Faillissements- en insolventieregisters – insolvente schuldenaars in de EU zoeken

Opmerking: deze algemene informatiepagina is van toepassing op de vorige versie van het systeem van gekoppelde nationale insolventieregisters, dat gebaseerd is op vrijwillige deelname. Dit systeem is hier nog steeds beschikbaar.

Als u op zoek bent naar het nieuwe systeem van gekoppelde insolventieregisters, dat is opgezet overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad, vindt u dit systeem hier.

Over deze dienst

Informatie over de lidstaten

Over deze dienst
Informatie verstrekt door de Europese Commissie

Deze dienst stelt u in staat informatie te verkrijgen over insolventieprocedures in de volgende lidstaten: Duitsland, Estland, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië en Tsjechië. U kunt zoeken in de nationale registers van deze landen. Er is geen centraal insolventieregister voor de EU. Uw informatieverzoek wordt naar de nationale registers doorgezonden en u krijgt binnen enkele seconden antwoord. Vooralsnog wordt deze dienst aangeboden op basis van een inspanningsverplichting. Beschikbaarheid wordt derhalve niet gegarandeerd.

De dienst biedt een eenvoudige zoekfaciliteit op basis van de naam van de schuldenaar in de insolventieregisters van de lidstaten. Met de functie voor uitgebreid zoeken kunnen gebruikers zoeken op basis van verschillende criteria overeenkomstig de nationale insolventiewetgeving van de verschillende lidstaten. Voor aanwijzingen voor het zoeken in de registers van de verschillende lidstaten – zoals het gebruik van speciale tekens – wordt verwezen naar de desbetreffende regels voor het raadplegen van nationale insolventiegegevens. Zie voor deze regels hieronder, Informatie over de lidstaten.

Om gebruik te maken van de dienst voert u een informatieverzoek in en vinkt u het vakje aan waarmee u bevestigt dat u de voorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee instemt. Klik vervolgens op ‘zoeken’. U moet dan nog een code invoeren om te bewijzen dat u een persoon bent, omdat de acceptatie van door machines gegenereerde zoekopdrachten het systeem te zeer zou vertragen.

De zoekresultaten worden alfabetisch weergegeven. U kunt ze ook herschikken op land.

De volgende berichten kunnen ook worden weergegeven, met een indicatie van het land waar ze naar verwijzen:

 • uw zoekopdracht voldoet niet aan de minimale nationale zoekcriteria. Raadpleeg de informatiepagina en voer een geldige zoekopdracht in bij uitgebreid zoeken.
 • maximum aantal resultaten overschreden. Niet alle resultaten zijn weergegeven. Verfijn uw zoekopdracht en probeer het opnieuw.
 • er zijn geen records gevonden die passen bij uw zoekopdracht.
 • service niet beschikbaar. Herhaal uw zoekopdracht op een later moment (dit betekent dat er een probleem is met het netwerk of de webapplicatie).

Door op een resultaat te klikken, krijgt u de gegevens te zien die zijn opgeslagen in het insolventieregister van het betreffende land. Vanwege de grote verschillen in de insolventiewetgeving tussen de landen, verschilt de weergegeven informatie aanzienlijk van land tot land. Zie voor nadere gegevens de regels van het betreffende land voor het raadplegen van nationale insolventiegegevens.

Hoewel er in 22 officiële EU-talen kan worden gezocht en de meeste informatie ook in deze talen beschikbaar is, wordt bepaalde informatie op de resultatenpagina alleen in de taal/talen van de betreffende lidstaat weergegeven. Het gaat daarbij meestal om zaakspecifieke gegevens, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van een rechterlijke uitspraak, die wij helaas niet kunnen vertalen.

Indien u nog vragen hebt over deze dienst of ons feedback wilt geven of uw ideeën met ons wilt delen, gebruikt u dan de functie ‘uw feedback’ op de startpagina.

Informatie over de lidstaten
Informatie aangeleverd door de deelnemende lidstaten

Oostenrijk - Insolventieregister

1. Waar komen de insolventiegegevens vandaan? Welk nationaal orgaan is verantwoordelijk voor de verwerking en bekendmaking van deze insolventiegegevens?

