Keresés a hálózatba kapcsolt fizetésképtelenségi nyilvántartásokban

A szolgáltatásról

Tagállami információk

A szolgáltatásról
Az Európai Bizottságtól származó információk

E szolgáltatás segítségével Ön a következő tagállamok fizetésképtelenségi eljárásairól kaphat tájékoztatást: Ausztria, Cseh Köztársaság, Észtország, Németország, Hollandia, Szlovénia és Románia. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön keresést végezzen ezen országok nemzeti nyilvántartásában. Nincs központosított uniós fizetésképtelenségi nyilvántartás. A keresés a nemzeti nyilvántartásokhoz érkezik be, és a választ néhány másodpercen belül megküldik. Jelenleg a szolgáltatást a legnagyobb gondosság elve alapján nyújtják, ezért a hozzáférés nem garantált.

A szolgáltatás az adós neve alapján egyszerű keresési lehetőséget kínál a tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartásokban. Az összetett keresés segítségével a felhasználók az egyes tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályai szerinti, különböző kritériumok alapján végezhetnek keresést. Az egyes tagállamok nyilvántartásában történő keresés módjára – pl. a különleges karakterek használatára – vonatkozó tájékoztatást a fizetésképtelenségre vonatkozó nemzeti információkhoz való hozzáférés tagállami szabályaiban talál. E szabályokat a lenti tagállami információk között találja meg.

A szolgáltatás igénybevételéhez adja meg a keresési adatokat, és pipálja ki a négyzetet, amely szerint Ön elolvasta és megértette a feltételeket, és elfogadja azokat. Ezután kattintson a „keresés” gombra. Ekkor igazoló kódot kell majd megadnia, amivel bizonyítja, hogy Ön természetes személy. A gépesített automatikus keresések ugyanis lelassítanák a rendszert.

A keresési eredmények ábécésorrendben jelennek meg, de országok szerint is elrendezhetők.

Emellett a következő üzenetek jelenhetnek meg, megjelölve azt az országot, amelyre vonatkoznak:

 • A keresés nem felelt meg a nemzeti keresési minimumkövetelményeknek. Kérjük, látogasson el a tájékoztató oldalra, és az összetett keresés segítségével végezzen el érvényes keresést.
 • Eredmények maximális számának túllépése. Bizonyos eredmények megjelenítése nem sikerült. Kérjük, pontosítsa keresését, és próbálja újra.
 • A nyilvántartásban nem találtunk a keresésnek megfelelő adatot.
 • A szolgáltatás nem elérhető. Kérjük, ismételje meg a keresést később (ezt azt jelenti, hogy probléma van a hálózattal vagy a webes alkalmazással).

Egy eredményre kattintva az ország fizetésképtelenségi nyilvántartásában tárolt információkhoz jut. Az egyes országok fizetésképtelenségre vonatkozó jogszabályai közötti jelentős különbségek miatt a megjelenített információk országonként jelentősen eltérnek egymástól. További részletekért, kérjük, olvassa el az adott ország szabályait a fizetésképtelenségre vonatkozó nemzeti információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatban.

Noha az EU 22 hivatalos nyelvén végezhető keresés, és a legtöbb információ elérhető ezeken a nyelveken, az eredmények oldalán bizonyos információk csak a szóban forgó tagállam nyelvén (nyelvein) fognak megjelenni. Ezek rendszerint az adott ügyre vonatkozó információk (például egy bírósági határozat kivonata), amelyeket sajnos nem tudunk lefordítani.

Ha további kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, illetve visszajelzést vagy ötletet szeretne beküldeni, kérjük, használja a „visszajelzés” funkciót a kezdőlapon.

Tagállami információk
A részt vevő tagállamoktól származó információk

Ausztria – Fizetésképtelenségi nyilvántartás

1. Honnan származnak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok? Melyik nemzeti szerv felel a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok kezelésért és az azokkal kapcsolatos információszolgáltatásért?

Osztrák Szövetségi Igazságügyi Minisztérium http://www.edikte.justiz.gv.at/

A nyilvánosságra hozatalt a fizetésképtelenségi ügyekben eljáró bíróságok végzik.

2. E nyilvántartás tekintetében vannak sajátos szabályok és előfeltételszerű keresési szempontok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hozzáférni a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz?

Az osztrák fizetésképtelenségi nyilvántartás egyszerű és összetett keresésre biztosít lekérdezési lehetőséget. A nyilvántartás elérhető a nyilvánosság számára, az osztrák fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférésre nem vonatkoznak sajátos szabályok.

