Registre de insolvență și de faliment - căutarea de debitori insolvenți în UE

Notă: Această pagină cu informații generale se referă la versiunea anterioară a sistemului de interconectare a registrelor naționale de insolvență pe baza participării voluntare. Sistemul respectiv este încă disponibil aici.

Noul sistem de interconectare a registrelor de insolvență, instituit în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului, este disponibil aici.

Informații despre serviciu

Informații furnizate de statele membre

Informații despre serviciu
Informații oferite de Comisia Europeană

Acest serviciu vă permite să obțineți informații cu privire la procedurile de insolvență din următoarele state membre: Austria, Republica Cehă, Estonia, Germania, Țările de Jos, Slovenia și România. Serviciul vă permite să solicitați o căutare în registrele naționale ale acestor țări. Nu există un registru de insolvență centralizat la nivelul UE. Cererea dumneavoastră este trimisă registrelor naționale și primiți răspunsul în câteva secunde. Pentru moment, serviciul este furnizat pe baza principiului „facem tot posibilul”. Disponibilitatea, prin urmare, nu este garantată.

Serviciul oferă o căutare simplă după denumirea debitorului în registrele de insolvență din statele membre. Căutarea avansată permite utilizatorilor să efectueze căutări utilizând criterii diferite conform legislației naționale în materie de insolvență din fiecare stat membru. Pentru instrucțiuni privind modul de efectuare a unei căutări în registrele fiecărui stat membru – de exemplu, utilizarea de caractere speciale – vă rugăm să consultați normele naționale privind accesul la informații privind insolvența. Pentru aceste norme, a se vedea informațiile de mai jos oferite de statele membre.

Pentru utilizarea serviciului, vă rugăm să introduceți cererea și să bifați căsuța de căutare prin care confirmați că ați citit și înțeles condițiile și clauzele, precum și faptul că le acceptați. Apoi faceți clic pe butonul „Search”. Vi se va cere să introduceți un cod de confirmare pentru a dovedi că sunteți o persoană, deoarece căutările automate ar încetini sistemul.

Rezultatele căutării vor fi afișate în ordine alfabetică. De asemenea, le puteți sorta în funcție de țară.

Următoarele mesaje pot, de asemenea, să apară, indicându-se și țara la care se referă:

 • Căutarea dumneavoastră nu îndeplinește criteriile minime naționale de căutare. Vă rugăm să consultați pagina de informare și să introduceți o cerere validă folosind opțiunea de căutare avansată.
 • S-a depășit numărul maxim de rezultate permise. Unele rezultate nu au fost afișate. Vă rugăm să detaliați cererea și să încercați din nou.
 • Au fost găsite evidențe care să corespundă cererii dumneavoastră.
 • Serviciul nu este disponibil. Vă rugăm să introduceți din nou cererea mai târziu (ceea ce înseamnă că există o anumită problemă cu rețeaua sau aplicația web).

Făcând clic pe un rezultat veți ajunge la informațiile stocate în registrul de insolvență al țării respective. Având în vedere diferențele considerabile în legislațiile privind insolvența din fiecare țară, informațiile afișate diferă în mod semnificativ de la o țară la alta. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați normele țării respective privind accesul la informațiile naționale în materie de insolvență.

Deși căutările pot fi făcute în 22 de limbi oficiale ale UE și cele mai multe informații sunt disponibile în aceste limbi, unele informații pe pagina cu rezultatele vor fi afișate în limba (limbile) statului membru în cauză. Aceste informații sunt în general cele specifice cazului, cum ar fi un extras din hotărârea unei instanțe, care, din păcate, nu pot fi traduse.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare cu privire la acest serviciu sau dacă doriți să ne transmiteți părerea dumneavoastră sau ne trimiteți idei, vă rugăm să utilizați funcția „your feedback” (contribuția dumneavoastră) de pe pagina inițială.

Informații furnizate de statele membre
Informații furnizate de statele membre participante

Austria – Registrul de insolvență

1. De unde provin datele cu privire la insolvență? Care este organismul național responsabil de operarea datelor cu privire la insolvență și de furnizarea informațiilor cu privire la aceste date?