Oostenrijks bondsministerie van Justitie http://www.edikte.justiz.gv.at/

De insolventiegerechten zijn verantwoordelijk voor de bekendmaking.

2. Bestaan er specifieke regels en vereiste zoekcriteria voor het verkrijgen van toegang tot nationale insolventiegegevens in dit register?

Het Oostenrijkse insolventieregister biedt opties voor eenvoudige en uitgebreide zoekopdrachten. Het Oostenrijkse insolventieregister is toegankelijk voor het publiek en er gelden geen specifieke regels voor toegang tot het register.

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de toegang tot de nationale insolventiegegevens in dit register? Zijn er beperkingen verbonden aan het gebruik van insolventiegegevens en/of gelden er auteursrechtelijke voorschriften?

Het bondsministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen gebruik van insolventiegegevens zolang duidelijk is dat deze gegevens worden gepubliceerd door de onafhankelijke gerechten en zolang Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van databanken in acht wordt genomen. Wij waarborgen niet dat een via het Europese e-justitieportaal toegankelijk document precies overeenstemt met de officieel aangenomen tekst. Uitsluitend de rechtsbesluiten van de Republiek Oostenrijk die op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt, zijn juridisch bindend. Raadpleeg ook de bepaling in verband met auteursrechten betreffende Oostenrijk onder "juridische mededeling".

4. Hoe lang blijven de insolventiegegevens beschikbaar? Wat zijn de nationale voorschriften op dit gebied?

De insolventiegegevens zijn beschikbaar tot de wettelijke verwijderingstermijn verstrijkt.

Zie de regelgeving van de Oostenrijkse insolventiewet.

5. Welke nationale entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of verzoeken heb met betrekking tot gegevensbescherming?

Het Oostenrijkse insolventieregister wordt beheerd door het bondsministerie van Justitie in samenwerking met het bondsrekencentrum.

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at/

6. Wat is de gegarandeerde technische beschikbaarheid van het nationale insolventieregister?

Gegarandeerde beschikbaarheid: maandag – vrijdag 07:00 – 17:00

Niet-gegarandeerde beschikbaarheid: 24/7

7. Waar kan ik meer informatie vinden?

Europees portaal voor e-justitie

Oostenrijks bondsministerie van Justitie

Tsjechië – Insolvenční rejstřík (ISIR)

1 .Waar komen de insolventiegegevens vandaan? Welk nationaal orgaan is verantwoordelijk voor de verwerking en bekendmaking van deze insolventiegegevens?

Gegevens over insolventie worden verstrekt door regionale rechtbanken (waaronder de gemeentelijke rechtbank in Praag), Gerechtshoven en het Hooggerechtshof in Brno. Deze gegevens worden naar het centraal register gestuurd.

De rechtbanken zijn verantwoordelijk voor de gepubliceerde insolventiegegevens.

Link naar het nationale insolventieregister: https://isir.justice.cz

Link voor insolventiezaken die vóór 1 januari 2008 zijn gestart: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Bestaan er specifieke regels en vereiste zoekcriteria voor het verkrijgen van toegang tot nationale insolventiegegevens in dit register?

Verschillende zoekcriteria zijn mogelijk:

 • Naam van de schuldenaar (natuurlijke of rechtspersoon) – minimaal 3 en maximaal 40 tekens; of
 • Identificatienummer van het bedrijf – alleen cijfers, maximaal 8 tekens
 • Het is niet toegestaan tegelijkertijd te zoeken op geboortedatum (voor natuurlijke personen) en persoonlijk identificatienummer (voor rechtspersonen).
 • Als de zoekopdrachten tot meer dan 200 resultaten leiden, verschijnt de melding dat de zoekopdracht te algemeen is.

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de toegang tot de nationale insolventiegegevens in dit register? Zijn er beperkingen verbonden aan het gebruik van insolventiegegevens en/of gelden er auteursrechtelijke voorschriften?

