Konkurzné a insolvenčné registre – vyhľadávanie dlžníkov v platobnej neschopnosti v rámci EÚ

Vyhľadávanie subjektov v platobnej neschopnosti, či už fyzických alebo právnických osôb, v rámci EÚ