Ministerul Federal al Justiției din Austria http://www.edikte.justiz.gv.at/

Notificarea publică se efectuează de către instanțele cu competențe în materie de insolvență.

2. Există norme specifice și criterii de căutare prealabile în materie de acces la informațiile naționale cu privire la insolvență pentru acest registru?

Registrul de insolvență din Austria oferă posibilitatea efectuării unei căutări simple și a unei căutări avansate. Registrul este disponibil publicului și nu există reguli specifice în ceea ce privește accesul la Registrul de insolvență din Austria.

3. Care sunt condițiile de utilizare care reglementează accesul la datele naționale cu privire la insolvență din acest registru? Există restricții cu privire la reutilizarea datelor privind insolvența și/sau se aplică norme privind drepturile de autor?

Ministerul Federal al Justiției nu are obiecții împotriva utilizării informațiilor cu privire la insolvență atât timp cât este clar că informațiile cu privire la insolvență sunt publicate de către instanțe independente și dacă se are în vedere Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește protecția juridică a registrelor.

Nu garantăm faptul că un document care poate fi accesat prin intermediul paginilor portalului e-justiție corespunde întocmai textului adoptat în mod oficial. Numai actele emise de Republica Austria care sunt publicate conform prevederilor legale au forță juridică obligatorie. Vă rugăm să aveți în vedere informațiile cu privire la copyright pentru Austria disponibile în secțiunea „Aviz juridic”.

4. Care este perioada de timp pentru care sunt puse la dispoziție informațiile privind insolvența? Care sunt normele naționale care reglementează acest aspect?

Informațiile cu privire la insolvență sunt disponibile până la expirarea perioadei legale de păstrare.

Vă rugăm să consultați reglementările Statutului Austriei privind insolvența.

5. Cine este operatorul național în materie de date responsabil de datele referitoare la informații, la care trebuie să apelez în cazul în care am o nelămurire, o întrebare sau o solicitare?

Registrul de insolvență din Austria este găzduit de către Ministerul Federal al Justiției în cooperare cu Centrul Informatic Federal

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at

6. În ce măsură este garantată disponibilitatea tehnică a registrului național care conține informații cu privire la insolvență?

Servicii cu asistență: luni – vineri 07:00 – 17:00
Servicii fără asistență 7x24 h

7. De unde pot obține informații suplimentare?

Republica Cehă – Insolvenèní rejstøík (ISIR)

1. De unde provin datele cu privire la insolvență? Care este organismul național responsabil de operarea datelor cu privire la insolvență și de furnizarea informațiilor cu privire la aceste date?

Datele cu privire la insolvență sunt furnizate de către instanțele regionale (inclusiv Instanța Municipală din Praga), de instanțele superioare și de Curtea Supremă din Brno. Datele sunt transferate în registrul central.

Instanțele sunt responsabile de datele publicate cu privire la insolvență.

Link către registrul național de insolvență: https://isir.justice.cz

Link pentru cauzele de insolvență inițiate înainte de 1.1.2008: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Există norme specifice și criterii de căutare prealabile în materie de acces la informațiile naționale cu privire la insolvență pentru acest registru?

Există diferite criterii de căutare posibile:

 • numele debitorului (persoană fizică sau juridică) – minimum 3 caractere, maximum 40 de caractere; sau
 • numărul de înregistrare al societății – numai cifre, maximum 8 caractere;
 • căutarea nu se poate efectua concomitent după data nașterii (în cazul persoanelor fizice) și după numărul personal de identificare (în cazul persoanelor juridice);
 • în cazul în care în baza criteriilor de căutare s-au obținut peste 200 de rezultate atunci este afișat mesajul „căutarea este prea generică”.

3. Care sunt condițiile de utilizare care reglementează accesul la datele naționale cu privire la insolvență din acest registru? Există restricții cu privire la reutilizarea datelor privind insolvența și/sau se aplică norme privind drepturile de autor?

Registrul privind insolvența este accesibil în mod public și gratuit (articolul 419 alineatul (3) din Legea nr. 182/2006 Col., Legea insolvenței). În urma unei cereri relevante depuse de o persoană fizică în instanță, instanța cu competențe în materie de insolvență poate decide că datele selectate ale persoanei fizice care sunt cuprinse în document pot avea caracter anonim. Numele și prenumele unei persoane fizice se publică întotdeauna. (articolul 422 din Legea insolvenței).

