezi příslušnými justičními orgány.

Složení Evropské soudní sítě

Evropská soudní síť se skládá z kontaktních míst členských států, jakož i Evropské komise. Národní kontaktní místa jsou určena každým členským státem z ústředních orgánů pověřených mezinárodní justiční spoluprací, justičních orgánů a jiných příslušných orgánů se zvláštní odpovědností v oblasti mezinárodní justiční spolupráce, a to jak obecně, tak i ohledně určitých forem závažné trestné činnosti, jako je organizovaná trestná činnost, korupce, obchod s drogami nebo terorismus.

Funkce kontaktních míst

Kontaktní místa jsou „aktivními zprostředkovateli“ s úkolem usnadnit justiční spolupráci mezi členskými státy, zejména s cílem bojovat proti různým formám závažné trestné činnosti. Rozhodnutí Rady o Evropské soudní síti uvádí, že kontaktní místa umožní příslušným místním orgánům „navazovat ty nejvhodnější přímé kontakty“.

Dalšími funkcemi kontaktních míst je poskytování právních a praktických informací nezbytných pro místní orgány pro vypracovávání efektivních žádostí o soudní spolupráci, jakož i koordinační funkce v případech, kdy řada žádostí místních justičních orgánů ve členském státě vyžaduje koordinovanou činnost v jiném členském státě.

Související odkazy

Evropská soudní síť v trestních věcech

Poslední aktualizace: 07/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.