Evropska pravosodna mreža v kazenskih zadevah

Evropska pravosodna mreža v kazenskih zadevah (EPM v kazenskih zadevah) je mreža kontaktnih točk držav članic, katere namen je izboljšati sodelovanje med državami članicami EU v kazenskih zadevah.

Cilj Evropske pravosodne mreže

Cilj Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah je na pravni ter na praktični ravni izboljšati pravosodno sodelovanje med državami članicami, da bi preprečili hujše oblike kriminala, predvsem organizirani kriminal, korupcijo, trgovanje z drogami in terorizem.

Evropska pravosodna mreža temelji na preprostem načelu: v vsaki državi članici se določijo pristojne osebe, ki igrajo v praksi pomembno vlogo na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, s tem pa se vzpostavi mreža strokovnjakov, ki skrbijo za pravilno obravnavo zaprosil za medsebojno pravno pomoč. V okviru uporabe načela neposrednih stikov med pristojnimi pravosodnimi organi je Evropska pravosodna mreža izrednega pomena.

Sestava Evropske pravosodne mreže

Evropsko pravosodno mrežo sestavljajo točke za stike držav članic in Evropske komisije. Države članice imenujejo nacionalne točke za stike, ki so sestavljene iz osrednjih organov, pristojnih za mednarodno pravosodno sodelovanje, pravosodnih organov in drugih pristojnih organov s posebnimi odgovornostmi na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja: lahko so na splošno pristojni ali pa so pristojni za nekatere hujše oblike kriminala, kot so organizirani kriminal, korupcija, trgovanje z drogami ali terorizem.

Naloge točk za stike

Točke za stike so "dejavni posredniki", njihova naloga pa je poenostavitev pravosodnega sodelovanja med državami članicami, zlasti v boju proti različnim oblikam hudega kriminala. Sklep Sveta o Evropski pravosodni mreži določa, da bodo točke za stike omogočile lokalnim pristojnim organom "navezovanje najustreznejših neposrednih stikov".

Med drugimi nalogami točk za stike so zagotavljanje pravnih in praktičnih informacij, ki jih lokalni organi potrebujejo za pripravo učinkovitih zaprosil za pravosodno sodelovanje, ter usklajevanje pravosodnega sodelovanja, če je zaradi več zaprosil lokalnih pravosodnih organov države članice potrebno usklajeno ukrepanje v drugi državi članici.

Sorodne povezave

Evropska pravosodna mreža

Zadnja posodobitev: 07/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.