4. Care este perioada de timp pentru care sunt puse la dispoziție informațiile privind insolvența? Care sunt normele naționale care reglementează acest aspect?

Instanța elimină debitorul de pe lista debitorilor, iar datele acestuia cu privire la insolvență nu mai sunt accesibile după 5 ani de la data intrării în vigoare a deciziei de încheiere a procedurilor de insolvență (articolul 425 din Legea insolvenței)

5. Cine este operatorul național în materie de date responsabil de datele referitoare la informații, la care trebuie să apelez în cazul în care am o nelămurire, o întrebare sau o solicitare?

Ministerul de Justiție al Cehiei administrează registrul de insolvență (tel.: +420.221997111, fax: +420.221997559)

Fiecare instanță cu competențe în materie de insolvență este responsabilă de datele publicate cu privire la insolvență.

Biroul pentru protecția datelor cu caracter personal se ocupă de aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic

tel.: +420.234665111
fax: +420.234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. În ce măsură este garantată disponibilitatea tehnică a registrului național care conține informații cu privire la insolvență?

Disponibilitatea sistemului este asigurată în sistem 5x8 (zile lucrătoare x ore pe săptămână). Legislația națională nu prevede dispoziții cu privire la disponibilitate.

7. De unde pot obține informații suplimentare?

Informații furnizate numai în limba cehă:

Republica Federală Germania

1. De unde provin datele cu privire la insolvență? Care este organismul național responsabil de operarea datelor cu privire la insolvență și de furnizarea informațiilor cu privire la aceste date?

Datele privind insolvența sunt publicate de către instanțele locale. În Germania există 130 de instanțe locale care sunt competente în materie de insolvență. Datele sunt publicate din punct de vedere „tehnic” de către Ministrul Justiției din Landul Rhenania de Nord-Westfalia, în numele tuturor landurilor germane.

2. Există norme specifice și criterii de căutare prealabile în materie de acces la informațiile naționale cu privire la insolvență pentru acest registru?

Pentru primele două săptămâni de la data publicării datelor nu există norme specifice. Dacă doriți să găsiți date după două săptămâni, trebuie să completați numele instanței competente și cel puțin încă un criteriu (de exemplu, să completați minim două litere din numele persoanei declarate insolventă, orașul de reședință etc.)

3. Care sunt condițiile de utilizare care reglementează accesul la datele naționale cu privire la insolvență din acest registru? Există restricții cu privire la reutilizarea datelor privind insolvența și/sau se aplică norme privind drepturile de autor?

Singura restricție se referă la faptul că datele privind insolvența nu trebuie să fie disponibile pe un alt site internet pe o perioadă mai mare de timp decât pe site-ul internet principal din Germania.

4. Care este perioada de timp pentru care sunt puse la dispoziție informațiile privind insolvența? Care sunt normele naționale care reglementează acest aspect?

Datele sunt publicate pentru o perioadă maximă de 6 luni de la data hotărârii definitive/ultimei hotărâri a instanței. După acea perioadă, datele sunt șterse automat.

5. Cine este operatorul național în materie de date responsabil de datele referitoare la informații, la care trebuie să apelez în cazul în care am o nelămurire, o întrebare sau o solicitare?

Organizația care răspunde de datele privind insolvența în Germania este:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Tel.: +49 (211) 837-1917,
Fax: +49 (211) 8792-456

Organizația care răspunde de chestiuni legate de protecția datelor este:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Tel.: +49 228-997799-
Fax: +49 228-997799-550

6. În ce măsură este garantată disponibilitatea tehnică a registrului național care conține informații cu privire la insolvență?

Site-ul internet poate fi accesat oricând, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână din 7, însă acest serviciu este garantat numai între 6:00 – 20:00, de luni până vineri inclusiv.

7. De unde pot obține informații suplimentare?

-

Estonia – Registrul central al comerțului, Registrul e-afaceri

1. De unde provin datele cu privire la insolvență? Care este organismul național responsabil de operarea datelor cu privire la insolvență și de furnizarea informațiilor cu privire la aceste date?