Het insolventieregister is openbaar en kosteloos toegankelijk (afdeling 419, paragraaf 3, wet nr. 182/2006 Coll., wetboek inzake insolventie). De rechtbank die verantwoordelijk is voor de insolventiezaak kan besluiten dat bepaalde gegevens van een natuurlijke persoon in het document worden geanonimiseerd, indien deze natuurlijke persoon daartoe een passend verzoek indient. De naam en achternaam van een dergelijke natuurlijke persoon worden altijd openbaar gemaakt (afdeling 422, wetboek inzake insolventie).

4. Hoe lang blijven de insolventiegegevens beschikbaar? Wat zijn de nationale voorschriften op dit gebied?

Vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van het besluit waarmee de insolventieprocedure is beëindigd, wordt de schuldenaar door de rechtbank uit de lijst van schuldenaren verwijderd en worden zijn insolventiegegevens ontoegankelijk gemaakt (afdeling 425, wetboek inzake insolventie).

5. Welke nationale entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of verzoeken heb met betrekking tot gegevensbescherming?

Het insolventieregister wordt beheerd door het Tsjechisch ministerie van Justitie (tel.: +420.221997111, fax: +420.221997559).

De afzonderlijke insolventierechtbanken zijn verantwoordelijk voor de gepubliceerde insolventiegegevens.

Het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden beschermd:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praag 7

Tsjechië

tel.: +420.234665111
fax: +420.234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Wat is de gegarandeerde technische beschikbaarheid van het nationale insolventieregister?

Het systeem is acht uur beschikbaar op werkdagen. De beschikbaarheid is echter niet vastgelegd in de nationale wetgeving.

7. Waar kan ik meer informatie vinden?

Informatie die alleen in het Tsjechisch wordt verstrekt:

Bondsrepubliek Duitsland

1. Waar komen de insolventiegegevens vandaan? Welk nationaal orgaan is verantwoordelijk voor de verwerking en bekendmaking van deze insolventiegegevens?

Insolventiegegevens worden bekendgemaakt door de kantongerechten. In Duitsland zijn 130 kantongerechten verantwoordelijk voor de insolventiezaken. De gegevens worden ‘technisch’ bekendgemaakt door het ministerie van Justitie van Noordrijn-Westfalen namens alle Duitse deelstaten. http://www.insolvenzbekanntmachungen.de

2. Bestaan er specifieke regels en vereiste zoekcriteria voor het verkrijgen van toegang tot nationale insolventiegegevens in dit register?

Voor de eerste twee weken nadat de gegevens zijn bekendgemaakt, gelden geen specifieke regels. Wilt u gegevens zoeken na twee weken, dan moet u de naam van de bevoegde rechtbank invullen, en minstens één ander criterium (bijvoorbeeld minimaal 2 tekens van de naam van de gefailleerde, de woonplaats etc.)

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de toegang tot de nationale insolventiegegevens in dit register? Zijn er beperkingen verbonden aan het gebruik van insolventiegegevens en/of gelden er auteursrechtelijke voorschriften?

De enige beperking is dat de insolventiegegevens niet langer via andere websites beschikbaar mogen zijn dan via de Duitse hoofdwebsite.

4. Hoe lang blijven de insolventiegegevens beschikbaar? Wat zijn de nationale voorschriften op dit gebied?

De gegevens worden bekendgemaakt voor maximaal zes maanden na de definitieve/laatste beslissing van de rechtbank. Daarna worden de gegevens automatisch gewist.

5. Welke nationale entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of verzoeken heb met betrekking tot gegevensbescherming?

Bevoegd voor de insolventiegegevens van Duitsland:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Tel.: +49 (211) 837-1917,
Fax: +49 (211) 8792-456

Bevoegd voor gegevensbescherming:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Tel.: +49 228-997799-
Fax: +49 228-997799-550

6. Wat is de gegarandeerde technische beschikbaarheid van het nationale insolventieregister?

De website is doorgaans 24 uur per dag beschikbaar, maar de dienst wordt enkel gegarandeerd tussen 6 uur en 20 uur van maandag tot vrijdag.