3. Milyen felhasználási feltételek szabályozzák a nyilvántartásban a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést? Vannak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok újrafelhasználására vonatkozó korlátozások és/vagy vonatkozó szerzői jogi szabályok?

A Szövetségi Igazságügyi Minisztériumnak nincs kifogása a fizetésképtelenségre vonatkozó információk felhasználása ellen, amíg egyértelmű, hogy a fizetésképtelenségre vonatkozó információkat független bíróságok teszik közzé, és amíg az adatbázisok jogi védelméről szóló 96/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet tiszteletben tartják.

Nem garantáljuk, hogy az európai igazságügyi portál oldalairól elérhető dokumentumok pontosan megegyeznek a hivatalosan elfogadott szövegekkel. Az Osztrák Köztársaságnak csak azok az aktusai bírnak jogilag kötelező erővel, amelyeket a jogszabályok által előírt módon közzétettek. Kérjük, vegyék figyelembe a "jogi nyilatkozat" cím alatt található, az osztrák szerzői jogi szabályokra vonatkozó nyilatkozatot.

4. Meddig érhetők el a fizetésképtelenségre vonatkozó információk? Mik a nemzeti szabályok ebben a tekintetben?

A fizetésképtelenségre vonatkozó információk a jogszabályban meghatározott törlési időpont bekövetkeztéig érhetők el.

Kérjük, tájékozódjon az osztrák fizetésképtelenségi törvényből.

5. Ki minősül az információkért felelős nemzeti adatkezelőnek, kivel kell kapcsolatban lépnem, ha adatvédelmi aggályom, kérdésem vagy kérésem van?

Az osztrák fizetésképtelenségi nyilvántartást a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium vezeti, a Szövetségi Számítástechnikai Központtal együttműködve

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at/

6. Milyen garantált technikai hozzáférés létezik a fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat tartalmazó nemzeti nyilvántartáshoz?

Támogatott működés: Hétfő – Péntek 07:00 – 17:00
Támogatás nélküli működés: 7x24 óra

7. Hol találhatok további információkat?

Cseh Köztársaság – Insolvenční rejstřík (ISIR)

1. Honnan származnak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok? Melyik nemzeti szerv felel a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok kezelésért és az azokkal kapcsolatos információszolgáltatásért?

A fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat a regionális bíróságok (ideértve a Prágai Városi Bíróságot is), a fellebbviteli bíróságok és a brnói Legfelsőbb Bíróság szolgáltatja. Az adatokat a központi nyilvántartásnak küldik meg.

A közzétett fizetésképtelenségi adatok helyességéért a bíróságok felelősek.

Az országos fizetésképtelenségi nyilvántartás linkje: https://isir.justice.cz

A 2008. január 1. előtt indított fizetésképtelenségi ügyek nyilvántartásának linkje: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. E nyilvántartás tekintetében vannak sajátos szabályok és előfeltételszerű keresési szempontok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hozzáférni a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz?

Keresés különböző feltételek alapján végezhető:

 • Az adós (természetes vagy jogi személy) neve – legalább 3 és legfeljebb 40 karakter; vagy
 • Cégjegyzékszám – csak számjegyek, legfeljebb 8 karakter
 • Nem végezhető keresés egyidejűleg (természetes személy esetében) születési dátum és (jogi személy esetében) személyi azonosító szám alapján.
 • Több mint 200 találat esetén a következő üzenet jelenik meg: „A keresés túl általános.”

3. Milyen felhasználási feltételek szabályozzák a nyilvántartásban a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést? Vannak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok újrafelhasználására vonatkozó korlátozások és/vagy vonatkozó szerzői jogi szabályok?

A fizetésképtelenségi nyilvántartás ingyenesen hozzáférhető a nyilvánosság számára (a 182/2006. törvény [fizetésképtelenségi törvény] 419. §-ának (3) bekezdése). A bírósághoz erre irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kérelmére a fizetésképtelenségi bíróság elrendelheti a természetes személy – dokumentumban szereplő – megjelölt adatainak anonimizálását. Az ilyen természetes személyek családi és utónevét minden esetben közzéteszik. (a fizetésképtelenségi törvény 422. §-a).