Estonia nu are un registru de insolvență distinct. În Estonia, instanțele districtuale instrumentează cauzele de faliment (procedurile de insolvență). După declararea falimentului, instanța trebuie să notifice imediat Registrul comerțului, care este administrat de serviciile de registratură ale instanțelor districtuale.

Registrul estonian al comerțului conține informații cu privire la falimentul entităților juridice. Înscrierile care se operează în registrul comerțului au la bază o hotărâre judecătorească. Sistemul de informații Registrul e-afaceri conține date digitale din registrul comerțului care este administrat de serviciile de registratură ale instanțelor districtuale, din registrul asociațiilor și fundațiilor nonprofit și din registrul gajurilor comerciale.

Informații cu privire atât la falimentul entităților juridice, cât și al persoanelor fizice pot fi obținute, de asemenea, din publicația electronică oficială Ametlikud Teadaanded (Anunțuri oficiale) în care se publică și anunțurile cu privire la faliment și procedurile de faliment.

2. Există norme specifice și criterii de căutare prealabile în materie de acces la informațiile naționale cu privire la insolvență pentru acest registru?

Nu există norme specifice cu privire la accesarea informațiilor naționale privind insolvența. În sistemul de informații Registrul comerțului se poate căuta o entitate juridică după nume sau după codul din registru. Statutul entității juridice indică dacă entitatea este în faliment.

3. Care sunt condițiile de utilizare care reglementează accesul la datele naționale cu privire la insolvență din acest registru? Există restricții cu privire la reutilizarea datelor privind insolvența și/sau se aplică norme privind drepturile de autor?

Estonia nu are un registru de insolvență. Informațiile cu privire la falimentul unei societăți sunt accesibile în mod public prin Registrul comerțului, ca și trimiterea la hotărârea judecătorească relevantă. Datele din Registrul comerțului sunt publice. Hotărârile judecătorești în vigoare sunt disponibile publicului, pe internet, prin intermediul registrului jurisprudenței, care este un registru public.

4. Care este perioada de timp pentru care sunt puse la dispoziție informațiile privind insolvența? Care sunt normele naționale care reglementează acest aspect?

Datele referitoare la falimentul societăților cu răspundere limitată, societăților pe acțiuni, societăților europene, societăților cooperative europene, grupurilor europene de cooperare teritorială și cooperativelor economice care sunt înregistrate în Registrul estonian al comerțului și care sunt puse la dispoziție prin intermediul portalului european e‑justiție sunt stocate timp de 30 de ani după ștergerea lor din Registrul comerțului, închiderea unei părți a registrului, ori respingerea sau retragerea cererii de primă înregistrare a unei societăți sau a unui bun imobil. Datele referitoare la falimentul persoanelor care desfășoară activități independente, al societăților în nume colectiv, al societăților în comandită și al grupurilor europene de interes economic sunt stocate timp de 10 ani de la ștergerea acestora din Registrul comerțului ori de la respingerea sau retragerea cererii de primă înregistrare.

5. Cine este operatorul național în materie de date responsabil de datele referitoare la informații, la care trebuie să apelez în cazul în care am o nelămurire, o întrebare sau o solicitare?

Operatorul în materie de date pentru Registrul estonian al comerțului este Ministerul Justiției.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Estonia

Telefon: (+372) 6 208 100,
Fax: (+372) 6 208 109

E-mail: info@just.ee
Site internet: https://www.just.ee/en

Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la prelucrarea datelor în Registrul estonian al comerțului, vă rugăm să contactați Inspectoratul pentru Protecția Datelor.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Estonia

Telefon: (+372) 627 4135,

E-mail: info@aki.ee
Site internet: http://www.aki.ee/en

6. În ce măsură este garantată disponibilitatea tehnică a registrului național care conține informații cu privire la insolvență?

Potrivit acordului interservicii, Registrul estonian al comerțului ar trebui să fie disponibil între orele 6:00 am și 10:00 p.m. De cele mai multe ori, datele sunt disponibile la orice oră, însă nu există garanții în acest sens.

