Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Eurojust

Evropski svet je ustanovil Eurojust, da bi okrepil boj proti hudim oblikam organiziranega kriminala. Eurojust je organ, ki ga sestavljajo tožilci, sodniki ali policijski uradniki enakih pristojnosti.

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kaj je Eurojust?

Eurojust je organ Evropske unije, ki je bil ustanovljen leta 2002, da bi spodbujal in izboljševal usklajevanje postopkov preiskav in kazenskega pregona med pristojnimi pravosodnimi organi držav članic Evropske unije, kadar imajo opravka s hudimi oblikami čezmejne kriminalitete in organiziranega kriminala.

Kakšni so cilji Eurojusta?

V okviru postopkov preiskav in kazenskega pregona, ki zadevajo dve ali več držav članic, je cilj Eurojusta spodbujati in izboljševati usklajevanje med pristojnimi organi držav članic, pri tem pa mora upoštevati vsa zaprosila pristojnih organov držav članic in vse informacije, ki jih zagotovi kateri koli organ, ki je pristojen na podlagi določb, sprejetih v okviru Pogodb (Evropska pravosodna mreža v kazenskih zadevah, Europol in urad OLAF).

Eden od ciljev Eurojusta je tudi izboljšati sodelovanje med pristojnimi organi držav članic, in sicer predvsem z olajševanjem izvajanja mednarodne vzajemne pravne pomoči in izvrševanja evropskih nalogov za prijetje.

Poleg tega Eurojust podpira pristojne organe, da bi se povečala učinkovitost postopkov preiskav in pregona. V zvezi s kaznivimi dejanji, ki škodujejo finančnim interesom Evropske unije, lahko pomaga v postopkih preiskav in pregona, ki se nanašajo na državo članico in državo nečlanico, ali državo članico in Komisijo.

Z Eurojustom se krepi učinkovitost nacionalnih organov preiskovanja in pregona pri obravnavanju hudih oblik čezmejne kriminalitete in organiziranega kriminala (npr. terorizma, trgovine z ljudmi, nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, goljufij in pranja denarja), da se zagotovi hitra in učinkovita sodna obravnava storilcev kaznivih dejanj.

Kako Eurojust deluje?

Eurojust izvaja svoje naloge preko svojih nacionalnih članov ali v obliki kolegija. Pristojen je, da pristojne nacionalne organe pozove, naj izvedejo določena dejanja preiskave ali pregona; naj določijo, kateri nacionalni organ naj bi bil v boljšem položaju za izvedbo določenih dejanj preiskave ali pregona; naj poskrbijo za koordinacijo med pristojnimi organi držav članic; naj ustanovijo skupno preiskovalno enoto; ali naj ga seznanijo z vsako informacijo, ki jo potrebuje za opravljanje svojih nalog.

Eurojust zagotovi, da se pristojni organi držav članic medsebojno obveščajo, in jim pomaga tako, da jim zagotovi najboljšo možno koordinacijo in sodelovanje. Poleg tega sodeluje z Evropsko pravosodno mrežo, Europolom in uradom OLAF. Eurojust nudi logistično podporo ter lahko organizira in omogoča koordinacijske sestanke med pravosodnimi in policijskimi organi različnih držav članic, da jim pomaga razrešiti pravna vprašanja in praktične težave.

Kakšna je sestava Eurojusta?

Eurojust ima 28 nacionalnih članov, po enega iz vsake države članice EU. Nacionalni člani so dodeljeni Eurojustu v skladu s pravnimi sistemi svojih držav članic in imajo stalni sedež v Haagu. Nacionalni člani so višji uradniki, ki so izkušeni tožilci, sodniki ali policijski uradniki enakih pristojnosti. Nekaterim nacionalnim članom pomagajo namestniki, pomočniki in začasno dodeljeni nacionalni strokovnjaki.

Krepitev vloge Eurojusta

Svet je 4. junija 2009 sprejel nov sklep za okrepitev vloge Eurojusta. Cilj novega sklepa za okrepitev vloge Eurojusta vsebuje naslednje določbe:

  • vzpostavitev minimalne skupne osnove za pooblastila nacionalnih članov,
  • vzpostavitev mehanizma za usklajevanje v nujnih primerih,
  • izboljšanje prenosa informacij Eurojustu,
  • izboljšanje nacionalne baze Eurojusta,
  • okrepitev razmerja med Eurojustom in Evropsko pravosodno mrežo,
  • okrepitev pravosodnega sode­lovanja s tretjimi državami, tako da lahko Eurojust v te države pošilja sodnike za zvezo, ter okrepitev sode­lovanja z drugimi organi, kot so Europol, urad OLAF in Frontex.

Komisija je predlog uredbe o Eurojustu sprejela 17. julija 2014. Njegov cilj je izboljšanje operativne učinkovitosti Eurojusta. Trenutno tečejo pogajanja o predlogu.

Sorodne povezave

Eurojust

Zadnja posodobitev: 08/12/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.