Iskanje insolventnih podjetij v registrih insolventnosti in stečajev EU

O tej storitvi

Informacije držav članic

O tej storitvi
Informacije, ki jih je predložila Evropska komisija

Ta storitev vam omogoča, da pridobite informacije o postopkih v primeru plačilne nesposobnosti v naslednjih državah članicah: Avstriji, Češki, Estoniji, Nemčiji, Nizozemski, Sloveniji in Romuniji. Omogoča vam vložitev zahtevka za iskanje v nacionalnih registrih teh držav. Centraliziran register EU o plačilni nesposobnosti ne obstaja. Zahtevek se pošlje nacionalnim registrom in odgovor dobite v nekaj sekundah. Zaenkrat se storitev zagotavlja „po najboljših močeh“. Razpoložljivost zato ni zagotovljena.

Storitev omogoča enostavno iskanje z uporabo dolžnikovega imena v registru o plačilni nesposobnosti po posameznih državah članicah. Napredno iskanje uporabnikom omogoča iskanje z uporabo različnih kriterijev, v skladu z nacionalno zakonodajo o postopkih v primeru plačilne nesposobnosti. Za navodila o tem, kako iskati v registrih posamezne države članice – na primer o uporabi posebnih znakov – glejte njihova pravila za dostop do nacionalnih informacij o plačilni nesposobnosti. Za ta pravila glejte informacije, ki jih je posredovala država članica in so navedene spodaj.

Za uporabo storitve vnesite vaš zahtevek za iskanje in odkljukajte okence, ki potrjuje, da ste prebrali in razumeli pogoje ter da se z njimi strinjate. Nato kliknite „iskanje“. Sistem vas bo vprašal za vnos potrditvenega gesla, da se prepriča, da gre za človeka-uporabnika, ker bi iskanje z napravami za avtomatsko iskanje upočasnilo ta sistem.

Rezultati iskanja bodo prikazani v abecednem vrstnem redu. Lahko jih razvrstite tudi po državi.

Pojavijo se lahko tudi naslednja sporočila, ki označujejo državo, na katero se nanašajo:

 • Vaše vprašanje ne izpolnjuje minimalnih nacionalnih kriterijev iskanja. Glejte informativno spletno stran in vnesite pravilen zahtevek za iskanje z uporabo naprednega iskanja.
 • Število zadetkov presega maksimalno število prikazanih zadetkov. Nekateri rezultati niso bili prikazani. Izboljšajte kriterije iskanja in poskusite znova.
 • Ni nobenega zadetka, ki bi ustrezal kriterijem vašega iskanja.
 • Storitev ni na voljo. Prosimo, da zahtevek ponovno vnesete pozneje (kar pomeni, da obstaja težava z omrežjem ali spletno aplikacijo).

S klikom na rezultat vas bo sistem preusmeril k informacijam, shranjenim v registru plačilne nesposobnosti v posamezni državi. Glede na precejšnje razlike med stečajnimi pravi vsake posamezne države se prikazane informacije precej razlikujejo od ene države do druge. Za bolj podrobne podatke uporabite nacionalna pravila o dostopu do nacionalnih informacij o plačilni nesposobnosti.

Čeprav je iskanje mogoče opraviti v 22 uradnih jezikih EU in je večina informacij na voljo v teh jezikih, bodo nekatere informacije na strani z zadetki prikazane le v jeziku(-ih) zadevne države članice. To je običajno informacija, specifična za posamezen primer, kot je izvleček iz sodne odločbe, ki ga na žalost ne moremo prevesti.

Če imate več vprašanj o tej storitvi ali nam želite posredovati povratno informacijo ali z nami deliti vaše zamisli, uporabite funkcijo „Vaša povratna informacija“ na domači strani.

Informacije držav članic
Informacije, ki so jih predložile države članice

Avstrija – register plačilne nesposobnosti

1. Od kod izvirajo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri nacionalni organ je pristojen za delovanje in zagotavljanje informacij glede podatkov o plačilni nesposobnosti?