7. De unde pot obține informații suplimentare?

Italia - Registrul Comerțului din Italia

1. De unde provin datele cu privire la insolvență? Care este organismul național responsabil de operarea datelor cu privire la insolvență și de furnizarea informațiilor cu privire la aceste date?

Datele privind societățile aflate în insolvență sunt colectate și prelucrate de sistemul judiciar italian sub îndrumarea Ministerului Justiției. Unele dintre aceste informații sunt apoi transferate în sistemul Camerelor de Comerț (aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice) și publicate online în Registrul Național al Comerțului, https://www.registroimprese.it.

2. Există norme specifice și criterii de căutare prealabile în materie de acces la informațiile naționale cu privire la insolvență pentru acest registru?

Registrul Comerțului din Italia conține informații privind persoanele juridice aflate în insolvență. Puteți căuta o persoană juridică după denumire, codul de înregistrare sau codul fiscal. Societățile pot fi găsite și efectuând o căutare după administratori sau acționari. Nu toate informațiile despre societăți sunt disponibile gratuit.

3. Care sunt condițiile de utilizare care reglementează accesul la datele naționale cu privire la insolvență din acest registru? Există restricții cu privire la reutilizarea datelor privind insolvența și/sau se aplică norme privind drepturile de autor?

Informațiile referitoare la societățile aflate în insolvență sunt accesibile publicului, iar consultarea acestora este similară cu accesul la Registrul Comerțului.

4. Care este perioada de timp pentru care sunt puse la dispoziție informațiile privind insolvența? Care sunt normele naționale care reglementează acest aspect?

Informațiile privind societățile aflate în insolvență publicate în Registrul Comerțului sunt reglementate de norme specifice acestui registru care includ dispoziții privind păstrarea tuturor datelor înregistrate.

5. Cine este operatorul național în materie de date responsabil de datele referitoare la informații, la care trebuie să apelez în cazul în care am o nelămurire, o întrebare sau o solicitare?

Italia

Telefon: +39 06 442851 / Fax   +39 06 44285255

6. În ce măsură este garantată disponibilitatea tehnică a registrului național care conține informații cu privire la insolvență?

Registrul național este disponibil, de obicei, 24 de ore pe zi, cu acces și sprijin garantat de luni până vineri (cu excepția zilelor libere) între orele 8:00 și 21:00 și sâmbătă între orele 8:00 și 14:00.

7. De unde pot obține informații suplimentare?

Mai multe informații sunt disponibile la:

Letonia – Registrul de insolvență din Letonia

1. De unde provin datele cu privire la insolvență? Care este organismul național responsabil de operarea datelor cu privire la insolvență și de furnizarea informațiilor cu privire la aceste date?

Registrul de insolvență din Letonia conține date stocate începând din 1 ianuarie 2008, care sunt înregistrate în sistemul informatic al Registrului Comerțului din Republica Letonia. Registrul Comerțului din Republica Letonia este responsabil de Registrul de insolvență din Letonia.

2. Există norme specifice și criterii de căutare prealabile în materie de acces la informațiile naționale cu privire la insolvență pentru acest registru?

Nu există norme specifice privind accesul la informațiile naționale în materie de insolvență. O entitate juridică poate fi căutată pe baza următoarelor criterii:

 • numele sau denumirea;
 • numărul de înregistrare (pentru persoanele juridice) sau numărul de identificare (pentru persoanele fizice);
 • tipul de procedură pentru persoanele juridice (procedură de insolvență, procedură de supraveghere judiciară sau procedură de supraveghere nejudiciară);
 • statutul cauzei (cauze pendinte; toate cauzele)

3. Care sunt condițiile de utilizare care reglementează accesul la datele naționale cu privire la insolvență din acest registru? Există restricții cu privire la reutilizarea datelor privind insolvența și/sau se aplică norme privind drepturile de autor?

Registrul de insolvență din Letonia este un registru public. Accesul la informații se acordă în mod gratuit tuturor persoanelor interesate, conform legii.

4. Care este perioada de timp pentru care sunt puse la dispoziție informațiile privind insolvența? Care sunt normele naționale care reglementează acest aspect?

Informațiile privind insolvența sunt disponibile permanent.

