Civilret

Europa-Kommissionen ønsker at stille undervisningsmateriale til rådighed, som er nyttigt både for retsvæsenets aktører til eget brug og for undervisere af retsvæsenets aktører som et redskab til deres arbejde på det civilretlige område.

Uddannelsesmoduler (materiale for undervisere og undervisningsudbydere)

Grænseoverskridende skilsmisse og underhold: værnetings- og lovvalgsregler

Forældreansvar i en grænseoverskridende sammenhæng, herunder barnebortførelse

Den europæiske småkravsprocedure

Undervisningsmateriale (dokumenter)

Introduktion til mægling i EU (Europa-Kommissionen)

E-learning kurser

Grænseoverskridende skilsmisse og underhold: domstolskompetence og lovvalgsregler (Europa-Kommissionen)

Forældreansvar i en grænseoverskridende sammenhæng, herunder barnebortførelse (Europa-Kommissionen)

E-learningkurser om aspekter af europæisk civilretlig lovgivning (Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere – EJTN)

Dommeren i det europæiske retlige område i civil- og handelsretlige sager (den spanske dommer- og anklagerskole)

Kursusbeskrivelser

Kursusbeskrivelser for civilretlige forhold anbefalet af Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere – EJTN

Sprogundervisning

Håndbog om "undervisning i sprogbrug i forbindelse med civilretligt samarbejde" (Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere – EJTN)

Uddannelsesmodulerne omfatter:

  • en vejledning til undervisere og uddannelsesudbydere med oplysninger og råd om, hvordan man tilrettelægger en workshop om brug af uddannelsesmodulet, oplysninger om programmet og om, hvilke undervisningsmetoder der skal anvendes, undervisningsmateriale, relevant EU-lovgivning og -retspraksis, relevante internationale konventioner, andre relevante materialer (f.eks. rapporter, informationsnoter), en generel bibliografi og et nationalt afsnit med information om relevante medlemsstaters lovgivning og retspraksis, praktiske øvelser (casestudier) med forslag til løsninger (til brug i workshops) samt eksempler på PowerPoint-præsentationer
  • en brugerpakke til retlige aktører, der indeholder den relevante EU-lovgivning, en kort præsentation af medlemsstaternes nationale lovgivning og en bibliografi samt
  • et e-learning kursus til retlige aktører.

Uddannelsesmoduler (materiale for undervisere og undervisningsudbydere)

Grænseoverskridende skilsmisse og underhold: værnetings- og lovvalgsregler

Uddannelsesmodulet er opbygget som en "uddannelsespakke" og omfatter det nødvendige materiale til en workshop om grænseoverskridende skilsmisse og underhold i EU med temaer som: domstolskompetence og retspleje i grænseoverskridende skilsmissesager, lovvalgsregler i grænseoverskridende skilsmissesager, underholdsbidrag i grænseoverskridende skilsmissesager – domstolskompetence, lovvalgsregler og procedurer for inddrivelse af underholdsbidrag samt EU-initiativer for så vidt angår formueforhold mellem ægtefæller.

Vejledningen for undervisere foreligger på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk.

Brugerpakken indeholder en præsentation af den relevante EU-lovgivning PDF (420 KB) en, en kort præsentation af den nationale lovgivning i alle EU's medlemsstater PDF (5728 Kb) en, en bibliografi PDF (7688 Kb) en og et e-learning kursus.

Forældreansvar i en grænseoverskridende sammenhæng, herunder barnebortførelse

Uddannelsesmodulet er opbygget som en "uddannelsespakke" og omfatter det nødvendige materiale til en workshop om forældreansvar med temaer som grænseoverskridende forældreansvar, familieretlige retssager, foreløbige retsmidler i familieretlige sager samt mægling i familieretlige sager.

Vejledningen for undervisere foreligger på engelsk, italiensk, græsk tysk spansk og fransk.

Brugerpakken indeholder en præsentation af den relevante EU-lovgivning PDF (420 KB) en, en kort præsentation af den nationale lovgivning i alle EU's medlemsstater PDF (5239 Kb) en, en bibliografi PDF (7535 Kb) en og et e-learning kursus.