7. Waar kan ik meer informatie vinden?

-

Estland – centraal handelsregister, e-businessregister

1. Waar komen de insolventiegegevens vandaan? Welk nationaal orgaan is verantwoordelijk voor de verwerking en bekendmaking van deze insolventiegegevens?

Estland heeft geen apart insolventieregister. In Estland worden insolventieprocedures behandeld door de kantonrechtbanken. Na het failliet verklaren van een rechtspersoon moet de rechtbank de informatie onmiddellijk laten opnemen in het handelsregister, dat wordt bijgehouden door de registratiebureaus van de kantonrechtbanken.

Het Estse handelsregister bevat informatie over de insolventie van rechtspersonen. Inschrijvingen in het handelsregister worden gedaan op basis van een rechterlijke uitspraak. Het informatiesysteem van het e-businessregister bevat digitale gegevens uit het handelsregister, dat wordt bijgehouden door de registratiebureaus van de kantonrechtbanken, het register van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, en het register van zakelijke verbintenissen.

Informatie over insolventie van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kan ook worden gevonden in de officiële digitale publicatie Ametlikud Teadaanded (Officiële berichten), waarin berichten over faillissementen en insolventieprocedures worden geplaatst.

2. Bestaan er specifieke regels en vereiste zoekcriteria voor het verkrijgen van toegang tot nationale insolventiegegevens in dit register?

Er bestaan geen specifieke regels over de toegang tot nationale insolventiegegevens. U kunt een rechtspersoon opzoeken in het informatiesysteem van het handelsregister met de naam of de registratiecode. De status van de rechtspersoon geeft aan of deze al dan niet failliet is.

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de toegang tot de nationale insolventiegegevens in dit register? Zijn er beperkingen verbonden aan het gebruik van insolventiegegevens en/of gelden er auteursrechtelijke voorschriften?

Estland heeft geen insolventieregister. Informatie over faillissementen van bedrijven is openbaar beschikbaar in het handelsregister en bevat ook een verwijzing naar de desbetreffende rechterlijke uitspraak. De gegevens van het handelsregister zijn openbaar. Rechterlijke uitspraken die in werking zijn getreden, zijn openbaar toegankelijk op internet in het jurisprudentieregister.

4. Hoe lang blijven de insolventiegegevens beschikbaar? Wat zijn de nationale voorschriften op dit gebied?

Gegevens met betrekking tot het faillissement van besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, Europese ondernemingen, Europese coöperatieve vennootschappen, Europese groeperingen van territoriale samenwerking en economische coöperaties die zijn ingeschreven in het Estse handelsregister en beschikbaar zijn gemaakt via het Europese e-justitieportaal worden voor een periode van 30 jaar bewaard nadat ze uit het handelsregister zijn verwijderd, na sluiting van het betreffende deel van het register of na afwijzing of intrekking van het eerste verzoek om inschrijving van een bedrijf of onroerende zaak. Gegevens met betrekking tot faillissementen van zelfstandigen, vennootschappen onder firma, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en Europese economische samenwerkingsverbanden worden bewaard voor een periode van tien jaar nadat ze uit het handelsregister zijn verwijderd of na afwijzing of intrekking van het eerste verzoek om inschrijving.

5. Welke nationale entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of verzoeken heb met betrekking tot gegevensbescherming?

Het Estse handelsregister valt onder het toezicht van het ministerie van Justitie.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Estland

Tel.: (+372) 6 208 100,
Fax: (+372) 6 208 109

E-mail: info@just.ee
Website: https://www.just.ee/en

Wilt u een klacht indienen over de verwerking van gegevens in het Estse handelsregister, neem dan contact op met de Inspectie gegevensbescherming.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Estland

Tel.: (+372) 627 4135,

E-mail: info@aki.ee
Website: http://www.aki.ee/en

6. Wat is de gegarandeerde technische beschikbaarheid van het nationale insolventieregister?

Volgens de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau moeten de gegevens in het Estse handelsregister beschikbaar zijn van 6 uur tot 22 uur. In de meeste gevallen zijn de gegevens 24 uur per dag beschikbaar, maar dit wordt niet gegarandeerd.