5. Cine este operatorul național în materie de date responsabil de datele referitoare la informații, la care trebuie să apelez în cazul în care am o nelămurire, o întrebare sau o solicitare?

Registrul de insolvență din Letonia își desfășoară activitatea sub autoritatea Registrului Comerțului din Republica Letonia.

Registrul Comerțului din Republica Letonia
Pērses iela 2, Riga
Letonia

Telefon: (+371) 67031703

E-mail: minfo@ur.gov.lv
Site-ul web: http://ur.gov.lv/

6. În ce măsură este garantată disponibilitatea tehnică a registrului național care conține informații cu privire la insolvență?

Registrul este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Datele referitoare la insolvență sunt indisponibile numai în perioadele de întreținere tehnică.

7. De unde pot obține informații suplimentare?

Țările de Jos – Registrul central de insolvență (Centraal insolventieregister)

1. De unde provin datele cu privire la insolvență? Care este organismul național responsabil de operarea datelor cu privire la insolvență și de furnizarea informațiilor cu privire la aceste date?

În Țările de Jos, Consiliul Judiciar este responsabil de Registrul central de insolvență. Registrul conține informații cumulate, începând cu 2005, cu privire la toate notificările de insolvență care, conform legii, trebuie publicate în Monitorul Oficial. Notificările sunt furnizate de către instanțele districtuale responsabile de procedurile de insolvență. http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Există norme specifice și criterii de căutare prealabile în materie de acces la informațiile naționale cu privire la insolvență pentru acest registru?

Se poate efectua o căutare în baza de date cu privire la persoanele fizice numai dacă se furnizează cel puțin doi dintre parametrii de căutare următori: numele, data nașterii, adresa (care constă din codul poștal și numărul casei). Prin urmare, nu se poate face o căutare a persoanelor fizice prin intermediul formularului de căutare simplă. Trebuie menționat că atunci când se efectuează o căutare cu privire la persoane fizice:

 • caracterele de substituire nu sunt permise;
 • motorul de căutare nu face distincție între majuscule și minuscule;
 • se pot folosi diacritice însă acest lucru nu este necesar (de exemplu, dacă se introduce „Mohlmann” rezultatele propuse vor include și „Möhlmann”).

Mai mult, din cauza inconsecvențelor de natură administrativă în procesul de înregistrare, sfatul este să utilizați următoarele variante în cazul în care căutarea se referă la persoane fizice, iar criteriul de căutare este numele – în ordinea indicată.

 • Începeți prin introducerea particulei (precum „van” în „Ludwig van Beethoven”) în câmpul pentru particulă, iar restul elementelor care alcătuiesc numele în câmpul prevăzut pentru nume. Nu folosiți abrevieri în câmpul pentru particulă (precum „v.” pentru „van”). În cazul în care nu există particulă, lăsați câmpul necompletat. În cazul în care persoana după numele căreia faceți căutarea folosește și numele partenerului, încercați cu stilul obișnuit (ambele nume unite prin cratimă, de exemplu, „Beethoven-Brahms”).
 • În cazul în care nu obțineți niciun rezultat, puteți încerca următoarele (eventual în combinație):
 • nu introduceți particula în câmpul pentru particulă, ci în câmpul pentru nume, cu un spațiu între particulă și nume (de exemplu, „van Beethoven”);
 • în cazul particulelor care nu sunt de origine olandeză ar putea să fie necesară utilizarea cratimei între particulă și nume în câmpul pentru nume (de exemplu, „El-Haddaoui” în loc de „El Haddaoui”);
 • omiteți particula atunci când lansați căutarea.

Dacă o persoană folosește atât propriul nume de familie, cât și numele de familie al partenerului, puteți omite numele partenerului (de exemplu, în cazul numelui „Beethoven-Brahms” criteriul de căutare poate fi numai „Beethoven”). Trebuie subliniat că în Țările de Jos nu există restricții în ceea ce privește ordinea enumerării componentelor numelui de familie. De aceea, pentru o mai mare siguranță, încercați și o căutare după „Brahms”.