4. Meddig érhetők el a fizetésképtelenségre vonatkozó információk? Mik a nemzeti szabályok ebben a tekintetben?

A fizetésképtelenségi eljárást lezáró határozat hatálybalépésétől számított 5 év elteltével a bíróság törli az adóst az adósok listájáról, és hozzáférhetetlenné teszi a fizetésképtelenségére vonatkozó adatokat (a fizetésképtelenségi törvény 425. §-a).

5. Ki minősül az információkért felelős nemzeti adatkezelőnek, kivel kell kapcsolatban lépnem, ha adatvédelmi aggályom, kérdésem vagy kérésem van?

A fizetésképtelenségi nyilvántartást a Cseh Igazságügyi Minisztérium működteti (tel.: +420.221997111, fax: +420.221997559).

A közzétett fizetésképtelenségi adatok helyességéért az egyes fizetésképtelenségi bíróságok felelősek.

A személyes adatok védelmével a Személyes Adatok Védelmének Hivatala foglalkozik:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Cseh Köztársaság

tel.: +420.234665111
fax: +420.234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Milyen garantált technikai hozzáférés létezik a fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat tartalmazó nemzeti nyilvántartáshoz?

A rendszer elérhetősége a hét 5 munkanapján, napi 8 órában biztosított. A nemzeti szabályozás nem tartalmaz előírást a nyilvántartás elérhetősége kapcsán.

7. Hol találhatok további információkat?

Kizárólag cseh nyelven elérhető információk:

Fizetésképtelenségi törvény: http://www.insolvencni-zakon.justice.cz/

Jogszabályok és nemzetközi szerződések gyűjteménye: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

A fizetésképtelenségi nyilvántartás súgó oldalai: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=NAPOVEDA

A fizetésképtelenségi nyilvántartással kapcsolatos hírek, karbantartás és tervezett változások: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=NASTENKA

GYIK: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FAQ

Németországi Szövetségi Köztársaság

1. Honnan származnak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok? Melyik nemzeti szerv felel a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok kezelésért és az azokkal kapcsolatos információszolgáltatásért?

A fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat a helyi bíróságok teszik közzé. Németországban 130 helyi bíróság foglalkozik fizetésképtelenségi ügyekkel. Az adatokat „technikailag” valamennyi német tartomány nevében Észak-Rajna–Vesztfália Igazságügyi Minisztériuma teszi közzé. http://www.insolvenzbekanntmachungen.de

2. E nyilvántartás tekintetében vannak sajátos szabályok és előfeltételszerű keresési szempontok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hozzáférni a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz?

Az adatok közzétételét követő első két hétre vonatkozóan nincsenek különös szabályok. Két hét után az adatkereséshez meg kell adni az illetékes bíróság nevét, valamint a további kritériumok közül legalább egyet (pl. a fizetésképtelen személy nevéből legalább 2 karakter, a lakóhely szerinti város stb.)

3. Milyen felhasználási feltételek szabályozzák a nyilvántartásban a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést? Vannak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok újrafelhasználására vonatkozó korlátozások és/vagy vonatkozó szerzői jogi szabályok?

Az egyetlen korlátozás az, hogy a fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat az erre elsődlegesen szolgáló német weboldalhoz képest egy másik weboldalon keresztül nem lehet hosszabb időn át hozzáférhetővé tenni.

4. Meddig érhetők el a fizetésképtelenségre vonatkozó információk? Mik a nemzeti szabályok ebben a tekintetben?

Az adatokat a jogerős/utolsó bírósági határozatot követően legfeljebb 6 hónapon át teszik közzé. Ezután automatikusan törlődnek.

5. Ki minősül az információkért felelős nemzeti adatkezelőnek, kivel kell kapcsolatban lépnem, ha adatvédelmi aggályom, kérdésem vagy kérésem van?

Németország esetében a következő szervezet felelős a fizetésképtelenséggel kapcsolatos adatokért:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Tel.: +49 (211) 837-1917,
Fax: +49 (211) 8792-456

Az adatvédelmi kérdések a következő szervezet hatáskörébe tartoznak:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Tel.: +49 228-997799-
Fax: +49 228-997799-550

6. Milyen garantált technikai hozzáférés létezik a fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat tartalmazó nemzeti nyilvántartáshoz?

A weboldal rendszerint napi 24 órában elérhető, de a szolgáltatás csak hétfőtől péntekig, 6 és 20 óra között garantált.