7. Waar kan ik meer informatie vinden?

Italië - het Italiaanse ondernemingsregister

1. Waar komen de insolventiegegevens vandaan? Welk nationaal orgaan is verantwoordelijk voor de verwerking en bekendmaking van deze insolventiegegevens?

Gegevens over insolventies worden verzameld en verwerkt door de Italiaanse justitie conform de instructies van het ministerie van Justitie. Een deel van deze gegevens wordt vervolgens doorgegeven aan het netwerk van de kamers van koophandel (onder het toezicht van het ministerie van Economische Ontwikkeling) en wordt online gepubliceerd in het kader van het nationale ondernemingsregister (http://www.registroimprese.it/home).

2. Bestaan er specifieke regels en vereiste zoekcriteria voor het verkrijgen van toegang tot nationale insolventiegegevens in dit register?

Het Italiaanse ondernemingsregister bevat informatie over de insolventie van juridische entiteiten. U kunt op naam, op registratienummer of op fiscaal nummer zoeken naar een juridische entiteit. Ondernemingen kunnen ook worden gevonden door te zoeken op leidinggevenden en aandeelhouders. Niet alle informatie is kosteloos.

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de toegang tot de nationale insolventiegegevens in dit register? Zijn er beperkingen verbonden aan het gebruik van insolventiegegevens en/of gelden er auteursrechtelijke voorschriften?

Informatie met betrekking tot insolventies is toegankelijk voor het publiek en de raadpleging ervan wordt geregeld door dezelfde voorschriften als die inzake de toegang tot het Italiaanse ondernemingsregister.

4. Hoe lang blijven de insolventiegegevens beschikbaar? Wat zijn de nationale voorschriften op dit gebied?

Insolventie-informatie die in het Italiaanse ondernemingsregister wordt gepubliceerd, wordt geregeld door de specifieke voorschriften betreffende dat register, waarin bepalingen zijn opgenomen inzake het bijhouden van alle voorheen geregistreerde gegevens.

5. Welke nationale entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of verzoeken heb met betrekking tot gegevensbescherming?

Italië

Telefoon: +39 06 442851   / Fax   +39 06 44285255

6. Wat is de gegarandeerde technische beschikbaarheid van het nationale insolventieregister?

Het Nationaal Register is meestal 24/7 beschikbaar, met gegarandeerde toegang en ondersteuning van maandag tot en met vrijdag (behalve op feestdagen) van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 14.00 uur.

7. Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie is te vinden op:

Letland — het Letse insolventieregister

1. Waar komen de insolventiegegevens vandaan? Welk nationaal orgaan is verantwoordelijk voor de verwerking en bekendmaking van deze insolventiegegevens?

Het Letse insolventieregister bevat gegevens vanaf 1 januari 2008, die zijn opgenomen in het informatiesysteem van het ondernemingsregister van de Republiek Letland. Het Letse insolventieregister valt onder het ondernemingsregister van de Republiek Letland.

2. Bestaan er specifieke regels en vereiste zoekcriteria voor het verkrijgen van toegang tot nationale insolventiegegevens in dit register?

Er zijn geen specifieke regels inzake de toegang tot informatie over insolventie. U kunt zoeken naar een juridische entiteit aan de hand van de volgende criteria:

 • naam of titel;
 • registratienummer (voor rechtspersonen) of identificatienummer (voor natuurlijke personen);
 • soort procedure voor rechtspersonen (insolventieprocedure, rechtsbeschermingsprocedures, buitengerechtelijke rechtsbeschermingsprocedures);
 • status zaak (aanhangige zaken; alle zaken).

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de toegang tot de nationale insolventiegegevens in dit register? Zijn er beperkingen verbonden aan het gebruik van insolventiegegevens en/of gelden er auteursrechtelijke voorschriften?

Het Letse insolventieregister is een openbaar register. De toegang tot informatie is voor alle betrokken personen kosteloos, conform het bepaalde in de wetgeving.