Avstrijsko ministrstvo za pravosodje http://www.edikte.justiz.gv.at/

Uradno obvestilo izda stečajno sodišče.

2. Ali obstajajo posebna pravila in predpisani iskalni kriteriji o dostopu do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti za ta register?

V avstrijskem registru plačilne nesposobnosti je mogoče poizvedovati z enostavnim in naprednim iskanjem. Register je javno dostopen in ni posebnih pravil glede dostopa do njega.

3. Katera so določila in pogoji uporabe, ki urejajo dostop do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti iz tega registra? Ali se lahko uporabijo katerekoli omejitve glede ponovne uporabe podatkov o plačilni nesposobnosti in/ali glede pravil o avtorskih pravicah?

Ministrstvo za pravosodje ne nasprotuje uporabi podatkov o plačilni nesposobnosti, če je jasno, da je podatek o plačilni nesposobnosti objavilo neodvisno sodišče in je bila upoštevana Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu baz podatkov.

Ne zagotavljamo, da dokument, ki je dostopen prek strani portala e-pravosodja natančno ustreza uradno sprejetemu besedilu. Pravno so zavezujoči le tisti predpisi Republike Avstrije, ki so objavljeni na zakonsko predpisan način. Upoštevajte avstrijsko obvestilo o avtorskih pravicah v okviru „pravnega obvestila“.

4. Kako dolgo so na voljo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri so nacionalni predpisi v zvezi s tem?

Podatki o plačilni nesposobnosti so na voljo do izteka zakonitega roka za izbris.

Poglejte si določbe avstrijskega zakona o plačilni nesposobnosti.

5. Kdo je nacionalni nadzornik takih podatkov, pristojen za informativne podatke, na katerega se lahko obrnem, če imam težavo, vprašanje ali prošnjo v zvezi z varstvom podatkov?

Za avstrijski register plačilne nesposobnosti skrbi ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z zveznim računalniškim centrom:

Bundesministerium der Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4
http://www.brz.gv.at/

6. Kolikšna je zagotovljena tehnična dostopnost do nacionalnega registra, v katerem se nahajajo podatki o plačilni nesposobnosti?

Delovanje s podporo: od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00
Delovanje brez podpore: 24 ur vse dni v letu

7. Kje lahko dobim več informacij?

Češka republika – Insolvenční rejstřík (ISIR)

1. Od kod izvirajo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri nacionalni organ je pristojen za delovanje in zagotavljanje informacij glede podatkov o plačilni nesposobnosti?

Podatke o insolventnosti zagotavljajo okrožna sodišča (vključno z občinskim sodiščem v Pragi), višja sodišča in vrhovno sodišče v Brnu. Podatki se pošljejo v centralni register.

Sodišča so odgovorna za objavljene podatke o insolventnosti.

Povezava do nacionalnega registra insolventnosti: https://isir.justice.cz/

Povezava do zadev o insolventnosti, v katerih se je postopek začel pred 1. 1. 2008: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Ali obstajajo posebna pravila in predpisani iskalni kriteriji o dostopu do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti za ta register?

Dovoljeni so različni iskalni kriteriji:

 • ime dolžnika (fizične ali pravne osebe) – najmanj trije znaki, največ 40 znakov, ali
  • identifikacijska številka podjetja – samo številke, največ osem znakov.
  • Istočasno iskanje po datumu rojstva (za fizične osebe) in identifikacijski številki (za pravne osebe) ni dovoljeno.
  • Če iskanje vrne več kot 200 zadetkov, se prikaže sporočilo „Poizvedba je preveč splošna“.

3. Katera so določila in pogoji uporabe, ki urejajo dostop do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti iz tega registra? Ali se lahko uporabijo katerekoli omejitve glede ponovne uporabe podatkov o plačilni nesposobnosti in/ali glede pravil o avtorskih pravicah?

Register insolventnosti je javno dostopen in brezplačen (člen 419(3) Zakona št. 182/2006 o insolventnosti). Stečajno sodišče lahko na zahtevo fizične osebe, ki pri njem vloži ustrezno vlogo, odloči, da se izbrani podatki fizične osebe, ki jih vsebuje dokument, anonimizirajo. Ime in priimek take fizične osebe se vedno objavita (člen 422 Zakona o insolventnosti).

