Konkurzní a insolvenční rejstříky – vyhledávání insolventních dlužníků v EU

Vyhledávání fyzických nebo právnických osob v EU, u nichž je vedena platební neschopnost.