Képzési módszertan

A tanfolyamok sikeréhez elengedhetetlen a jó tervezés. A következőkben a képzésekkel kapcsolatos jó gyakorlatokra adunk néhány példát (noha nem mindig közvetlenül az európai igazságügyi képzés kapcsán), amelyek a képzési szolgáltatók hasznára lehetnek.

E-oktatás

Vegyes oktatás

Pedagógiai játékok

Jogi szaknyelvi oktatás

Oktatóképzés

Értékelés

Eszközök

E-oktatás

Az Elearningeuropa.info portál

Az Európai Bizottság az oktatás technológiai átalakítása érdekében 2002-ben elindította az Open Education Europa kezdeményezést. E portál az oktatás átalakítási és megújítási lehetőségeinek feltérképezésére szolgáló alapvető fórummá vált.

Az Open Education Europa tudósok, oktatók, döntéshozók, hallgatók és egyéb érdekeltek aktív közösségének ad otthont, akik a portált virtuális találkozóhelyként használják különböző, oktatással kapcsolatos problémák megvitatására és a megoldások megosztására. A portál és a felhasználói által létrehozott tartalmak együttműködésen alapuló, kritikus és kreatív megközelítést kínálnak az oktatás jelenének és jövőjének vizsgálatához.

Az Open Education Europa bizottsági kezdeményezés az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság által irányított egész életen át tartó tanulás program része.

PRAG – Gyakorlati útmutató a szerződéses eljárásokhoz (EuropeAid)

A PRAG e-oktatási tanfolyam azokat a szerződéses eljárásokat ismerteti, amelyeket minden, az EU általános költségvetéséből és a 10. Európai Fejlesztési Alapból (EFA) finanszírozott külső támogatási szerződésre alkalmazni kell. Kifejti, a Bizottság miként kezeli a pénzeszközöket, és vázolja az összes (közbeszerzési és támogatási) szerződésre vonatkozó eljárásokat. A szerződés odaítélésével és végrehajtásával kapcsolatban számos kérdésre kiterjed, interaktív módon működik.

A tanfolyam több, külön-külön elérhető fejezetből áll. Az e-oktatási tanfolyamok példája, angolspanyolfrancia és portugál nyelven érhető el.

Vegyes oktatás

A vegyes oktatás színvonalának javítása – COMBLE projekt: európai integrált vegyes oktatási közösség

COMBLE projekt célja az volt, hogy megfelelő tudással, képzéssel és tanácsokkal lássa el az adminisztrátorokat, oktatókat és tanulókat olyan technikai, didaktikai, szervezeti és személyi kérdésekben, amelyek befolyásolhatják a vegyes oktatási megoldások sikerét, és ezáltal javítsa a vegyes oktatás színvonalát a felsőoktatásban, a továbbképzésben és a vállalkozói készségek oktatásában. A COMBLE projektet az egész életen át tartó tanulás program társfinanszírozta.

A projekt fő eredményei közé tartozik a Methopedia, egy olyan wikialapú közösség, amelyben a szakértők a vegyes oktatás végrehajtási és értékelési módszertanával kapcsolatban osztják meg tudásukat és tapasztalataikat. Az oldal angolnémet és lengyel nyelven érhető el.

Egy másik eredmény az oktatóknak szánt (angol nyelvű) szakértői tanfolyam a vegyes oktatás kialakításáról és a vegyes oktatási technikák használatáról.

Pedagógiai játékok

Language Trap: adaptív nyelvoktató videojáték

A Language Trap egy innovatív nyelvoktató videojáték végzős német szakos hallgatóknak. A játékosok egy olyan interaktív játékvilágban merülhetnek el, amely észrevétlenül ötvözi a nyelvtanulást a játék izgalmaival. Az Európai Nyelvi Díjat elnyerő projekt egyszerű példája a nyelvtanításhoz igazított pedagógiai játékoknak.

Jogi szaknyelvi oktatás

A nyelvi képzés irányelvei (Európai Igazságügyi Képzési Hálózat – EJTN)

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) angol és francia nyelven kidolgozta a nyelvi képzés irányelveit, hogy ezzel segítse a nemzeti képzési központokat a bírák és az ügyészek képzési tevékenységeinek kidolgozásában, tervezésében és szervezésében. Az irányelvek célja, hogy az EU-ban elősegítsék a bírák és az ügyészek idegen nyelvi készségeinek javítására szolgáló eszközök tanulmányozását és kifejlesztését a következő területeken: általános és jogi szaknyelvi képzés, a nyelvi képzések módszertana, valamint a jogrendszereket és jogi intézményeket összehasonlító tanulmány készítése a jogi terminológia felhasználásával.