Când se efectuează o căutare în funcție de persona juridică/întreprindere, motorul de căutare nu face distincție între majuscule/minuscule și nici diacritice și un rezultat este propus dacă numele indicat este parte din denumirea juridică. De exemplu, dacă veți efectua o căutare folosind „Mohlman Jansen”, motorul de căutare va propune ca rezultat „Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV”, însă nu „Jansen Möhlman Design”.

3. Care sunt condițiile de utilizare care reglementează accesul la datele naționale cu privire la insolvență din acest registru? Există restricții cu privire la reutilizarea datelor privind insolvența și/sau se aplică norme privind drepturile de autor?

Oricine poate utiliza Registrul central de insolvență. În cazul în care doriți să reutilizați datele, puteți recurge la un serviciu gratuit disponibil pe internet, însă documentația este disponibilă (numai) în olandeză și engleză. Pentru a folosi acest serviciu prin internet va trebui să declarați că veți utiliza datele în conformitate cu legislația olandeză privind protecția datelor. Puteți obține informații și un formular în format PDF la adresa:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații în limba engleză, vă rugăm să contactați:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / Țările de Jos

4. Care este perioada de timp pentru care sunt puse la dispoziție informațiile privind insolvența? Care sunt normele naționale care reglementează acest aspect?

Informațiile cu privire la procedurile de insolvență pot fi consultate pentru o perioadă de șase luni de la încheierea procedurii.

5. Cine este operatorul național în materie de date responsabil de datele referitoare la informații, la care trebuie să apelez în cazul în care am o nelămurire, o întrebare sau o solicitare?

Consiliul Judiciar răspunde de Registrul central de insolvență, de operațiunile zilnice efectuate prin intermediul „spir-it”, departamentul IT al Consiliului:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / Țările de Jos

6. În ce măsură este garantată disponibilitatea tehnică a registrului național care conține informații cu privire la insolvență?

Registrul este disponibil 24/7, cu excepția perioadelor de întreținere tehnică.

7. De unde pot obține informații suplimentare?

Puteți obține mai multe informații cu privire la Registrul central de insolvență pe portalul european e-justiție:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-ro.do

ROMÂNIA – Ministerul Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Buletinul Procedurilor de Insolvență

1. De unde provin datele cu privire la insolvență? Care este organismul național responsabil de operarea datelor cu privire la insolvență și de furnizarea informațiilor cu privire la aceste date?

Toate datele din registrul de insolvență sunt colectate din documente emise în cadrul procedurilor de insolvență de instanțe și de practicienii în insolvență. Organismul național responsabil de operarea și furnizarea informațiilor cu privire la aceste date este Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin Buletinul Procedurilor de Insolvență.

2. Există norme specifice și criterii de căutare prealabile în materie de acces la informațiile naționale cu privire la insolvență pentru acest registru?

Nu există reguli specifice cu privire la accesarea informațiilor naționale în materie de insolvență. Se poate căuta o entitate juridică după denumire, numărul de înregistrare la registru, codul de identificare fiscală sau numărul Buletinului Procedurilor de Insolvență.

3. Care sunt condițiile de utilizare care reglementează accesul la datele naționale cu privire la insolvență din acest registru? Există restricții cu privire la reutilizarea datelor privind insolvența și/sau se aplică norme privind drepturile de autor?

Accesul la informațiile gratuite se acordă tuturor persoanelor interesate, conform legii. Datele obținute din Buletinul Procedurilor de Insolvență pot fi reutilizate numai în scopul informării gratuite a persoanelor interesate.

4. Care este perioada de timp pentru care sunt puse la dispoziție informațiile privind insolvența? Care sunt normele naționale care reglementează acest aspect?

Tot timpul.

5. Cine este operatorul național în materie de date responsabil de datele referitoare la informații, la care trebuie să apelez în cazul în care am o nelămurire, o întrebare sau o solicitare?

Ministerul Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Buletinul Procedurilor de Insolvență

Dna Valentina Burdescu, directorul Buletinului procedurilor de insolvență.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, cod poștal 030837, București
România

Tel: +40213160817, int 400
Fax: +40213160807

Email: valentina.burdescu@onrc.ro

Dl Ioan Mărginean, șef birou, Biroul publicare Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, cod poștal 030837, București
România

Tel: +40213160817, int 120
Fax: +40213160807

Email: ioan.marginean@onrc.ro

6. În ce măsură este garantată disponibilitatea tehnică a registrului național care conține informații cu privire la insolvență?

