Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Eurojust

Europsko vijeće osnovalo je Eurojust u cilju jačanja borbe protiv teških oblika organiziranog kriminala. Eurojust je tijelo sastavljeno od tužitelja, sudaca ili policijskih službenika s jednakovrijednim nadležnostima.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Što je Eurojust?

Eurojust je tijelo Europske unije osnovano 2002. radi poticanja i unaprjeđivanja koordinacije istraga i kaznenih progona među pravosudnim tijelima država članica Europske unije nadležnima za teške oblike prekograničnog ili organiziranog kriminala.

Koji su ciljevi Eurojusta?

U kontekstu istraga i kaznenih progona u kojima sudjeluju dvije države članice ili više njih, cilj je Eurojusta poticati i unaprjeđivati koordinaciju među nacionalnim tijelima, uzimajući u obzir sve zahtjeve koji potječu od nadležnog tijela pojedine države članice i sve podatke koje dostavi bilo koje tijelo nadležno na temelju odredaba donesenih u okviru Ugovora (Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima, Europol i OLAF).

Drugi je cilj Eurojusta unaprijediti suradnju među nadležnim tijelima, posebno olakšavanjem pružanja međunarodne uzajamne pravne pomoći i provedbe europskog uhidbenog naloga.

Eurojust ujedno podupire nadležna tijela u cilju unaprjeđivanja učinkovitosti istraga i kaznenih progona. Također može pomagati pri istragama i kaznenim progonima u koje su uključene država članica i država koja nije članica ili država članica i Komisija kada je riječ o kaznenim djelima koja imaju utjecaja na financijske interese Europske unije.

Eurojust pospješuje učinkovitost nacionalnih tijela nadležnih za istragu i kazneni progon pri rješavanju slučajeva teških oblika prekograničnog i organiziranog kriminala, tj. terorizma, trgovanja ljudima, trgovine drogom, prijevare i pranja novca, kako bi se počinitelje brzo i učinkovito privelo pravdi.

Kako djeluje Eurojust?

Eurojust obavlja svoje zadaće preko nacionalnih članova ili kao Kolegij. Eurojust ima ovlasti od nadležnih nacionalnih tijela zatražiti pokretanje istrage ili kaznenog progona za određena djela, odlučiti da je jedno od njih u boljem položaju za pokretanje istrage ili kaznenog progona za određena djela, koordinirati nadležna tijela, osnovati zajednički istražni tim ili mu pružiti bilo koje informacije potrebne za obavljanje zadaća.

Eurojust osigurava razmjenu podataka među nadležnim tijelima te najbolju moguću koordinaciju i suradnju među njima. Eurojust ujedno surađuje s Europskom pravosudnom mrežom, Europolom i Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF). Eurojust pruža logističku potporu te može organizirati i podržati koordinacijske sastanke među pravosudnim i policijskim tijelima različitih država u cilju rješavanja pravnih pitanja i praktičnih problema.

Tko je tko u Eurojustu?

Eurojust se sastoji od 28 nacionalnih članova, po jednoga iz svake države članice EU-a. Nacionalni članovi upućuju se u skladu s pravnim sustavima svojih država, a stalno se sjedište Eurojusta nalazi u Haagu. Nacionalni su članovi visokopozicionirani, iskusni državni odvjetnici, suci ili policijski službenici jednakovrijednih nadležnosti. Pojedinim nacionalnim članovima u radu pomažu zamjenici, pomoćnici ili upućeni nacionalni stručnjaci.

Jačanje Eurojusta

Vijeće je 4. lipnja 2009. donijelo novu Odluku o jačanju Eurojusta. U ciljeve nove Odluke o jačanju Eurojusta ubrajaju se:

  • uspostava zajedničkih minimalnih osnovnih ovlasti nacionalnih članova
  • uspostava koordinacijskog mehanizma u hitnim situacijama
  • unaprjeđenje dostave podataka Eurojustu
  • unaprjeđenje nacionalne osnove Eurojusta
  • jačanje odnosa između Eurojusta i Europske pravosudne mreže
  • jačanje pravosudne suradnje s državama izvan EU-a dopuštanjem Eurojustu da u te zemlje uputi suce za vezu te jačanje suradnje s drugim tijelima poput Europola, OLAF-a i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex).

Prijedlog uredbe o Eurojustu donesen je 17. srpnja 2014. Cilj je tog prijedloga unaprijediti operativnu učinkovitost Eurojusta. Pregovori o prijedlogu su u tijeku.

Ostale poveznice

Eurojust

Posljednji put ažurirano: 08/12/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.