7. Hol találhatok további információkat?

-

Észtország – Központi Cégnyilvántartás elektronikus kereskedelmi nyilvántartása

1. Honnan származnak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok? Melyik nemzeti szerv felel a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok kezelésért és az azokkal kapcsolatos információszolgáltatásért?

Észtországban nem létezik külön fizetésképtelenségi nyilvántartás. Észtországban a megyei bíróságok tárgyalják a csődügyeket (fizetésképtelenségi eljárás). A csőd megállapítását követően a bíróság haladéktalanul értesíti a Cégnyilvántartást, amelyet a megyei bíróságok nyilvántartási részlegei tartanak fenn.

Az Észt Cégnyilvántartás tartalmaz információkat a jogi személyek csődjéről. A Cégnyilvántartásba az adatokat bírósági ítélet alapján viszik be. Az elektronikus kereskedelmi nyilvántartás tájékoztatási rendszere a megyei bíróságok nyilvántartási részlegei által fenntartott cégnyilvántartásból, a non-profit szervezetek és alapítványok nyilvántartásából, valamint a kereskedelmi zálogok nyilvántartásából származó digitális adatokat tartalmazza.

A jogi személyek és magánszemélyek csődjével kapcsolatos információk emellett megtalálhatók az Ametlikud Teadaanded (Hivatalos Közlemények) hivatalos elektronikus kiadásában is, amelyben közzéteszik a csődbejelentéseket és a csődeljárásokat is.

2. E nyilvántartás tekintetében vannak sajátos szabályok és előfeltételszerű keresési szempontok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hozzáférni a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz?

Nincsenek különös szabályok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hozzáférni a fizetésképtelenségre vonatkozó nemzeti adatokhoz. A Cégnyilvántartás informatikai rendszerében a jogi személyek cégnév vagy cégjegyzékszám alapján kereshetők. A jogi személy státusza jelzi, hogy a jogalany csődhelyzetben van-e.

3. Milyen felhasználási feltételek szabályozzák a nyilvántartásban a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést? Vannak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok újrafelhasználására vonatkozó korlátozások és/vagy vonatkozó szerzői jogi szabályok?

Észtországban nem létezik fizetésképtelenségi nyilvántartás. A valamely társaság csődjére vonatkozó információ nyilvánosan elérhető a Cégnyilvántartásban, a vonatkozó bírósági ítéletre utalással együtt. A Cégnyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak. A jogerőre emelkedett bírósági ítéletek nyilvánosan elérhetők az interneten az ítélkezési gyakorlat nyilvános adatbázisában.

4. Meddig érhetők el a fizetésképtelenségre vonatkozó információk? Mik a nemzeti szabályok ebben a tekintetben?

A korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, európai részvénytársaságok, európai szövetkezetek, európai területi együttműködési csoportosulások és gazdasági szövetkezetek csődjére vonatkozó, az Észt Cégnyilvántartásba bevitt és az Európai Igazságügyi Portálon keresztül elérhetővé tett információkat a Cégnyilvántartásból való törlésüket, a nyilvántartás adott részének megszüntetését vagy a társaság vagy ingatlan első nyilvántartásba vételére irányuló kérelem elutasítását vagy visszavonását követő 30 évig tárolják. Az egyéni vállalkozók, közkereseti társaságok, betéti társaságok és európai gazdasági egyesülések csődjére vonatkozó adatokat a Cégnyilvántartásból való törlésüket vagy az első nyilvántartásba vételre irányuló kérelem elutasítását vagy visszavonását követő 10 évig tárolják.

5. Ki minősül az információkért felelős nemzeti adatkezelőnek, kivel kell kapcsolatban lépnem, ha adatvédelmi aggályom, kérdésem vagy kérésem van?

Az Észt Cégnyilvántartás adatkezelője az Igazságügyi Minisztérium.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Észtország

Telefon: (+372) 6 208 100,
Fax: (+372) 6 208 109

E-mail: info@just.ee
Honlap: https://www.just.ee/en

Amennyiben panasszal kíván élni az Észt Cégnyilvántartás adatfeldolgozásával kapcsolatban, forduljon az Adatvédelmi Felügyelethez.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Észtország

Telefon: (+372) 627 4135,

Email: info@aki.ee
Honlap: http://www.aki.ee/en

6. Milyen garantált technikai hozzáférés létezik a fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat tartalmazó nemzeti nyilvántartáshoz?

A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás alapján az Észt Cégnyilvántartás adatainak 6:00 és 22:00 óra között kell elérhetőnek lenniük. Az adatok a legtöbb esetben éjjel-nappal elérhetők, de ez nem garantált.

