Metodologija izobrazbe

Dobro planiranje od ključne je važnosti za uspjeh tečaja izobrazbe. U nastavku su navedeni primjeri dobre prakse izobrazbe (nisu uvijek neposredno povezani s europskom pravosudnom izobrazbom) koji bi mogli biti korisni pružateljima izobrazbe.

e-učenje

„Kombinirano učenje”

„Ozbiljne igre”

Učenje pravnog jezika

Izobrazba predavača

Evaluacija

Alati

e-učenje

Portal elearningeuropa.info

Europska komisija pokrenula je portal Open Education Europa u 2002. kako bi olakšala preobrazbu obrazovanja kroz tehnologiju. To je postao ključni forum za proučavanje novosti i inovacija u obrazovanju.

U okviru portala Open Education Europa okupljena je aktivna zajednica znanstvenika, nastavnika, kreatora politika, studenata i ostalih dionika koji upotrebljavaju portal kao virtualno mjesto za sastajanje na kojem razmjenjuju rješenja raznih obrazovnih pitanja i raspravljaju o njima. Portal i njegov sadržaj koji izrađuju korisnici omogućuju ključan, kreativan pristup trenutačnom i budućem stanju obrazovanja temeljen na suradnji.

Inicijativa Komisije Open Education Europa dio je programa za cjeloživotno učenje koji vodi Glavna uprava za obrazovanje i kulturu.

PRAG – Praktični vodič kroz postupke ugovaranja (EuropeAid)

PRAG je tečaj e-učenja u okviru kojeg se objašnjavaju postupci ugovaranja koji se primjenjuju na vanjske ugovore o pomoći koji se financiraju iz općeg proračuna EU-a i 10. europskog razvojnog fonda (EDF). U njemu je objašnjeno kako Komisija upravlja fondovima i opisani su postupci koji se primjenjuju na sve ugovore (javna nabava i bespovratna sredstva). Njime su obuhvaćena razna pitanja koja se odnose na dodjelu i provedbu ugovora, a provodi se interaktivno.

Tečaj je podijeljen na poglavlja kojima je moguće neovisno pristupiti. To je primjer tečaja e-učenja i dostupan je na engleskomšpanjolskomfrancuskomportugalskom.

Kombinirano učenje

Poboljšanje kvalitete „kombiniranog učenja” – projekt COMBLE: Zajednica za integrirano kombinirano učenje u Europi

Cilj je projekta COMBLE bio poboljšati kvalitetu „kombiniranog učenja” u višem, dodatnom i poslovnom obrazovanju tako da se administratorima, nastavnicima i učenicima pruži znanje, izobrazba i savjeti o tehničkim, didaktičkim, organizacijskim i osobnim pitanjima koja mogu utjecati na uspjeh rješenja za kombinirano učenje. COMBLE se sufinancirao iz programa cjeloživotnog učenja (ICT).

Ključni rezultati projekta uključuju Methopediju, zajednicu na internetu u kojoj stručnjaci razmjenjuju znanje i iskustvo o provedbi i evaluaciji metodologija kombiniranog učenja. Internetske stranice dostupne su na engleskomnjemačkompoljskom.

Drugi je rezultat stručni tečaj za predavače (na engleskom) o tome kako organizirati kombinirano učenje i kako upotrijebiti tehnologije kombiniranog učenja.

Ozbiljne igre

Jezična zamka: videoigra za prilagođeno učenje jezika

Jezična zamka inovativna je videoigra za učenje jezika za studente posljednje godine studija njemačkog jezika. Studenti ulaze duboko u interaktivni svijet igre u kojem se učenje jezika integrira u motivirajuću igru. Ovaj je projekt, kojem je dodijeljena europska jezična oznaka, jednostavan primjer prilagodbe „ozbiljnih igara” učenju jezika.

Učenje pravnog jezika

Smjernice za jezičnu izobrazbu (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN) izradila je smjernice za jezičnu izobrazbu (na engleskom i francuskom) kao pomoć nacionalnim centrima za izobrazbu pri osmišljavanju, planiranju i organiziranju aktivnosti izobrazbe za suce i državne odvjetnike. Smjernicama se želi proučiti i izraditi alate za poboljšanje znanja stranih jezika među sucima i državnim odvjetnicima u EU-u u sljedećim područjima: opća i pravna jezična izobrazba, metodologije jezične izobrazbe i usporedna studija pravnih sustava i ustanova kroz pravnu terminologiju.