4. Hoe lang blijven de insolventiegegevens beschikbaar? Wat zijn de nationale voorschriften op dit gebied?

De informatie over insolventie is permanent beschikbaar.

5. Welke nationale entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of verzoeken heb met betrekking tot gegevensbescherming?

Het Letse insolventieregister ressorteert onder het ondernemingsregister van de Republiek Letland.

Het ondernemingsregister van de Republiek Letland
Pērses iela 2, Riga
Letland

Telefoon: (+371) 67031703

E-mail: minfo@ur.gov.lv
Website: http://ur.gov.lv/

6. Wat is de gegarandeerde technische beschikbaarheid van het nationale insolventieregister?

Het register is 24/7 beschikbaar. De gegevens zijn alleen onbeschikbaar in geval van technisch onderhoud.

7. Waar kan ik meer informatie vinden?

Nederland – Centraal Insolventieregister

1. Waar komen de insolventiegegevens vandaan? Welk nationaal orgaan is verantwoordelijk voor de verwerking en bekendmaking van deze insolventiegegevens?

In Nederland is de Raad voor de rechtspraak verantwoordelijk voor het Centraal Insolventieregister. Het register bevat de samengevoegde gegevens vanaf 2005 van alle insolventiebekendmakingen die volgens de wet in de Staatscourant gepubliceerd moeten worden. De bekendmakingen worden aangeleverd door de arrondissementsrechtbanken die de insolventieprocedures afhandelen. http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Bestaan er specifieke regels en vereiste zoekcriteria voor het verkrijgen van toegang tot nationale insolventiegegevens in dit register?

Zoekopdrachten op natuurlijke personen kunnen alleen worden uitgevoerd als minstens twee van de volgende parameters worden ingevuld: achternaam, geboortedatum, adres (bestaande uit postcode en huisnummer). Natuurlijke personen kunnen derhalve niet worden gevonden met een eenvoudige zoekopdracht. Let bij het zoeken naar natuurlijke personen op de volgende zaken:

 • Wildcards zijn niet toegestaan.
 • Alle zoekopdrachten zijn hoofdlettergevoelig.
 • Diakritische tekens kunnen worden ingevoerd maar zijn niet nodig (als u bijv. 'Mohlmann' invoert, vindt u ook 'Möhlmann').
 • Eén teken verschil is toegestaan (als u bijv. 'Jansen' invoert, vindt u ook 'Janzen' en 'Jantsen').

Bovendien valt het vanwege administratieve inconsistenties bij het registratieproces aan te bevelen de volgende varianten te gebruiken als u op naam een natuurlijke persoon zoekt, in de aangegeven volgorde:

 • Voer eerst het voorvoegsel in (zoals 'van' in 'Ludwig van Beethoven') in het voorvoegselveld, en de rest van de achternaam in het achternaamveld. Gebruik geen afkortingen in het voorvoegselveld (bijv. 'v.' voor 'van'). Laat het veld blanco als er geen voorvoegsel is. Als de persoon die u zoekt zowel de eigen achternaam als die van de partner voert, gebruik dan de normale stijl (beide achternamen samengevoegd met een streepje ertussen, bijv. 'Beethoven-Brahms').
 • Als dit geen resultaten oplevert, probeer dan het volgende, al dan niet in combinatie met elkaar:
 • Voer het voorvoegsel niet in het voorvoegselveld in maar in het achternaamveld, met een spatie tussen voorvoegsel en achternaam (bijv. 'van Beethoven').
 • Voorvoegsels van niet-Nederlandse origine moeten mogelijk met een streepje tussen voorvoegsel en achternaam worden geschreven in het achternaamveld (bijv. 'El-Haddaoui' in plaats van 'El Haddaoui').
 • Laat het voorvoegsel helemaal weg.

Als een persoon zowel de eigen achternaam als die van de partner voert, laat dan de naam van de partner weg (bijv. 'Beethoven' in plaats van 'Beethoven-Brahms'). Let erop dat er in Nederland geen verplichte volgorde voor de achternamen geldt. Probeer voor de zekerheid dus ook 'Brahms'.