4. Kako dolgo so na voljo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri so nacionalni predpisi v zvezi s tem?

Sodišče izbriše dolžnikovo ime s seznama dolžnikov in onemogoči dostop do njegovih podatkov o insolventnosti po petih letih od dneva začetka veljavnosti odločbe, s katero je bil pravnomočno končan postopek zaradi insolventnosti (člen 425 Zakona o insolventnosti).

5. Kdo je nacionalni nadzornik takih podatkov, pristojen za informativne podatke, na katerega se lahko obrnem, če imam težavo, vprašanje ali prošnjo v zvezi z varstvom podatkov?

Register insolventnosti upravlja češko ministrstvo za pravosodje (telefon: +420 221997111, telefaks: +420 221997559).

Posamezna stečajna sodiščča so odgovorna za objavljene podatke o insolventnosti.

Za varstvo osebnih podatkov je pristojen urad za varstvo osebnih podatkov:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Češka

Telefon: +420 234665111
Telefaks: +420 234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Kolikšna je zagotovljena tehnična dostopnost do nacionalnega registra, v katerem se nahajajo podatki o plačilni nesposobnosti?

Sistem je dostopen po modelu 5x8 (pet delovnih dni na teden po osem ur na dan). Dostopnost ni urejena z nacionalno zakonodajo.

7. Kje lahko dobim več informacij?

Informacije so na voljo le v češkem jeziku:

Zvezna republika Nemčija

1. Od kod izvirajo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri nacionalni organ je pristojen za delovanje in zagotavljanje informacij glede podatkov o plačilni nesposobnosti?

Podatke o plačilni nesposobnosti objavijo okrajna sodišča. V Nemčiji je za zadeve plačilne nesposobnosti pristojnih 130 okrajnih sodišč. Podatke „tehnično“ za vse nemške dežele objavlja Ministrstvo za pravosodje dežele Severno Porenje-Vestfalija. http://www.insolvenzbekanntmachungen.de/

2. Ali obstajajo posebna pravila in predpisani iskalni kriteriji o dostopu do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti za ta register?

Za prva dva tedna po objavi podatkov ni posebnih pravil. Če želite najti podatke po dveh tednih, morate vnesti ime pristojnega sodišča in vsaj eno od drugih meril (npr. vsaj 2 črki imena plačilno nesposobne osebe, kraj sedeža oziroma prebivališča, itd.)

3. Katera so določila in pogoji uporabe, ki urejajo dostop do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti iz tega registra? Ali se lahko uporabijo katerekoli omejitve glede ponovne uporabe podatkov o plačilni nesposobnosti in/ali glede pravil o avtorskih pravicah?

Obstaja le ena omejitev, da podatki o plačilni nesposobnosti ne smejo biti na voljo prek drugega spletišča dalj časa kot prek glavnega nemškega spletišča.

4. Kako dolgo so na voljo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri so nacionalni predpisi v zvezi s tem?

Podatki so objavljeni največ 6 mesecev po končni/zadnji odločbi sodišča. Po tem obdobju se samodejno izbrišejo.

5. Kdo je nacionalni nadzornik takih podatkov, pristojen za informativne podatke, na katerega se lahko obrnem, če imam težavo, vprašanje ali prošnjo v zvezi z varstvom podatkov?

Organ, pristojen za podatke o plačilni nesposobnosti v Nemčiji:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 837-1917
Telefaks: +49 (211) 8792-456

Organ, pristojen za vprašanja o varstvu podatkov:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Telefon: +49 228997799
Telefaks: +49 228997799550

6. Kolikšna je zagotovljena tehnična dostopnost do nacionalnega registra, v katerem se nahajajo podatki o plačilni nesposobnosti?

Podatki na spletišču so običajno na voljo 24 ur vse dni v tednu, vendar se za delovanje te storitve jamči le med 6. in 20. uro od ponedeljka do petka.