7. Hol találhatok további információkat?

Olaszország

1. Honnan származnak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok? Melyik nemzeti szerv felel a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok kezelésért és az azokkal kapcsolatos információszolgáltatásért?

A fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat az olasz bíróságok az Igazságügyi Minisztérium iránymutatása alapján gyűjtik és dolgozzák fel. Ezen információk egy részét ezután továbbítják a Kereskedelmi Kamara (a Gazdaságfejlesztési Minisztérium felügyelete mellett vezetett) rendszerébe, és a nemzeti cégnyilvántartás részeként online közzéteszik a https://www.registroimprese.it címen.

2. E nyilvántartás tekintetében vannak sajátos szabályok és előfeltételszerű keresési szempontok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hozzáférni a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz?

Az olasz cégnyilvántartás információkat tartalmaz a jogi személyek fizetésképtelenségéről. A jogi személy keresése név, nyilvántartási kód vagy adószám alapján történik. A vállalatok a vállalatvezetők és a részvényesek keresése alapján is megtalálhatók. Nem minden céginformáció ingyenes.

3. Milyen felhasználási feltételek szabályozzák a nyilvántartásban a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést? Vannak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok újrafelhasználására vonatkozó korlátozások és/vagy vonatkozó szerzői jogi szabályok?

A fizetésképtelenségre vonatkozó információk a nyilvánosság számára hozzáférhetők, az azokba való betekintésre pedig ugyanazok a szabályok vonatkoznak, amelyek az olasz cégnyilvántartáshoz való hozzáférést szabályozzák.

4. Meddig érhetők el a fizetésképtelenségre vonatkozó információk? Mik a nemzeti szabályok ebben a tekintetben?

Az olasz cégnyilvántartásban közzétett fizetésképtelenségi információkra az e nyilvántartásra irányadó különös szabályok vonatkoznak, amelyek az összes korábbi bejelentés fenntartására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznak.

5. Ki minősül az információkért felelős nemzeti adatkezelőnek, kivel kell kapcsolatban lépnem, ha adatvédelmi aggályom, kérdésem vagy kérésem van?

Olaszország

Telefonszám: +39 06 442851 / Fax:   +39 06 44285255

6. Milyen garantált technikai hozzáférés létezik a fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat tartalmazó nemzeti nyilvántartáshoz?

A nemzeti nyilvántartás általában folyamatosan rendelkezésre áll, és hétfőtől péntekig reggel 8 órától este 9 óráig, szombaton pedig reggel 8 órától délután 2 óráig biztosított a hozzáférés, valamint a felhasználók részére történő segítségnyújtás (kivéve a munkaszüneti napokat).

7. Hol találhatok további információkat?

További részletek a következő oldalon találhatók:

Lettország – Lett fizetésképtelenségi nyilvántartás

1. Honnan származnak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok? Melyik nemzeti szerv felel a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok kezelésért és az azokkal kapcsolatos információszolgáltatásért?

A lett fizetésképtelenségi nyilvántartás 2008. január 1-jéig visszamenően tartalmaz adatokat, amelyek a Lett Köztársaság cégnyilvántartásában férhetők hozzá. A lett fizetésképtelenségi nyilvántartást a Lett Köztársaság cégnyilvántartása működteti.

2. E nyilvántartás tekintetében vannak sajátos szabályok és előfeltételszerű keresési szempontok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hozzáférni a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz?

A nemzeti fizetésképtelenségi adatokhoz való hozzáférésre nincsenek speciális szabályok. Meghatározott jogalanyra a következő szűrők megadásával lehet keresni:

 • név vagy megjelölés
 • nyilvántartási szám (jogi személyek esetében) vagy azonosító szám (természetes személyek esetében)
 • jogi személyek esetében az eljárás típusa (fizetésképtelenségi eljárás, jogvédelmi eljárás, bíróságon kívüli jogvédelmi eljárás)
 • Az ügy állapota (Folyamatban lévő ügyek, Minden ügy)

3. Milyen felhasználási feltételek szabályozzák a nyilvántartásban a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést? Vannak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok újrafelhasználására vonatkozó korlátozások és/vagy vonatkozó szerzői jogi szabályok?

A lett fizetésképtelenségi nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető. A nyilvántartásban szereplő adatok a szabályozás értelmében ingyenesen hozzáférhetők.