Bij het zoeken naar een rechtspersoon / onderneming is een zoekopdracht niet gevoelig voor hoofdletters en diakritische tekens en zal een resultaat worden gevonden wanneer de ingevoerde naam een onderdeel vormt van de officiële naam. Als u bijv. “Mohlman Jansen” invoert, vindt u “Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV” maar niet “Jansen Möhlman Design”.

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de toegang tot de nationale insolventiegegevens in dit register? Zijn er beperkingen verbonden aan het gebruik van insolventiegegevens en/of gelden er auteursrechtelijke voorschriften?

Iedereen kan gebruikmaken van het Centraal Insolventieregister. Als u de gegevens wilt gebruiken kunt u gebruikmaken van een gratis webservice, waarvoor Nederlandse en Engelse documentatie beschikbaar is. Om gebruik te maken van deze webservice moet u verklaren dat u de gegevens gebruikt overeenkomstig de Nederlandse wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Zie voor meer informatie en een PDF-formulier:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

Voor meer informatie in het Engels kunt u contact opnemen met:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

4. Hoe lang blijven de insolventiegegevens beschikbaar? Wat zijn de nationale voorschriften op dit gebied?

Informatie over een insolventieprocedure kan worden geraadpleegd tot zes maanden na het einde van de procedure.

5. Welke nationale entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of verzoeken heb met betrekking tot gegevensbescherming?

De Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor het Centraal Insolventieregister. Het dagelijks beheer wordt verzorgd door 'spir-it', de IT-afdeling van de Raad:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

6. Wat is de gegarandeerde technische beschikbaarheid van het nationale insolventieregister?

Het register is altijd beschikbaar, behalve tijdens technisch onderhoud.

7. Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie over het Centraal Insolventieregister kunt u vinden op het Europees e-justitieportaal:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-nl.do

Roemenië – Ministerie van Justitie, Nationaal Bureau voor het handelsregister, Bulletin van insolventieprocedures

1. Waar komen de insolventiegegevens vandaan? Welk nationaal orgaan is verantwoordelijk voor de verwerking en bekendmaking van deze insolventiegegevens?

Alle gegevens in ons insolventieregister zijn afkomstig uit documenten die bij insolventieprocedures worden uitgegeven door gerechten en curatoren. Het nationale orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking en bekendmaking van deze gegevens door middel van het Bulletin van insolventieprocedures, is het Nationaal Bureau voor het handelsregister van het ministerie van Justitie.

2. Bestaan er specifieke regels en vereiste zoekcriteria voor het verkrijgen van toegang tot nationale insolventiegegevens in dit register?

Er bestaan geen specifieke regels voor het verkrijgen van toegang tot nationale insolventiegegevens. U kan een rechtspersoon zoeken op naam, registratienummer, fiscaal identificatienummer of bulletin-nummer.

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de toegang tot de nationale insolventiegegevens in dit register? Zijn er beperkingen verbonden aan het gebruik van insolventiegegevens en/of gelden er auteursrechtelijke voorschriften?

Belanghebbenden hebben volgens de wet gratis toegang tot de gegevens. De gegevens uit het Bulletin van insolventieprocedures mogen alleen worden gebruikt om belanghebbenden gratis informatie te verstrekken.

4. Hoe lang blijven de insolventiegegevens beschikbaar? Wat zijn de nationale voorschriften op dit gebied?

Permanent.

5. Welke nationale entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of verzoeken heb met betrekking tot gegevensbescherming?

Ministerie van Justitie - Nationaal Bureau voor het handelsregister, Bulletin van insolventieprocedures:

Mw. Valentina Burdescu, Directeur van het Bulletin van insolventieprocedures.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837,      Boekarest
Roemenië

Tel: +40213160817, int. 400
Fax: +40213160807

Email: valentina.burdescu@onrc.ro

Dhr. Ioan Mărginean, diensthoofd publicatiebureau Bulletin van insolventieprocedures
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Boekarest
Roemenië

Tel: +40213160817, int. 120
Fax: +40213160807

Email: ioan.marginean@onrc.ro

6. Wat is de gegarandeerde technische beschikbaarheid van het nationale insolventieregister?

De insolventiegegevens zijn alleen onbeschikbaar in geval van technisch onderhoud.

