NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Eurojust

Consiliul European a instituit Eurojust pentru a consolida lupta împotriva formelor grave de criminalitate organizată. Eurojust este un organism alcătuit din procurori, magistrați sau agenți de poliție cu competențe echivalente.

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce este Eurojust?

Eurojust este un organism al Uniunii Europene înființat în 2002 pentru a stimula și a îmbunătăți coordonarea cercetărilor și a activității de urmărire penală între autoritățile judiciare competente din statele membre ale Uniunii Europene atunci când se confruntă cu forme grave de criminalitate organizată la nivel transfrontalier.

Care sunt obiectivele Eurojust?

În contextul cercetărilor și al activității de urmărire penală care implică două sau mai multe state membre, obiectivul Eurojust este de a stimula și a îmbunătăți coordonarea între autoritățile naționale, ținând seama de orice solicitare venită din partea unei autorități competente a unui stat membru și de orice informații furnizate de organismele competente în virtutea dispozițiilor tratatelor (Rețeaua Judiciară Europeană în materie penală, Europol și OLAF).

Un alt obiectiv al Eurojust este de a îmbunătăți cooperarea dintre autoritățile competente, în special prin facilitarea aplicării asistenței juridice internaționale reciproce și punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare.

De asemenea, Eurojust susține autoritățile competente pentru îmbunătățirea eficacității cercetărilor și a activității de urmărire penală. Poate acorda sprijin în cercetările și activitatea de urmărire penală dintre un stat membru și un stat terț sau un stat membru și Comisie referitoare la infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

Eurojust sporește eficiența autorităților de cercetare și urmărire penală atunci când se confruntă cu forme grave de criminalitate organizată și de tip transfrontalier, cum ar fi terorismul, traficul de ființe umane, traficul de droguri, frauda și spălarea de bani, pentru a aduce infractorii rapid și eficient în fața justiției.

Cum funcționează Eurojust?

Eurojust își îndeplinește sarcinile prin intermediul statelor membre sau acționează ca un colegiu. Acest organism are puterea de a solicita autorităților naționale competente să cerceteze sau să inițieze urmărirea penală pentru anumite fapte, să stabilească dacă una dintre acestea se află într-o poziție mai bună pentru efectuarea de cercetări sau inițierea urmăririi penale a anumitor fapte, să realizeze coordonarea autorităților competente, să înființeze o echipă de anchetă comună sau să furnizeze orice informații necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

Eurojust asigură schimbul de informații dintre autoritățile competente și le sprijină pentru asigurarea coordonării și cooperării optime. Eurojust cooperează și cu Rețeaua Judiciară Europeană, cu Europol și cu OLAF. Eurojust oferă asistență logistică și poate organiza și facilita întâlniri de coordonare între autoritățile judiciare și autoritățile de poliție ale diferitelor state pentru a ajuta la rezolvarea problemelor juridice și a celor practice.

Care este componența Eurojust?

Eurojust este alcătuit din 28 de membri la nivel național, câte unul din fiecare stat membru al UE. Membrii la nivel național sunt detașați în conformitate cu sistemele juridice respective și ocupă poziții permanente la Haga. Membrii la nivel național sunt procurori, judecători sau ofițeri de poliție cu competență echivalentă având o experiență îndelungată. Unii membrii la nivel național beneficiază de sprijinul unor adjuncți, asistenți sau experți naționali detașați.

Consolidarea Eurojust

La 4 iunie 2009, Consiliul a adoptat o nouă decizie de consolidare a Eurojust. Obiectivele noii decizii de consolidare a Eurojust includ următoarele:

  • crearea unei baze minime comune de competențe ale membrilor la nivel național;
  • crearea unui mecanism de coordonare de urgență;
  • îmbunătățirea transmiterii informațiilor către Eurojust;
  • îmbunătățirea bazei naționale a Eurojust;
  • consolidarea relației dintre Eurojust și EJN;
  • întărirea cooperării judiciare cu statele din afara UE, prin autorizarea Eurojust să numească magistrați de legătură în aceste țări și aprofundarea cooperării cu alte organisme, cum ar fi Europol, OLAF și Frontex.

Pe 17 iulie 2014 a fost adoptată o propunere de regulament privind Eurojust, în scopul de a se îmbunătăți eficacitatea operativă a Eurojust. Negocierile referitoare la propunere sunt în curs de desfășurare.

Linkuri conexe

Eurojust

Ultima actualizare: 08/12/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.