Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima

Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima (EJN u kaznenim stvarima) mreža je kontaktnih točaka u državama članicama čiji je cilj poboljšanje suradnje među državama članicama EU-a u kaznenim stvarima

Svrha Europske pravosudne mreže

S pomoću Europske pravosudne mreže nastoji se poboljšati pravosudna suradnja među državama članicama Europske unije na razini prava, kao i u praksi, radi suzbijanja teških kaznenih djela, posebno organiziranog kriminala, korupcije, trgovine drogom i terorizma.

Načelo na kojem se temelji Europska pravosudna mreža vrlo je jednostavno: utvrđivanje mjerodavnih osoba u svakoj državi članici koje imaju ključnu praktičnu ulogu u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s ciljem uspostavljanja mreže stručnjaka radi osiguravanja pravilnog izvršavanja zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć. Europska pravosudna mreža posebno je važna u kontekstu primjene načela izravnih kontakata među nadležnim pravosudnim tijelima.

Sastav Europske pravosudne mreže

Europska pravosudna mreža sastavljena je od kontaktnih točaka u državama članicama te kontaktnih točaka Europske komisije. Nacionalne kontaktne točke odabire svaka država članica među središnjim tijelima nadležnima za međunarodnu pravosudnu suradnju, pravosudnim tijelima i drugim nadležnim tijelima s posebnim odgovornostima u području međunarodne pravosudne suradnje, općenito te za određene oblike teških kaznenih djela, poput organiziranog kriminala, korupcije, trgovine drogom ili terorizma.

Zadaće kontaktnih točaka

Kontaktne su točke „aktivni posrednici”, a njihova je zadaća olakšavanje pravosudne suradnje među državama članicama, posebno radi suzbijanja različitih oblika teških kaznenih djela. U Odluci Vijeća o Europskoj pravosudnoj mreži navodi se da će kontaktne točke omogućiti lokalnim nadležnim tijelima „uspostavu najpovoljnijih izravnih veza”.

Druge zadaće kontaktnih točaka uključuju pružanje pravnih i praktičnih informacija koje su lokalnim tijelima potrebne radi sastavljanja učinkovitog zahtjeva za pravosudnu suradnju, kao i koordinacija u predmetima u kojima je zbog niza zahtjeva koje su uputila lokalna pravosudna tijela u jednoj državi članici potrebno koordinirano djelovanje u drugoj državi članici.

Druge poveznice

Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima

Posljednji put ažurirano: 07/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.