7. Kje lahko dobim več informacij?

-

Estonija – Centralni trgovinski register in e-poslovni register

1. Od kod izvirajo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri nacionalni organ je pristojen za delovanje in zagotavljanje informacij glede podatkov o plačilni nesposobnosti?

Estonija nima loèenega registra o plaèilni nesposobnosti. V Estoniji zadeve v zvezi s steèajem obravnavajo okrajna sodišèa (postopki o plaèilni nesposobnosti). Sodišèe mora po razglasitvi steèaja o tem nemudoma uradno obvestiti trgovinski register, ki ga vodijo sodna tajništva okrajnih sodišè.

Estonski trgovinski register vsebuje podatke o steèaju pravnih oseb. Podatki se v trgovinski register vpisujejo na podlagi sodbe. Informativni sistem e-poslovnega registra vsebuje digitalne podatke iz trgovinskega registra, ki ga vodijo sodna tajništva okrajnih sodišè, registra nepridobitnih združenj in skladov ter registra poslovnih hipotek.

Podatke o steèaju pravnih in fiziènih oseb je mogoèe najti v uradni elektronski publikaciji Ametlikud Teadaanded (uradne objave), v kateri so tudi objave o steèajih in steèajnih postopkih.

2. Ali obstajajo posebna pravila in predpisani iskalni kriteriji o dostopu do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti za ta register?

Glede dostopa do nacionalnih podatkov o plaèilni nesposobnosti ni posebnih pravil. Pravne osebe v trgovinskem registru lahko išèete po imenu ali evidenèni številki. Status pravne osebe nudi podatke o tem, ali je subjekt v steèaju ali ne.

3. Katera so določila in pogoji uporabe, ki urejajo dostop do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti iz tega registra? Ali se lahko uporabijo katerekoli omejitve glede ponovne uporabe podatkov o plačilni nesposobnosti in/ali glede pravil o avtorskih pravicah?

Estonija nima ločenega registra o plačilni nesposobnosti. Podatki o stečaju podjetja so javno dostopni v trgovinskem registru, skupaj s sklicem na relevantno sodbo. Podatki v trgovinskem registru so javni. Pravnomočne sodbe so javno dostopne na spletu v javnem registru sodne prakse.

4. Kako dolgo so na voljo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri so nacionalni predpisi v zvezi s tem?

Podatki o stečaju družb z omejeno odgovornostjo, delniških družb, evropskih družb, evropskih zadrug, evropskih združenj za teritorialno sodelovanje ter gospodarskih zadrug, ki so vpisani v estonski trgovinski register in dostopni prek evropskega portala e-pravosodje, se hranijo 30 let po njihovem izbrisu iz trgovinskega registra, zaprtju dela registra ali zavrnitvi oziroma umiku prijave za prvo registracijo družbe ali nepremičnine. Podatki o stečaju samozaposlenih oseb, družb z neomejeno odgovornostjo, komanditnih družb in evropskih gospodarskih interesnih združenj se hranijo 10 let po njihovem izbrisu iz trgovinskega registra ali zavrnitvi oziroma umiku prijave za prvo registracijo.

5. Kdo je nacionalni nadzornik takih podatkov, pristojen za informativne podatke, na katerega se lahko obrnem, če imam težavo, vprašanje ali prošnjo v zvezi z varstvom podatkov?

Estonski trgovinski register nadzira ministrstvo za pravosodje.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Estonia

Telefon: +372 6208100
Telefaks: +372 6208109

E-naslov: info@just.ee
Spletno mesto: https://www.just.ee/en

Če želite vložiti pritožbo glede obdelave podatkov v estonskem trgovinskem registru, se obrnite na inšpektorat za varstvo podatkov.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Estonia

Telefon: +372 6274135

E-naslov: info@aki.ee
Spletno mesto: http://www.aki.ee/en

6. Kolikšna je zagotovljena tehnična dostopnost do nacionalnega registra, v katerem se nahajajo podatki o plačilni nesposobnosti?

V skladu s sporazumom o ravni storitve bi podatki iz estonskega trgovinskega registra morali biti na voljo od 6.00 do 22.00. V veèini primerov so podatki dostopni 24 ur na dan, vendar to ni zajamèeno.

