Yksityisoikeus

Euroopan komissio on laatinut yksityisoikeuteen liittyvää oppimateriaalia, joka on tarkoitettu avuksi sekä oikeusalan ammattilaisille että oikeusalan ammattilaisten kouluttajille.

Koulutusmoduulit (aineistoa kouluttajille ja koulutuksen järjestäjille)

Rajat ylittävä avioero ja elatusapu: tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki

Huoltajuus rajat ylittävissä tilanteissa, myös lapsikaappauksissa

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

Koulutusmateriaali (tekstitiedostot)

Johdatus sovittelun käyttöön EU:ssa (Euroopan komissio)

Verkkokurssit

Rajat ylittävä avioero ja elatusapu: tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki (Euroopan komissio)

Huoltajuus rajat ylittävissä tilanteissa, myös lapsikaappauksissa (Euroopan komissio)

Yksityisoikeuden alalla annetun unionin lainsäädännön eri näkökohtia (Euroopan juridinen koulutusverkosto)

Tuomarin toiminta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Euroopan oikeudenkäyttöalueella (Espanjan oikeusalan koulutuskeskus)

Koulutusohjelmat

Euroopan juridisen koulutusverkoston suosittelemat yksityisoikeuden alan koulutusohjelmat

Kielikoulutus

Käsikirja ”Yksityisoikeuden alalla tehtävän yhteistyön sanastoa koskeva kielikoulutus” (Euroopan juridinen koulutusverkosto)

Koulutusmoduuleihin sisältyy seuraava aineisto:

  • kouluttajille ja koulutuksen järjestäjille tarkoitettu opas, jossa on tietoa ja ohjeita eri koulutusmoduuleja koskevien seminaarien järjestämisestä, koulutuksessa käytettävistä ohjelmista ja opetusmenetelmistä, koulutusmateriaali ja siihen liittyvä EU:n lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö, kansainväliset yleissopimukset ja muu aihetta käsittelevä aineisto (esimerkiksi kertomukset ja tiedotteet), yleinen lähdeluettelo ja kansallinen osio, jossa on tietoa alaa koskevasta jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä; käytännön harjoituksia (esimerkkitapaukset) ja niiden ratkaisuehdotuksia (seminaareja varten) ja esimerkkejä PowerPoint-esityksistä;
  • oikeusalan ammattilaisille tarkoitettu paketti, joka sisältää asianomaisen EU-lainsäädännön, lyhyen esittelyn jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä ja lähdeluettelon; sekä
  • oikeusalan ammattilaisille tarkoitettu verkkokurssi.

Koulutusmoduulit (aineistoa kouluttajille ja koulutuksen järjestäjille)

Rajat ylittävä avioero ja elatusapu: tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki

Koulutusmoduuli koostuu paketista, joka sisältää rajat ylittävää avioeroa ja elatusapua EU:ssa koskevan seminaarin järjestämiseen tarvittavan aineiston. Paketin aihekohtaiset osiot koskevat rajat ylittävään avioeroon liittyvää toimivaltaa ja menettelyä, rajat ylittävään avioeroon sovellettavaa lakia sekä rajat ylittävää elatusapua (tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki, elatusavun perimismenettelyt ja aviovarallisuusjärjestelmiä koskevat EU:n aloitteet).

Kouluttajan opas on saatavana englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja italiaksi.

Oikeusalan ammattilaisille tarkoitettu paketti sisältää esittelyn asiaa koskevasta EU:n lainsäädännöstä PDF (217 Kb) en, lyhyen esittelyn kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä PDF (5728 Kb) en, lähdeluettelon PDF (7688 Kb) en ja verkkokurssin.

Huoltajuus rajat ylittävissä tilanteissa, myös lapsikaappauksissa

Koulutusmoduuli koostuu paketista, joka sisältää huoltajuutta koskevan seminaarin järjestämiseen tarvittavan aineiston. Paketin aihekohtaiset osiot koskevat rajat ylittävää huoltajuutta, perheoikeuden alaan liittyviä menettelyjä, perheoikeuden alan ennakkoratkaisumenettelyä ja perheasioiden sovittelua.

Kouluttajan opas on saatavana englanniksi, italiaksi, kreikaksi, saksaksi, espanjaksi ja ranskaksi.

Oikeusalan ammattilaisille tarkoitettu paketti sisältää esittelyn asiaa koskevasta EU:n lainsäädännöstä PDF (420 Kb) en, lyhyen esittelyn kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä PDF (5239 Kb) en, lähdeluettelon PDF (7535 Kb) en ja verkkokurssin.