7. Waar kan ik meer informatie vinden?

Slovenië - eINSOLV

1. Waar komen de insolventiegegevens vandaan? Welk nationaal orgaan is verantwoordelijk voor de verwerking en bekendmaking van deze insolventiegegevens?

De insolventiegegevens komen van de faillissementsafdelingen van de Sloveense districtrechtbanken waarvoor faillissements- en andere insolventieprocedures worden gevoerd. Het informaticacentrum verbonden aan het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië beschikt over een systeem om gegevens over te dragen in geautomatiseerde vorm, dat is vastgesteld op grond van artikel 2 van de regeling betreffende de uitwisseling van gegevens over insolventieprocedures in geautomatiseerde vorm en de hoogte van de vergoeding voor de uitwisseling van gegevens. De website van de Sloveense dienst voor overheidsarchieven en daarmee verband houdende diensten (AJPES) bevat pagina’s over publicaties in insolventieprocedures krachtens artikel 122, lid 2, van de wet inzake financiële transacties, insolventieprocedures en verplichte ontbinding – ZFPPIPP (http://www.ajpes.si/?language=english).

2. Bestaan er specifieke regels en vereiste zoekcriteria voor het verkrijgen van toegang tot nationale insolventiegegevens in dit register?

De gegevens kunnen worden opgezocht aan de hand van verschillende criteria:

 • het zaaknummer van de insolventieprocedure
 • wanneer de insolvente debiteur een rechtspersoon, een handelaar of een particulier is, aan de hand van enig identificatiegegeven dat wordt opgenomen in het rechtbank- of handelsregister en aan de hand van het fiscale identificatienummer
 • wanneer de insolvente debiteur een consument, een handelaar of een particulier is, aan de hand van de volgende combinaties:
  • het fiscale identificatienummer en naam en voornaam
  • naam en voornaam, permanente verblijfplaats en geboortedatum

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de toegang tot de nationale insolventiegegevens in dit register? Zijn er beperkingen verbonden aan het gebruik van insolventiegegevens en/of gelden er auteursrechtelijke voorschriften?

Alleen voor de onlinedienst voor het verkrijgen van basisgegevens (de lijst van insolvente debiteurs die aan het einde van elke werkdag wordt opgesteld) en voor de onlinedienst voor het instellen van onderzoeken naar insolvente debiteurs zijn voorwaarden vastgesteld. Toegang tot deze diensten is beperkt tot personen die lid zijn van het elektronisch systeem voor overdracht van gegevens. Gebruikers moeten zich identificeren door middel van een bevoegdheidscertificaat dat zij gebruiken om opzoekingen te doen en informatie te verkrijgen.

Met het Sloveense systeem kunnen alleen basisinsolventiegegevens worden teruggevonden en kunnen alleen in die gegevens opzoekingen worden verricht. Gegevens kunnen niet worden gewijzigd of doorgegeven.

4. Hoe lang blijven de insolventiegegevens beschikbaar? Wat zijn de nationale voorschriften op dit gebied?

Publicaties over de inhoud van procedurele handelingen in een specifieke zaak zijn toegankelijk vijf jaar nadat in de betrokken procedure een eindbeslissing is gegeven. De regels zijn vastgesteld in de Sloveense verordening over publicaties in insolventieprocedures.

5. Welke nationale entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of verzoeken heb met betrekking tot gegevensbescherming?

Wij hebben nog geen nationale entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens.

6. Wat is de gegarandeerde technische beschikbaarheid van het nationale insolventieregister?

De gegevens zijn toegankelijk van 8u00 tot 20u00.

7. Waar kan ik meer informatie vinden?

Thans zijn er geen links naar nationale insolventiewetgeving en -registers.

Laatste update: 06/09/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.