7. Kje lahko dobim več informacij?

Italija – italijanski poslovni register

1. Od kod izvirajo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri nacionalni organ je pristojen za delovanje in zagotavljanje informacij glede podatkov o plačilni nesposobnosti?

Podatke o insolventnosti zbira in obdeluje italijanski sodni sistem pod vodstvom ministrstva za pravosodje. Nekatere od teh informacij se nato prenesejo v sistem gospodarskih zbornic (v okviru ministrstva za gospodarski razvoj) in se objavijo na spletu kot del nacionalnega poslovnega registra, https://www.registroimprese.it.

2. Ali obstajajo posebna pravila in predpisani iskalni kriteriji o dostopu do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti za ta register?

Italijanski poslovni register vsebuje informacije o insolventnosti pravnih oseb. Pravne osebe lahko iščete po imenu, registrski številki ali davčni številki. Družbe se lahko iščejo tudi po imenih odgovornih oseb in delničarjev. Brezplačni niso vsi podatki o gospodarskih družbah.

3. Katera so določila in pogoji uporabe, ki urejajo dostop do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti iz tega registra? Ali se lahko uporabijo katerekoli omejitve glede ponovne uporabe podatkov o plačilni nesposobnosti in/ali glede pravil o avtorskih pravicah?

Informacije o insolventnosti so dostopne javnosti, vpogled vanje pa urejajo ista pravila, ki urejajo dostop do italijanskega poslovnega registra.

4. Kako dolgo so na voljo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri so nacionalni predpisi v zvezi s tem?

Informacije o insolventnosti, objavljene v italijanskem poslovnem registru, urejajo posebna pravila tega registra, ki vključujejo določbe za ohranitev vseh predhodnih vnosov.

5. Kdo je nacionalni nadzornik takih podatkov, pristojen za informativne podatke, na katerega se lahko obrnem, če imam težavo, vprašanje ali prošnjo v zvezi z varstvom podatkov?

Italia

Telefon: +39 06 442851 / Telefaks: +39 06 44285255

6. Kolikšna je zagotovljena tehnična dostopnost do nacionalnega registra, v katerem se nahajajo podatki o plačilni nesposobnosti?

Nacionalni register je običajno na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu, dostop in podpora pa sta zagotovljena (razen med prazniki) od ponedeljka do petka od 8. do 21. ure in ob sobotah od 8. do 14. ure.

7. Kje lahko dobim več informacij?

Več informacij je na voljo na:

Latvija – latvijski register plačilne nesposobnosti

1. Od kod izvirajo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri nacionalni organ je pristojen za delovanje in zagotavljanje informacij glede podatkov o plačilni nesposobnosti?

Latvijski register plačilne nesposobnosti vsebuje vpise od 1. januarja 2008, ki so evidentirani v informacijskem sistemu poslovnega registra Republike Latvije. Poslovni register Republike Latvije je pristojen za latvijski register plačilne nesposobnosti.

2. Ali obstajajo posebna pravila in predpisani iskalni kriteriji o dostopu do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti za ta register?

Ni posebnih pravil o dostopu do nacionalnih informacij o plačilni nesposobnosti. Pravne subjekte lahko iščete po naslednjih merilih:

 • imenu ali nazivu;
 • registracijski številki (za pravne osebe) ali identifikacijski številki (za fizične osebe);
 • vrsti postopka za pravne osebe (postopek zaradi insolventnosti, postopek pravnega varstva, izvensodni postopek pravnega varstva);
 • stanju zadeve (nerešene zadeve, vse zadeve).

3. Katera so določila in pogoji uporabe, ki urejajo dostop do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti iz tega registra? Ali se lahko uporabijo katerekoli omejitve glede ponovne uporabe podatkov o plačilni nesposobnosti in/ali glede pravil o avtorskih pravicah?

Latvijski register plačilne nesposobnosti je javni register. Dostop do informacij je v skladu z zakonom brezplačno zagotovljen vsem zainteresiranim osebam.