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

Koulutusmoduuli koostuu paketista, joka sisältää eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevan seminaarin järjestämiseen tarvittavan aineiston. Paketin aihekohtaiset osiot koskevat vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa EU:n oikeudellista kehystä ja siihen liittyvää menettelyä eli kanteen nostamista ja siihen vastaamista sekä tuomion antamista. Pakettiin kuuluu myös esimerkkitapaus.

Kouluttajan opas on saatavana englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.

Koulutusmateriaali (tekstitiedostot)

Johdatus sovittelun käyttöön EU:ssa (Euroopan komissio)

Johdatus sovittelun käyttöä EU:ssa PDF (238 Kb) en koskeviin tärkeimpiin näkökohtiin on laadittu komission toimeksiannosta. Se on osa sovittelua koskevaa koulutusseminaarien sarjaa, joka on suunnattu oikeusalan ammattilaisille.

Verkkokurssit

Rajat ylittävä avioero ja elatusapu: tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki (Euroopan komissio)

Tämä verkkokurssi täydentää koulutusmoduulia ”Rajat ylittävä avioero ja elatusapu: tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki”. Se on saatavana englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja italiaksi.

Huoltajuus rajat ylittävissä tilanteissa, myös lapsikaappauksissa (Euroopan komissio)

Tämä verkkokurssi täydentää koulutusmoduulia ”Huoltajuus rajat ylittävissä tilanteissa”. Se on saatavana englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, italiaksi ja kreikaksi.

Yksityisoikeuden alalla annetun unionin lainsäädännön eri näkökohtia (Euroopan juridinen koulutusverkosto)

Euroopan juridinen koulutusverkosto (European Judicial Training Network, EJTN) on laatinut englanninkielisiä verkkokoulutusmoduuleja, jotka ovat kaikkien asiasta kiinnostuneiden oikeusalan ammattilaisten saatavilla sen verkkosivuilla. Moduuleissa käsitellään seuraavia aloja:

  • huoltajuusasiat Bryssel II a -asetuksessa;
  • eurooppalainen maksamismääräysmenettely sekä
  • riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen luominen.

Sivustolle pääsy edellyttää ainoastaan käyttäjätilin luomista.

Tuomarin toiminta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Euroopan oikeudenkäyttöalueella (Espanjan oikeusalan koulutuskeskus)

Espanjan oikeusalan koulutuskeskuksen (Escuela Judicial Española) vuosina 2011–2012 laatima verkkokurssi ”Tuomarin toiminta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Euroopan oikeudenkäyttöalueella” on saatavana espanjaksi ja saksaksi.

Koulutusohjelmat

Euroopan juridisen koulutusverkoston suosittelemat yksityisoikeuden alan koulutusohjelmat

Euroopan juridinen koulutusverkosto (European Judicial Training Network, EJTN) on suunnitellut yksityisoikeuden alan koulutusohjelmia, joita käytetään tausta-aineistona verkoston jäsenille tarkoitettujen koulutustoimien suunnittelussa ja kehittämisessä sekä apuna näiden toimien hallinnoinnissa.

Opetusohjelmissa käsitellään unionin yksityis- ja prosessioikeutta sekä työ-, kauppa- ja kuluttajaoikeutta. Ne eivät ole aihetta käsitteleviä oppikirjoja vaan käytännönläheisiä ja hyödyllisiä oppaita, joita voidaan soveltaa suoraan myös koulutuksessa. Ohjelmia päivitetään säännöllisin väliajoin.

Opetusohjelmat ovat kaikkien asiasta kiinnostuneiden kouluttajien ja oikeudellisen koulutuksen järjestäjien saatavana EJTN:n verkkosivuilla. Sivustolla on saatavana myös kouluttajille tarkoitettu Euroopan siviilioikeudellisen foorumin käsikirja (European Civil Forum Handbook).

Kielikoulutus

Käsikirja ”Yksityisoikeuden alalla tehtävän yhteistyön sanastoa koskeva kielikoulutus” (Euroopan juridinen koulutusverkosto)

Euroopan juridinen koulutusverkosto (European Judicial Training Network, EJTN) on laatinut käsikirjan yksityisoikeuden alalla tehtävän yhteistyön sanastoa koskevasta koulutuksesta. Siihen on koottu keskeinen oppimateriaali, jota käytettiin tästä aiheesta vuonna 2013 järjestetyissä kolmessa seminaarissa. Se on tarkoitettu tuomareille ja syyttäjille, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan tällä alalla. Käsikirja on saatavana englanniksi (asiakirjan 1. osa) ja ranskaksi (asiakirjan 2. osa) täällä.

Linkit

Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN)

Päivitetty viimeksi: 07/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.