4. Meddig érhetők el a fizetésképtelenségre vonatkozó információk? Mik a nemzeti szabályok ebben a tekintetben?

A fizetésképtelenségi adatok állandó jelleggel hozzáférhetők.

5. Ki minősül az információkért felelős nemzeti adatkezelőnek, kivel kell kapcsolatban lépnem, ha adatvédelmi aggályom, kérdésem vagy kérésem van?

A lett fizetésképtelenségi nyilvántartás a Lett Köztársaság cégnyilvántartásánakfelügyelete alatt működik.

A Lett Köztársaság cégnyilvántartása
Pērses iela 2, Riga
Latvia

Telefon (+371) 67031703

E-mail: minfo@ur.gov.lv
Honlap: http://ur.gov.lv/

6. Milyen garantált technikai hozzáférés létezik a fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat tartalmazó nemzeti nyilvántartáshoz?

A cégjegyzék a nap 24 órájában elérhető. A fizetésképtelenségi nyilvántartás csak a honlap karbantartási munkálatai alatt nem elérhető.

7. Hol találhatok további információkat?

Hollandia – Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartás (Centraal InsolventieRegister)

1. Honnan származnak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok? Melyik nemzeti szerv felel a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok kezelésért és az azokkal kapcsolatos információszolgáltatásért?

Hollandiában a Bírói Tanács felelős a Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartásért. A nyilvántartás 2005-től kezdődően tartalmazza a valamennyi olyan fizetésképtelenségi értesítésre vonatkozó összesített információkat, amelyet a törvény értelmében közzé kell tenni a hivatalos lapban. Az értesítéseket a fizetésképtelenségi eljárások lefolytatásáért felelős körzeti bíróságok küldik meg. http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. E nyilvántartás tekintetében vannak sajátos szabályok és előfeltételszerű keresési szempontok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hozzáférni a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz?

Természetes személyekre keresés csak akkor végezhető, ha a következő keresési paraméterek közül legalább kettőt megadnak: vezetéknév, születési idő, lakcím (amely irányítószámból és házszámból áll). Ennélfogva az egyszerű keresés révén magánszemélyekre nem lehet keresni. Amennyiben természetes személyekre keres, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

 • karakterhelyettesítők nem használhatók;
 • egyik keresés sem érzékeny a kisbetű/nagybetű változásra;
 • mellékjelek bevihetők, de nem szükségesek (pl. amennyiben azt írja be, hogy „Mohlmann”, a „Möhlmann”-ra is fog találatokat kapni).

Emellett, a nyilvántartásba vételi folyamat adminisztratív következetlenségei folytán tanácsos a következő változatok használata, amennyiben név alapján keres természetes személyeket – a megjelenített sorrendben.

 • Először vigye be az előtagot (mint a „van” a „Ludwig van Beethoven”-ben) az előtag-mezőbe, majd a vezetéknév többi részét a vezetéknév-mezőbe. Ne használjon rövidítéseket az előtag-mezőben (például „v.”-t a „van" helyett). Amennyiben nincs előtag, hagyja üresen ezt a mezőt. Amennyiben az a személy, akit keres, vezetéknevében partnere nevét is használja, próbálkozzon a szokásos módon (mindkét vezetéknév kötőjellel összekötve, pl. „Beethoven-Brahms”).
 • Amennyiben így nincs találat, megpróbálhatja a következőt (lehetőség szerint kombinálva):
 • Ne az előtag-mezőbe vigye be az előtagot, hanem a vezetéknév-mezőbe, szóközzel az előtag és a vezetéknév között (pl. „van Beethoven”);
 • A nem holland eredetű előtagoknál szükséges lehet egy kötőjel az előtag és a vezetéknév között – a vezetéknév-mezőben (pl. ”El Haddaoui” helyett „El-Haddaoui”);
 • Hagyja ki teljesen az előtagot a keresésből.

Amennyiben valamely személy mind saját családnevét, mind partnere vezetéknevét viseli, hagyja ki a partner nevét (pl. „Beethoven-Brahms” helyett keressen csak „Beethoven”-re). Kérjük, ne feledje, hogy Hollandiában bármilyen sorrend használható. A biztonság kedvéért tehát keressen rá „Brahms"-ra is.

Ha jogi személyre / vállalkozásra keres rá, a keresés nem érzékeny sem a kis- vagy nagybetűkre, sem az ékezetekre vagy mellékjelekre. A rendszer találatot jelez, ha az adott név a jogi személy nevének része. Ha például a „Mohlman Jansen” névre keres rá, akkor a „Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV” szerepelni fog a találatok között, a „Jansen Möhlman Design” azonban nem.