4. Kako dolgo so na voljo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri so nacionalni predpisi v zvezi s tem?

Informacije o plačilni nesposobnosti so stalno na voljo.

5. Kdo je nacionalni nadzornik takih podatkov, pristojen za informativne podatke, na katerega se lahko obrnem, če imam težavo, vprašanje ali prošnjo v zvezi z varstvom podatkov?

Latvijski register plačilne nesposobnosti je v pristojnosti poslovnega registra Republike Latvije.

Poslovni register Republike Latvije
Pērses iela 2, Riga
Latvija

Telefon: (+371) 67031703

e-naslov: minfo@ur.gov.lv
Spletišče: http://ur.gov.lv/

6. Kolikšna je zagotovljena tehnična dostopnost do nacionalnega registra, v katerem se nahajajo podatki o plačilni nesposobnosti?

Register je na voljo 24/7. Podatki o plačilni nesposobnosti samo med tehničnim vzdrževanjem niso na voljo.

7. Kje lahko dobim več informacij?

Nizozemska – centralni register plačilne nesposobnosti (Centraal InsolventieRegister)

1. Od kod izvirajo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri nacionalni organ je pristojen za delovanje in zagotavljanje informacij glede podatkov o plačilni nesposobnosti?

Na Nizozemskem je za centralni register plačilne nesposobnosti pristojen sodni svet. Register vsebuje zbrane podatke od leta 2005 dalje glede vseh uradnih obvestil o plačilni nesposobnosti, ki morajo biti po zakonu objavljena v uradnem listu. Uradna obvestila izdajajo okrožna sodišča, pristojna za postopke plačilne nesposobnosti. http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Ali obstajajo posebna pravila in predpisani iskalni kriteriji o dostopu do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti za ta register?

Poizvedbe glede fizičnih oseb se lahko opravijo le, če sta na voljo vsaj dva od naslednjih parametrov: priimek, datum rojstva, naslov (ki obsega poštno kodo in hišno številko). Zato poizvedbe glede fizične osebe ni mogoče opraviti s funkcijo preprosto iskanje. Ko delate poizvedbo o fizični osebi, upoštevajte, da:

 • uporaba nadomestnih znakov ni dovoljena;
 • vse poizvedbe ne razlikujejo med velikimi in malimi črkami;
 • lahko pišete z diakritičnimi znaki, vendar ni potrebno (npr., če vnesete „Mohlmann“, boste našli tudi „Möhlmann).

Poleg tega vam svetujemo, da zaradi administrativnih nedoslednosti v postopku registracije uporabite naslednje možnosti, če iščete fizično osebo po imenu – po navedenem vrstnem redu.

 • Začnite z vnosom priimkovne predpone (npr. „van“ v imenu „Ludwig van Beethoven“) v polju priimkovne predpone in preostanek priimka v polju za priimek. Ne uporabljajte okrajšav v polju priimkovne predpone (kot npr. „v.“ za „van“). Če priimek nima predpone, pustite polje prazno. Če oseba, ki jo iščete, uporablja tudi priimek partnerja, poskusite z običajnim zapisom (oba priimka povezana z vezajem, npr. „Beethoven-Brahms“).
 • Če tako ne dobite nobenega zadetka, lahko poskusite naslednje (mogoče v kombinaciji):
 • ne vpišite priimkovne predpone v polje za predpono, ampak v polje za priimek, s presledkom med priimkovno predpono in priimkom (npr. „van Beethoven“);
 • priimkovne predpone, ki niso nizozemskega izvora, bi mogoče potrebovale vezaj med predpono in priimkom – v polju za priimek (npr. „El-Haddaoui“ namesto „El Haddaoui“);
 • pri iskanju povsem izpustite priimkovno predpono;

Če ima oseba oba, svoj in partnerjev priimek, izpustite priimek partnerja (npr. če gre za priimek „Beethoven-Brahms“, iščite le „Beethoven“. Upoštevajte, da je na Nizozemskem dovoljeno uporabiti katerikoli vrstni red priimkov. Da bo bolj zanesljivo, poskusite torej tudi z „Brahms“.