Irski tečajevi o sudskoj praksi

Irske tečajeve o sudskoj praksi osmislio je i provodio Odjel za obrazovanje Irske odvjetničke komore na temelju pristupa „kombiniranog učenja” u kojem su objedinjene informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT), učenje jezika potpomognuto računalom (CALL), tradicionalne metode učenja i učenje na temelju problema (PBL) u rješavanju općih pitanja sudske prakse u nizu tečajeva, primjenom Moodlea, virtualnog okruženja za učenje (VLE) otvorenog izvora. Kliknite ovdje za više informacija o projektu kojem je dodijeljena europska jezična oznaka.

Integrirano učenje sadržaja i jezika (CLIL)

Integrirano učenje sadržaja i jezika (CLIL) uključuje učenje na stranom jeziku o određenoj temi koja može biti potpuno nepovezana s učenjem jezika, na primjer, u školi u Španjolskoj povijest se može učiti na engleskom jeziku. CLIL se upotrebljavao i pokazao korisnim u svim sektorima obrazovanja od osnovnog obrazovanja do obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja. U proteklih 10 godina u okviru CLIL-a postižu se sve veći uspjesi.

Učitelji koji rade s CLIL-om stručnjaci su u svome području, a ne tradicionalni učitelji jezika, i obično izvrsni (dvojezični ili izvorni) govornici ciljnog jezika. U mnogim ustanovama učitelji jezika surađuju s kolegama iz drugih odjela kako bi mogli ponuditi CLIL u raznim predmetima. Ključna je ideja da učenik stječe novo znanje o „ciljnoj” temi i usput se susreće s izvornim jezikom i upotrebljava ga i uči.

Izobrazba predavača

Smjernice za izobrazbu predavača (EJTN)

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN) razvila je opće smjernice za izobrazbu predavača. Cilj je pomoći pojedinačnim nacionalnim institucijama za izobrazbu u planiranju njihovih aktivnosti izobrazbe za suce davanjem općih smjernica za odabir predavača, odabir sadržaja i metode izobrazbe.

Smjernice za predavače (Konzorcij ICON-ADETEF)

U „Smjernicama za predavače” koje su izrađene u okviru Europskog programa za statističku izobrazbu na engleskom nalazi se dobar pregled svih koraka uključenih u planiranje aktivnosti.

Savjeti za izobrazbu (UNICEF i Penal Reform International)

UNICEF i Penal Reform International razradili su savjete za izobrazbu za predavače na engleskom kao dopunu svome „priručniku za izobrazbu o maloljetničkom pravosuđu” (vidjeti odjeljak o pravima djeteta).

Evaluacija

EJTN je preporučio obrazac za evaluaciju izobrazbe

Radna skupina programa EJTN-a pripremila je osnovni predložak za sudionike u izobrazbi za ocjenjivanje tečajeva u kojima su sudjelovali. Obrazac se rijetko upotrebljava u postojećem obliku jer se obično dodaju pitanja o određenoj aktivnosti koja će se ocjenjivati.

Predložak je dostupan na engleskom  PDF (19 Kb) ENfrancuskom  PDF (20 Kb) FR i može se upotrijebiti kao osnova za pružatelje izobrazbe koji pripremaju obrasce za ocjenjivanje za vlastiti tečaj izobrazbe.

Alati

Resursi Ovlaštenog instituta za osoblje i razvoj (CIPD)

Pružatelji izobrazbe i predavači pronaći će korisne informacije na engleskom o učenju i razvoju, pripremi i provedbi tečajeva, ocjenjivanju izobrazbe, e-učenju itd. u odjeljku o resursima na internetskim stranicama Ovlaštenog instituta za osoblje i razvoj (CIPD)

Pojmovnik terminologije učenja

Na temelju projekta „Studije o europskoj terminologiji u obrazovanju odraslih za zajednički jezik i zajedničko razumijevanje i praćenje sektora”, koji je sufinanciran iz programa za cjeloživotno učenje, sastavljena su dva pojmovnika.

Pojmovnik razine 1. trebao bi služiti kao praktični referentni alat za oblikovatelje politika i administratore, kako bi se Komisiji, državama članicama i ostalim europskim državama i dionicima olakšalo praćenje i analiza sektora učenja odraslih u Europi poboljšavanjem kvalitete podataka i usporedivosti. U pojmovnik su uključeni pojmovi koji se smatraju važnima za tu svrhu, posebno oni za koje moraju biti dogovorene definicije (što više moguće) i koji se moraju razumjeti na europskoj razini kako bi se rasprave o politikama mogle nesmetano voditi. Pojmovnik uključuje sve službene jezike EU-a, te islandski, makedonski, norveški i turski.

pojmovniku razine 2. sadržano je znatno više pojmova i namijenjen je stručnjacima. On prvenstveno treba služiti kao resurs za praćenje sektora učenja odraslih. Dostupan je samo na engleskom.

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.