3. Milyen felhasználási feltételek szabályozzák a nyilvántartásban a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést? Vannak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok újrafelhasználására vonatkozó korlátozások és/vagy vonatkozó szerzői jogi szabályok?

A Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartást bárki használhatja. Amennyiben újra fel kívánja használni az adatokat, igénybe vehet egy ingyenes webszolgáltatást, amely számára (kizárólag) holland és angol nyelvű dokumentumok érhetők el. A webszolgáltatás igénybevételéhez nyilatkoznia kell, hogy az adatokat a holland adatvédelmi törvénynek megfelelően fogja felhasználni. Információt és egy PDF-formanyomtatványt a következő címeken találhat:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

Amennyiben további angol nyelvű tájékoztatásra van szükség, a következő címhez forduljon:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / Hollandia

4. Meddig érhetők el a fizetésképtelenségre vonatkozó információk? Mik a nemzeti szabályok ebben a tekintetben?

A fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatos információk az eljárás befejezését követő hat hónapon belül kereshetők.

5. Ki minősül az információkért felelős nemzeti adatkezelőnek, kivel kell kapcsolatban lépnem, ha adatvédelmi aggályom, kérdésem vagy kérésem van?

A Bírói Tanács felelős a Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartásért, a napi működést a "spir-it", a tanács informatikai részlege biztosítja:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / Hollandia

6. Milyen garantált technikai hozzáférés létezik a fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat tartalmazó nemzeti nyilvántartáshoz?

A nyilvántartás éjjel-nappal elérhető, technikai karbantartás elképzelhető.

7. Hol találhatok további információkat?

A Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartásról további információkat találhat az Európai Igazságügyi Portálon:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-hu.do

ROMÁNIA – Igazságügyi Minisztérium, Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartó Hivatal, Fizetésképtelenségi Eljárások Értesítője

1. Honnan származnak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok? Melyik nemzeti szerv felel a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok kezelésért és az azokkal kapcsolatos információszolgáltatásért?

A fizetésképtelenségi nyilvántartásunkban szereplő valamennyi adatot a fizetésképtelenségi eljárások során bíróságok és fizetésképtelenséggel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek által kibocsátott dokumentumokból gyűjtjük. A fizetésképtelenségre vonatkozó adatok kezelésért és az azokkal kapcsolatos információszolgáltatásért felelős nemzeti szerv az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartó Hivatala, a Fizetésképtelenségi Eljárások Értesítőjén keresztül.

2. E nyilvántartás tekintetében vannak sajátos szabályok és előfeltételszerű keresési szempontok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hozzáférni a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz?

A nemzeti fizetésképtelenségi információkhoz való hozzáférésre nem vonatkoznak sajátos szabályok. Keresés végezhető a jogalanyok neve, nyilvántartási száma és adószáma vagy az adott értesítő száma alapján.

3. Milyen felhasználási feltételek szabályozzák a nyilvántartásban a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést? Vannak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok újrafelhasználására vonatkozó korlátozások és/vagy vonatkozó szerzői jogi szabályok?

Valamennyi érdekelt személy hozzáférhet az ingyenes információkhoz, a törvénynek megfelelően. A Fizetésképtelenségi Eljárások Értesítőjéből megszerzett adatok csak az érdekelt személyek ingyenes tájékoztatása céljából használhatók fel újra.

4. Meddig érhetők el a fizetésképtelenségre vonatkozó információk? Mik a nemzeti szabályok ebben a tekintetben?

Állandó jelleggel.

5. Ki minősül az információkért felelős nemzeti adatkezelőnek, kivel kell kapcsolatban lépnem, ha adatvédelmi aggályom, kérdésem vagy kérésem van?

Igazságügyi Minisztérium, Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartó Hivatal, Fizetésképtelenségi Eljárások Értesítője:

Valentina Burdescu, a Fizetésképtelenségi Eljárások Értesítőjének igazgatója.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Tel.: +40213160817, mellék: 400
Fax: +40213160807

Email: valentina.burdescu@onrc.ro

Ioan Mărginean, a Fizetésképtelenségi Eljárások Értesítője kiadóhivatalának vezetője.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Tel.: +40213160817, mellék: 120
Fax: +40213160807

Email: ioan.marginean@onrc.ro

6. Milyen garantált technikai hozzáférés létezik a fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat tartalmazó nemzeti nyilvántartáshoz?