Kadar iščete pravno osebo / podjetje, poizvedba ne razlikuje med velikimi in malimi črkami ter diakritičnimi znaki in zadetek dobite, če je določeno ime del imena v pravnem prometu. Če na primer iščete ime „Mohlman Jansen“, boste našli ime „Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV“, ne pa tudi imena „Jansen Möhlman Design“.

3. Katera so določila in pogoji uporabe, ki urejajo dostop do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti iz tega registra? Ali se lahko uporabijo katerekoli omejitve glede ponovne uporabe podatkov o plačilni nesposobnosti in/ali glede pravil o avtorskih pravicah?

Centralni register plačilne nesposobnosti lahko uporabi kdorkoli. Če hočete podatke ponovno uporabiti, lahko uporabite brezplačno spletno storitev, za katero je na voljo (le) dokumentacija v nizozemščini in angleščini. Za uporabo te spletne storitve boste morali izjaviti, da boste podatke uporabili v skladu z nizozemskim pravom o varstvu podatkov. Informacije in obrazec PDF lahko najdete na:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

Če potrebujete več informacij v angleščini, se obrnite na:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland

4. Kako dolgo so na voljo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri so nacionalni predpisi v zvezi s tem?

Podatke o katerem koli postopku plačilne nesposobnosti lahko pridobite do šest mesecev po končanju zadevnega postopka.

5. Kdo je nacionalni nadzornik takih podatkov, pristojen za informativne podatke, na katerega se lahko obrnem, če imam težavo, vprašanje ali prošnjo v zvezi z varstvom podatkov?

Sodni svet je pristojen za centralni register plačilne nesposobnosti, vsakodnevne postopke, ki jih izvaja „spir-it“, oddelek IT sodnega sveta:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland

6. Kolikšna je zagotovljena tehnična dostopnost do nacionalnega registra, v katerem se nahajajo podatki o plačilni nesposobnosti?

Register je na voljo 24 ur / vse dni v letu, odvisno od tehničnega vzdrževanja.

7. Kje lahko dobim več informacij?

Več informacij o centralnem registru plačilne nesposobnosti najdete na evropskem portalu e-pravosodje:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-sl.do

ROMUNIJA – Ministrstvo za pravosodje, Nacionalni urad za trgovski register, Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti

1. Od kod izvirajo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri nacionalni organ je pristojen za delovanje in zagotavljanje informacij glede podatkov o plačilni nesposobnosti?

Vsi podatki iz našega registra plačilne nesposobnosti so zbrani iz dokumentov, ki so jih v postopku plačilne nesposobnosti izdala sodišča in stečajni upravitelji. Nacionalni organ, pristojen za obdelavo in zagotavljanje teh podatkov, je ministrstvo za pravosodje – nacionalni urad za trgovski register, prek biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti.

2. Ali obstajajo posebna pravila in predpisani iskalni kriteriji o dostopu do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti za ta register?

Ni posebnih pravil glede dostopa do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti. Posamezni pravni subjekt lahko iščete po imenu, registrski oznaki, davčni številki ali številki iz biltena.

3. Katera so določila in pogoji uporabe, ki urejajo dostop do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti iz tega registra? Ali se lahko uporabijo katerekoli omejitve glede ponovne uporabe podatkov o plačilni nesposobnosti in/ali glede pravil o avtorskih pravicah?

Dostop do prostih podatkov je v skladu z zakonom zagotovljen vsem zainteresiranim osebam. Podatke, pridobljene iz biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, je mogoče ponovno uporabiti le za namen prostega informiranja zainteresiranih oseb.

4. Kako dolgo so na voljo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri so nacionalni predpisi v zvezi s tem?

Stalno.

5. Kdo je nacionalni nadzornik takih podatkov, pristojen za informativne podatke, na katerega se lahko obrnem, če imam težavo, vprašanje ali prošnjo v zvezi z varstvom podatkov?