Datele cu privire la insolvență sunt indisponibile numai în perioadele de întreținere tehnică.

7. De unde pot obține informații suplimentare?

Slovenia - eINSOLV

1. De unde provin datele cu privire la insolvență? Care este organismul național responsabil de operarea datelor cu privire la insolvență și de furnizarea informațiilor cu privire la aceste date?

Datele cu privire la insolvență provin de la birourile competente în materie de faliment de pe lângă instanțele regionale slovene în cadrul cărora se desfășoară procedurile de faliment și alte proceduri de insolvență. Centrul de informatică al Curții Supreme a Republicii Slovenia gestionează un sistem pentru transmiterea de date în format electronic, pe care l-a instituit în temeiul articolului 2 din Normele privind schimbul de informații în format electronic în materie de proceduri de insolvență și tariful aplicabil acestui schimb. Site-ul internet al Agenției Republicii Slovenia pentru evidențe juridice publice și servicii conexe (AJPES) conține informații referitoare la publicarea documentelor în procedurile de insolvență în temeiul articolului 122 alineatul (2) din Legea privind operațiunile financiare, procedurile de insolvență și dizolvarea obligatorie – ZFPPIPP (http://www.ajpes.si/?language=english)

2. Există norme specifice și criterii de căutare prealabile în materie de acces la informațiile naționale cu privire la insolvență pentru acest registru?

Datele pot fi căutate utilizând diferite criterii:

 • pe baza numărului de caz al procedurii de insolvență;
 • în cazul în care debitorul insolvent este persoană juridică, un om de afaceri sau o persoană fizică, căutarea se poate efectua pe baza oricăror date de identificare utilizate pentru înscrierea în registrul judiciar sau în registrul întreprinderilor și pe baza numărului de identificare fiscală;
 • în cazul în care debitorul insolvent este un consumator, un om de afaceri sau o persoană fizică, căutarea se poate efectua pe baza următoarelor combinații:
  • numărul de identificare fiscală, numele și prenumele;
  • numele și prenumele, locul de reședință permenentă și data nașterii.

3. Care sunt condițiile de utilizare care reglementează accesul la datele naționale cu privire la insolvență din acest registru? Există restricții cu privire la reutilizarea datelor privind insolvența și/sau se aplică norme privind drepturile de autor?

Sunt prevăzute condiții doar în cazul serviciilor online pentru obținerea de date de bază (lista debitorilor insolvenți întocmită la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare) și în cazul serviciilor online pentru efectuarea de căutări cu privire la debitorii insolvenți. Accesul la aceste servicii este limitat la membrii sistemului electronic de transmitere de date. Este necesar ca utilizatorii să se identifice printr-un certificat, care trebuie să fie autentificat de server; certificatul respectiv este utilizat pentru efectuarea de căutări și obținerea de informații.

Sistemul din Slovenia permite doar extragerea datelor de bază privind insolvența și căutările referitoare la aceste date. Datele nu pot fi modificate sau transferate.

4. Care este perioada de timp pentru care sunt puse la dispoziție informațiile privind insolvența? Care sunt normele naționale care reglementează acest aspect?

Termenul de accesare a documentelor publicate cu privire la conținutul actelor procedurale într-o anumită cauză este de până la cinci ani de la pronunțarea unei hotărâri definitive referitoare la procedura respectivă. Normele sunt prevăzute în Regulamentul sloven privind publicarea documentelor în procedurile de insolvență.

5. Cine este operatorul național în materie de date responsabil de datele referitoare la informații, la care trebuie să apelez în cazul în care am o nelămurire, o întrebare sau o solicitare?

Nu există încă un operator național în materie de date.

6. În ce măsură este garantată disponibilitatea tehnică a registrului național care conține informații cu privire la insolvență?

Datele pot fi accesate de la ora 8.00 până la ora 20.00.

7. De unde pot obține informații suplimentare?

În prezent nu sunt disponibile linkuri către legislația privind insolvența și registrele de insolvență din Slovenia.

Ultima actualizare: 06/09/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.