Den europæiske småkravsprocedure

Uddannelsesmodulet er opbygget som en "uddannelsespakke" og omfatter det nødvendige materiale til en workshop om den europæiske småkravsprocedure med temaer som: de EU-retlige regler om småkrav, ESCP: fremsættelse af kravet, indsigelser mod kravet og domsafsigelse samt nogle praktiske eksempler.

Vejledningen for undervisere foreligger på engelsk, tysk og fransk.

Undervisningsmateriale (dokumenter)

Introduktion til mægling i EU (Europa-Kommissionen)

Denne introduktion til de vigtigste aspekter af mægling i EU PDF (238 Kb) en er udarbejdet for Kommissionen som led i en række uddannelsesworkshops om mægling målrettet retlige aktører.

E-learning kurser

Grænseoverskridende skilsmisse og underhold: domstolskompetence og lovvalgsregler (Europa-Kommissionen)

Dette e-learningkursus supplerer uddannelsesmodulet om "grænseoverskridende skilsmisse og underhold: domstolskompetence og lovvalgsregler". Det findes på engelsk , tysk, fransk, spansk og italiensk.

Forældreansvar i en grænseoverskridende sammenhæng, herunder barnebortførelse (Europa-Kommissionen)

Dette e-learningkursus supplerer uddannelsesmodulet om "forældreansvar i en grænseoverskridende sammenhæng". Det findes på engelsk, tysk, fransk, spansk italiensk oggræsk.

E-learningkurser om aspekter af europæisk civilretlig lovgivning (Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere – EJTN)

Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) har på sitwebsted oprettet onlineuddannelsesmoduler på engelsk, som er tilgængelige for alle interesserede retlige aktører.

Følgende områder er omfattet:

  • forældreansvar og Bruxelles II a-forordningen
  • den europæiske betalingspåkravsprocedure og
  • oprettelse af et europæisk betalingspålæg ved ubestridte krav.

Det eneste krav til adgang er, at man opretter en brugerkonto.

Dommeren i det europæiske retlige område i civil- og handelsretlige sager (den spanske dommer- og anklagerskole)

E-learningkurset om "dommeren i det europæiske retlige område i civil- og handelsretlige sager", som den spanske dommer- og anklagerskole udarbejdede i 2011-2012, er tilgængeligt på spansk og på tysk.

Kursusbeskrivelser

Kursusbeskrivelser for civilretlige forhold anbefalet af Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere – EJTN

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) har udarbejdet kursusbeskrivelser for civilretlige forhold, der tjener som grundlæggende referencedokumenter for og en hjælp til at styre udformningen og planlægningen af kursusaktiviteter for medlemmer af EJTN.

Beskrivelserne dækker europæisk civil- og procesret samt arbejds-, handels- og forbrugerret. Det er ikke en lærebog om de pågældende emner, men er udformet som en praktisk og brugervenlig vejledning til omgående anvendelse og uddannelse. Beskrivelserne ajourføres regelmæssigt.

Beskrivelserne er tilgængelige for alle interesserede undervisere og udbydere af uddannelse til dommere og anklagere på EJTN's webside sammen med en håndbog for undervisere om det europæiske civilretlige forum.

Sprogundervisning

Håndbog om "undervisning i sprogbrug i forbindelse med civilretligt samarbejde" (Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere – EJTN)

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) har udarbejdet en praktisk håndbog i undervisning i sprogbrug i forbindelse med civilretligt samarbejde. Det er en samling af de mest relevante undervisningsmaterialer, som blev brugt på tre seminarer om emnet, der blev afholdt i 2013. Den henvender sig til dommere eller offentlige anklagere, som ønsker at udvikle deres sprogfærdigheder på dette område. Håndbogen er tilgængelig på engelsk (første del af dokumentet) og fransk (anden del af dokumentet) her.

Relevant link

European Judicial Training Network (EJTN)

Sidste opdatering: 07/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.