Metode izobraževanja

Dobro načrtovanje je bistveno za uspešno usposabljanje. V nadaljevanju so predstavljeni primeri dobre prakse pri usposabljanju, ki niso vedno neposredno povezani z evropskim usposabljanjem v pravosodju, vendar bodo morda koristni za ponudnike usposabljanj.

E-učenje

„Kombinirano učenje“

„Resne igre“

Učenje pravnega jezika

Usposabljanje izvajalcev usposabljanj

Ocena

Orodja

E-učenje

Portal Elearningeuropa.info

Evropska komisija je leta 2002 vzpostavila portal Open Education Europa, da bi pomagala preoblikovati izobraževanje prek tehnologije. Portal je postal ključni forum za proučevanje sprememb in inovacij v izobraževanju.

Open Education Europa združuje dejavno skupnost strokovnjakov, pedagogov, oblikovalcev politike, študentov in drugih deležnikov, ki uporabljajo portal kot virtualno srečevališče, na katerem si izmenjujejo rešitve v zvezi z različnimi vprašanji, povezanimi z izobraževanjem, in razpravljajo o njih. Portal in njegova vsebina, ki jo ustvarjajo uporabniki, ponujata kritičen, ustvarjalen in na sodelovanju temelječ pristop k pregledu stanja na področju izobraževanja ter k prihodnjemu razvoju.

Open Education Europa je pobuda Komisije v okviru programa vseživljenjskega učenja, ki ga upravlja Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo.

PRAG – Praktični vodnik za izvajanje postopkov javnih naročil (EuropeAid)

PRAG („Practical Guide on contracting procedures“) je e-tečaj o postopkih oddaje javnih naročil, ki se uporabljajo za vse pogodbe za zunanjo pomoč, ki se financirajo iz splošnega proračuna EU in 10. Evropskega razvojnega sklada (ERS). V tem interaktivnem tečaju je pojasnjeno, kako Komisija upravlja sredstva, in predstavljeni so postopki, ki se uporabljajo za vse pogodbe (javna naročila in nepovratna sredstva). Tečaj obravnava vrsto vprašanj, povezanih z oddajo in izvajanjem naročil.

Razdeljen je na poglavja, do katerih je mogoče dostopati posamično. To je primer e-izobraževalnega tečaja in je na voljo v angleščinišpanščinifrancoščini in portugalščini.

Kombinirano učenje

Izboljšanje kakovosti „kombiniranega učenja“ – projekt COMBLE: Skupnost integriranega kombiniranega učenja v Evropi

Cilj projekta COMBLE je bil izboljšati kakovost „kombiniranega učenja“ v visokošolskem, nadaljnjem in poslovnem izobraževanju tako, da se upravljavcem, inštruktorjem in učencem zagotovijo znanje, usposabljanje in svetovanje o tehničnih, didaktičnih, organizacijskih in osebnih zadevah, ki lahko vplivajo na uspeh rešitev kombiniranega učenja. Projekt COMBLE se je sofinanciral iz programa vseživljenjskega učenja (IKT).

Med glavnimi rezultati projekta je Methopedia, tj. skupnost, ki temelji na tehnologiji wiki ter v kateri si strokovnjaki izmenjujejo znanje in izkušnje v zvezi z izvajanjem in ocenjevanjem metodologij kombiniranega učenja. Spletno mesto je na voljo v angleščininemščini in poljščini.

Drug pomemben rezultat je strokovni tečaj za izvajalce usposabljanj (v angleščini) o tem, kako zasnovati kombinirano učenje in kako uporabljati tehnologije kombiniranega učenja.

Resne igre

Language Trap: prilagodljiva videoigra za učenje jezikov

Language Trap je inovativna videoigra za učenje jezikov za nemške študente v zadnjem letniku. Študenti se poglobijo v interaktivni svet igre, v katerem se učenje jezika zlije z igranjem motivirajoče igre. Ta projekt, ki je prejel evropsko jezikovno priznanje, je preprost primer „resnih iger“, prilagojenih za učenje jezikov.

Učenje pravnega jezika

Smernice o jezikovnem usposabljanju (Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodju – EJTN)

Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN) je pripravila smernice o jezikovnem usposabljanju (v angleščini in francoščini), ki naj bi nacionalnim centrom za izobraževanje pomagale pri zasnovi, načrtovanju in organizaciji dejavnosti usposabljanja za sodnike in tožilce. Cilj smernic je proučiti in oblikovati orodja, namenjena izboljšanju znanja tujih jezikov med sodniki in tožilci v EU na naslednjih področjih: splošno in pravno jezikovno usposabljanje, metodologije za jezikovno usposabljanje ter primerjalna študija pravnih sistemov in institucij na podlagi pravne terminologije.