Ír tanfolyamok a joggyakorlatról

A joggyakorlatról szóló ír tanfolyamokat az ír ügyvédi kamara (Law Society of Ireland) oktatási részlege dolgozta ki és tartotta egy olyan vegyes oktatási megközelítés alkalmazásával, amelyben az információs és kommunikációs technológia (IKT), a számítógéppel támogatott nyelvoktatás, a hagyományos oktatási gyakorlat és a problémaalapú oktatás ötvöződik, annak érdekében, hogy egy sor tanfolyam révén általános joggyakorlati kérdésekre adjon választ, a Moodle nevű nyílt forráskódú virtuális oktatási környezet használatával. Az Európai Nyelvi Díjat elnyerő projekttel kapcsolatos részletesebb információkért kattintson ide.

Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL)

tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL) keretében idegen nyelven tanítanak egy olyan tantárgyat, amely esetleg egyáltalán nem is kapcsolódik a nyelvoktatáshoz: ilyen például, ha egy spanyol iskolában angolul tanítják a történelmet. A tartalomalapú nyelvoktatást az oktatás minden szintjén – az általános iskolától a felnőttképzésen át a felsőoktatásig – kipróbálták és hasznosnak találták. Sikere az elmúlt 10 évben egyre nőtt, és továbbra is nő.

A tartalomalapú nyelvoktatást alkalmazó tanárok saját tárgyuk szakértői, vagyis nem hagyományos nyelvtanárok, de rendszerint folyékonyan (kétnyelvű vagy anyanyelvi szinten) beszélik a célnyelvet. Sok intézményben a nyelvtanárok együttműködnek nem nyelvszakos kollégáikkal azért, hogy különböző tantárgyakból tudjanak tartalomalapú nyelvoktatást kínálni. A módszer lényege, hogy a tanuló a céltárgy ismereteinek elsajátítása során megismerkedjen a közvetítő nyelvvel, azt használja és megtanulja.

Oktatóképzés

Az oktatóképzés irányelvei (EJNT)

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) általános oktatóképzési irányelveket dolgozott ki. Célja, hogy az oktatók és a tartalom kiválasztására, valamint a képzési módszerekre vonatkozó általános iránymutatással segítse az adott nemzeti képzési intézményeket az igazságügyi képzési tevékenységek tervezésében.

Iránymutatás oktatók számára (ICON-ADETEF konzorcium)

Az európai statisztikai képzési program keretében kidolgozott, oktatóknak szánt iránymutatás angol nyelven jó áttekintést ad a képzési tevékenységek tervezési lépéseiről.

Képzési tippek (UNICEF és Penal Reform International)

Az UNICEF és a Penal Reform International angol nyelvű képzési tippeket dolgozott ki az oktatók számára abból a célból, hogy kiegészítse a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatásról szóló, általuk kidolgozott képzési kézikönyvét (lásd a gyermek jogairól szóló szakaszt).

Értékelés

Az EJTN által ajánlott képzési értékelőlap

Az EJTN programmunkacsoportja kidolgozott egy alapvető értékelőlap-mintát, amelynek segítségével a képzésben részt vevők értékelhetik a látogatott képzést. A mintát ritkán használják ebben a formában, mivel rendszerint kiegészítik az értékelendő tevékenységre vonatkozó konkrét kérdésekkel.

A minta elérhető angolul  PDF (19 Kb) EN és franciául  PDF (20 Kb) FR, a képzési szolgáltatók alapként használhatják a képzési esemény értékelőlapjának kidolgozásához.

Eszközök

A Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) erőforrásai

A képzési szolgáltatók és az oktatók hasznos angol nyelvű információkat fognak találni az oktatásról és a fejlesztésről, a képzések kidolgozásáról és tartásáról, a képzésértékelésről, az e-oktatásról stb. a Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) weboldalának erőforrásokkal foglalkozó részében.

Az oktatási terminológia glosszáriuma

Az egész életen át tartó tanulás programból társfinanszírozott „Study on European Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and monitoring of the sector” (Tanulmány az európai felnőttképzési terminológiáról a közös nyelv, az érthetőség és az ágazat megfigyelése érdekében) projekt két glosszárium összeállítását eredményezte.

Az 1.szintű glosszárium gyakorlati referenciaként szolgál a döntéshozók és az adminisztrátorok számára, általa a Bizottság, a tagállamok és az egyéb európai országok, illetve az érdekeltek javuló adatminőség és összehasonlíthatóság mellett kísérhetik figyelemmel és elemezhetik az európai felnőttképzési ágazatot. A glosszárium az e célból nélkülözhetetlennek ítélt kifejezéseket tartalmazza, különösen azokat, amelyek fogalommeghatározása (amennyiben lehetséges) európai szintű megállapodást és értelmezést tesz szükségessé annak érdekében, hogy a szakpolitikai megbeszélésék zökkenőmentesen folytatódjanak. A glosszárium az EU minden hivatalos nyelvét tartalmazza, ezen kívül Izlandét, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságét, Norvégiáét és Törökországét.

2. szintű glosszárium lényegesen több kifejezést tartalmaz, szakértői használatra készült. Elsődleges célja, hogy erőforrásként szolgáljon a felnőttképzési ágazat figyelemmel kíséréséhez. Kizárólag angol nyelven elérhető.

Utolsó frissítés: 06/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.