A fizetésképtelenségre vonatkozó adatok csak a műszaki karbantartás idején nem érhetők el.

7. Hol találhatok további információkat?

Szlovénia - eINSOLV

1. Honnan származnak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok? Melyik nemzeti szerv felel a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok kezelésért és az azokkal kapcsolatos információszolgáltatásért?

A fizetésképtelenségi adatok a – csőd- és egyéb fizetésképtelenségi eljárásokat lefolytató – szlovén körzeti bíróságokon működő csődirodáktól származnak. A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Informatikai Központja – a fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó információk számítógépesített formában történő megosztásáról, valamint az információk megosztásának számítógépesítéséért fizetendő díjról szóló szabályok 2. cikke alapján létrehozott – rendszert működtet az adatok számítógépesített formában történő továbbítására. A Szlovén Köztársaság Nyilvános Jogi Archívumokért és Kapcsolódó Szolgáltatásokért Felelős Ügynökségének (AJPES) weboldala tartalmazza a pénzügyi műveletekről, a fizetésképtelenségi eljárásokról és a kötelező végelszámolásról szóló törvény (ZFPPIPP) 122. cikkének (2) bekezdése alapján a fizetésképtelenségi eljárások során közzétett hirdetményeket (http://www.ajpes.si/?language=english).

2. E nyilvántartás tekintetében vannak sajátos szabályok és előfeltételszerű keresési szempontok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hozzáférni a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz?

Az adatokban többféle szempont alapján végezhető keresés:

 • a fizetésképtelenségi eljárás ügyszáma szerint
 • ha a fizetésképtelen adós jogi személy, egyéni vállalkozó vagy magánszemély, akkor a bírósági nyilvántartásba vagy a cégnyilvántartásba történő bejegyzéshez megadott azonosító adatok bármelyike, valamint az adóazonosító szám szerint
 • ha a fizetésképtelen adós fogyasztó, egyéni vállalkozó vagy magánszemély, akkor a következő kombinációk megadásával:
  • adóazonosító szám, valamint családi és utónév
  • családi és utónév, állandó lakhely, valamint születési dátum

3. Milyen felhasználási feltételek szabályozzák a nyilvántartásban a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést? Vannak a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok újrafelhasználására vonatkozó korlátozások és/vagy vonatkozó szerzői jogi szabályok?

Csak az alapadatok beszerzésére irányuló online szolgáltatás (a fizetésképtelen adósok – minden munkanap végén összeállított – listája), valamint a fizetésképtelen adósok adatainak lekérdezésére irányuló online szolgáltatás esetében került sor a feltételek meghatározására. Ezekhez a szolgáltatásokhoz csak az elektronikus adattovábbítási rendszer tagjai férhetnek hozzá. A felhasználóknak a keresések elvégzéséhez és az információk megszerzéséhez használt, minősített szervertanúsítvány segítségével kell azonosítaniuk magukat.

A szlovéniai rendszer csak a fizetésképtelenségi alapadatok lekérdezését, valamint az ezen adatokhoz kapcsolódó keresések végzését teszi lehetővé. Az adatok nem módosíthatók és nem továbbíthatók.

4. Meddig érhetők el a fizetésképtelenségre vonatkozó információk? Mik a nemzeti szabályok ebben a tekintetben?

A konkrét ügyekben elvégzett eljárási cselekmények tartalmára vonatkozó hirdetmények a szóban forgó eljárásban meghozott jogerős döntést követően öt évig hozzáférhetők. A szabályokat a fizetésképtelenségi eljárásokban közzétett hirdetményekről szóló szlovéniai rendelet tartalmazza.

5. Ki minősül az információkért felelős nemzeti adatkezelőnek, kivel kell kapcsolatban lépnem, ha adatvédelmi aggályom, kérdésem vagy kérésem van?

Még nincs nemzeti adatkezelőnk.

6. Milyen garantált technikai hozzáférés létezik a fizetésképtelenségre vonatkozó adatokat tartalmazó nemzeti nyilvántartáshoz?

Az adatok 8:00-tól 20:00 óráig érhetők el.

7. Hol találhatok további információkat?

Jelenleg nincs olyan link, amely a nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályokhoz és nyilvántartásokhoz vezetne.

Utolsó frissítés: 15/06/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.