Irski tečaji o pravni praksi

Irske tečaje o pravni praksi je pripravil oddelek za izobraževanje pri Law Society of Ireland na podlagi pristopa „kombiniranega učenja“, Ta pristop združuje informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT), računalniško podprto učenje jezikov (CALL), tradicionalne metode poučevanja in problemsko učenje (PBL), da bi se v okviru različnih tečajev obravnavala splošna vprašanja pravne prakse. Za to je bilo uporabljeno odprtokodno virtualno učno okolje Moodle. Za več informacij o projektu, ki je prejel evropsko jezikovno priznanje, kliknite tukaj.

Poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (CLIL)

Poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (CLIL) vključuje poučevanje predmeta, ki je lahko popolnoma nepovezan z učenjem jezika, v tujem jeziku, npr. v šoli v Španiji bi lahko predavanja o zgodovini potekala v angleščini. CLIL se je izkazal za učinkovitega na vseh ravneh izobraževanja, od osnovnega izobraževanja do izobraževanja odraslih in visokošolskega izobraževanja. V zadnjih desetih letih daje uporaba te metode vse boljše rezultate.

Učitelji, ki uporabljajo CLIL, so strokovnjaki na svojem področju, in ne tradicionalni učitelji jezika, ter po navadi tekoče (kot dvojezični ali domači govorci) govorijo ciljni jezik. V številnih institucijah učitelji jezika sodelujejo s kolegi iz drugih oddelkov z namenom izvajanja CLIL pri različnih predmetih. Ključni element je, da učenec pridobi novo znanje o „ciljnem“ predmetu, pri tem pa se srečuje s tujim jezikom, ga uporablja in se ga uči.

Usposabljanje izvajalcev usposabljanj

Smernice o usposabljanju izvajalcev usposabljanj (EJTN)

Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN) je izdelala splošne smernice o usposabljanju izvajalcev usposabljanj. Njihov namen je pomagati nacionalnim institucijam za usposabljanje pri načrtovanju njihovih dejavnosti usposabljanja za sodstvo, tako da zagotavljajo splošne napotke glede izbire izvajalcev usposabljanj ter izbire vsebine in metod usposabljanja.

Smernice za izvajalce usposabljanj (konzorcij ICON-ADETEF)

„Smernice za izvajalce usposabljanj“, ki so bile pripravljene v okviru evropskega programa statističnega izobraževanja (v angleščini), zagotavljajo dober pregled korakov pri načrtovanju dejavnosti usposabljanja.

Nasveti za usposabljanje (UNICEF in Penal Reform International)

Organizaciji UNICEF in Penal Reform International sta pripravili nasvete za usposabljanje za izvajalce usposabljanj (v angleščini), ki naj bi dopolnili njun „priročnik za usposabljanje na področju pravosodja za mladoletnike“ (glej razdelek o otrokovih pravicah).

Ocena

Obrazec za oceno usposabljanja, ki ga priporoča mreža EJTN

V okviru mreže EJTN je delovna skupina za programe izdelala osnovno predlogo za udeležence usposabljanj, na podlagi katere lahko slednji ocenijo usposabljanje, ki so se ga udeležili. Obrazec se redko uporablja tak, kot je, saj se po navadi dodajo vprašanja o določeni dejavnosti, ki jo je treba oceniti.

Predloga je na voljo v angleščini  PDF (19 Kb) EN in francoščini  PDF (20 Kb) FR ter jo lahko ponudniki usposabljanj uporabijo kot osnovo za oblikovanje obrazcev za oceno svojega usposabljanja.

Orodja

Viri inštituta Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Za ponudnike in izvajalce usposabljanj bodo koristne informacije o učenju in razvoju, oblikovanju in izvedbi usposabljanja, ocenjevanju usposabljanja, e-učenju itd., ki so na voljo v razdelku resources (viri) na spletni strani inštituta Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Glosar terminologije s področja učenja

Projekt „Študija o evropski terminologiji pri učenju odraslih za skupni jezik ter skupno razumevanje in spremljanje sektorja“, ki je bil sofinanciran iz programa vseživljenjskega učenja, je omogočil izdelavo dveh glosarjev.

Glosar ravni 1 je praktično referenčno orodje za oblikovalce politike in upravljavce. Na podlagi boljše kakovosti in primerljivosti podatkov naj bi Komisiji, državam članicam in drugim evropskim državam ter deležnikom pomagal spremljati in analizirati sektor učenja odraslih v Evropi. Glosar vključuje izraze, ki veljajo za bistvene za ta namen, zlasti tiste, katerih opredelitve je treba (čim bolj) doreči in razumeti na evropski ravni, da bi razprave o politiki potekale gladko. Glosar vključuje vse uradne jezike EU ter jezike Islandije, Severne Makedonije, Norveške in Turčije.

Glosar ravni 2 vsebuje precej več izrazov in je namenjen strokovnjakom. Njegov primarni namen je biti vir za spremljanje sektorja učenja odraslih. Na voljo je samo v angleščini.

Zadnja posodobitev: 06/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.