Büntetőügyekben illetékes EIH

Az Európai Igazságügyi Hálózat a tagállamok kapcsolattartó pontjainak hálózata, amelynek célja az uniós tagállamok közötti büntetőügyekben folytatott együttműködés javítása

Az EIH célja

Az EIH célja az Európai Unió tagállamai közötti jogi és gyakorlati szintű igazságügyi együttműködés javítása a súlyos bűncselekmények, különösen a szervezett bűnözés, a korrupció, a kábítószer-kereskedelem és a terrorizmus ellen folytatott küzdelem terén.

Az EIH azon egyszerű elven alapul, mely szerint valamennyi tagállamban azonosítani kell a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés gyakorlatában alapvető szerepet betöltő személyeket egy olyan szakértői hálózat létrehozása érdekében, melynek révén biztosítható a kölcsönös jogsegély iránti kérelmek megfelelő teljesítése.  Az EIH jelentősége különösen megmutatkozik az illetékes igazságügyi hatóságok közötti közvetlen kapcsolatfelvétel elvének alkalmazásával összefüggésben.

Az EIH összetétele

Az EIH a tagállamok és az Európai Bizottság kapcsolattartóiból áll. A tagállami kapcsolattartókat az egyes tagállamok jelölik ki a nemzetközi igazságügyi együttműködéssel megbízott központi hatóságok, az igazságügyi hatóságok és az egyéb olyan hatóságok közül, amelyek meghatározott feladatkörrel rendelkeznek a nemzetközi igazságügyi együttműködés terén, mind általánosságban, mind pedig egyes olyan súlyos bűncselekmények tekintetében, mint a szervezett bűnözés, a korrupció, a kábítószer-kereskedelem és a terrorizmus.

A kapcsolattartók feladatai

A kapcsolattartók aktív közvetítők, feladatuk a tagállamok közötti igazságügyi együttműködés előmozdítása, különösen a súlyos bűncselekmények különböző formái ellen folytatott küzdelem érdekében. Az EIH-ról szóló tanácsi határozat megállapítja, hogy a kapcsolattartók lehetővé teszik majd a helyi illetékes hatóságok számára „a legmegfelelőbb közvetlen kapcsolat létrehozását”.

A kapcsolattartó feladata továbbá, hogy biztosítsa a helyi hatóságok számára az igazságügyi együttműködés iránti érvényes megkeresés előkészítéséhez szükséges jogi és gyakorlati információkat, valamint hogy koordinációt biztosítson azon esetekben, amikor a valamely tagállam helyi igazságügyi hatóságai által intézett számos megkeresés összehangolt intézkedést igényel egy másik tagállamban.

Kapcsolódó linkek

Büntetőügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat

Utolsó frissítés: 07/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.