Ministrstvo za pravosodje – Nacionalni urad za trgovski register, Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti:

Valentina Burdescu, direktorica biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Telefon: +40 213160817, int 400
Telefaks: +40 213160807

E-naslov: valentina.burdescu@onrc.ro

Ioan Mãrginean, vodja urada za izdajo biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Telefon: +40 213160817, int 120
Telefaks: +40 213160807

E-naslov: ioan.marginean@onrc.ro

6. Kolikšna je zagotovljena tehnična dostopnost do nacionalnega registra, v katerem se nahajajo podatki o plačilni nesposobnosti?

Podatki o plačilni nesposobnosti niso dostopni le v času tehničnega vzdrževanja.

7. Kje lahko dobim več informacij?

Slovenia - eINSOLV

1. Od kod izvirajo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri nacionalni organ je pristojen za delovanje in zagotavljanje informacij glede podatkov o plačilni nesposobnosti?

Podatki o insolventnosti prihajajo iz stečajnih pisarn okrožnih sodišč v Sloveniji, pri katerih se vodijo stečajni postopki in drugi postopki zaradi insolventnosti. Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS upravlja sistem za posredovanje podatkov v informatizirani obliki (v skladu z 2. členom Pravilnika o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov), na spletišču Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES http://www.ajpes.si/?language=slovene.) pa so spletne strani za objave v postopkih zaradi insolventnosti (v skladu z 2. odstavkom 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)).

2. Ali obstajajo posebna pravila in predpisani iskalni kriteriji o dostopu do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti za ta register?

Iskalni pogoji za vpogled v podatke so:

 • opravilna številka postopka zaradi insolventnosti,
 • če je insolventni dolžnik pravna oseba, podjetnik ali zasebnik: kateri koli identifikacijski podatek, s katerim je insolventni dolžnik vpisan v sodnem ali poslovnem registru, in njegova davčna številka,
 • če je insolventni dolžnik potrošnik, podjetnik ali zasebnik, kombinacija:
  • davčne številke ter imena in priimka,
  • imena in priimka, naslova stalnega prebivališča in rojstnega datuma.

3. Katera so določila in pogoji uporabe, ki urejajo dostop do nacionalnih podatkov o plačilni nesposobnosti iz tega registra? Ali se lahko uporabijo katerekoli omejitve glede ponovne uporabe podatkov o plačilni nesposobnosti in/ali glede pravil o avtorskih pravicah?

Pogoji so določeni samo za spletno storitev prevzemanja osnovnih podatkov (prevzemanje seznama insolventnih dolžnikov, ki se izdela ob koncu vsakega delovnega dne) in spletno storitev poizvedovanja o insolventnih dolžnikih. Dostop do teh storitev imajo samo osebe, ki so vključene v sistem elektronskega posredovanja podatkov in se pri uporabi identificirajo s kvalificiranim certifikatom strežnika, s katerega izvajajo poizvedbe in prevzemanje podatkov.

V Sloveniji sistem omogoča samo prevzemanje osnovnih podatkov o insolventnosti ter poizvedovanje o teh podatkih, ki jih ni mogoče spreminjati ali jih posredovati naprej.

4. Kako dolgo so na voljo podatki o plačilni nesposobnosti? Kateri so nacionalni predpisi v zvezi s tem?

Dostop do objav vsebine procesnih dejanj v zvezi s posamezno zadevo je omogočen v obdobju petih let, odkar je bil postopek v določeni zadevi pravnomočno končan. To ureja Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti.

5. Kdo je nacionalni nadzornik takih podatkov, pristojen za informativne podatke, na katerega se lahko obrnem, če imam težavo, vprašanje ali prošnjo v zvezi z varstvom podatkov?

Slovenija še nima nacionalnega upravljavca podatkov.

6. Kolikšna je zagotovljena tehnična dostopnost do nacionalnega registra, v katerem se nahajajo podatki o plačilni nesposobnosti?

Dostop do podatkov je možen od 8.00 do 20.00.

7. Kje lahko dobim več informacij?

Trenutno ni nobene možne povezave na nacionalno insolvenčno pravo in registre.

Zadnja posodobitev: 15/06/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.