Građansko pravo

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području građanskog prava.

Moduli za izobrazbu (materijal za predavače i organizatore tečajeva)

Prekogranični razvod i uzdržavanje: nadležnost i mjerodavno pravo

Roditeljska odgovornost u prekograničnom kontekstu, uključujući otmicu djece

Europski postupak u sporovima male vrijednosti

Materijal za obuku (tekstni dokumenti)

Uvod u mirenje u EU-u (Europska komisija)

E-tečajevi

Prekogranični razvod i uzdržavanje: nadležnost i mjerodavno pravo (Europska komisija)

Roditeljska odgovornost u prekograničnom kontekstu, uključujući otmicu djece (Europska komisija)

Aspekti europskog zakonodavstva u području građanskog pravosuđa (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Položaj suca u europskom pravosudnom prostoru u građanskim i trgovačkim stvarima (španjolska škola za izobrazbu sudaca)

Kurikulumi za izobrazbu

Pitanja iz područja građanskog pravosuđa koja je preporučila Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN

Jezična izobrazba

Priručnik o jezičnoj izobrazbi o rječniku pravosudne suradnje u građanskim stvarima (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Moduli za osposobljavanje uključuju:

  • smjernice za predavače i pružatelje izobrazbe u kojima su navedene informacije i savjeti o načinu organizacije radionica u okviru programa izobrazbe, informacije o programu i nastavnim metodama koje će se primjenjivati, materijali za izobrazbu, povezano zakonodavstvo EU-a i sudska praksa, povezane međunarodne konvencije, ostali povezani materijali (npr. izvješća, informativne obavijesti), opća bibliografija i nacionalni odjeljak s informacijama o odgovarajućem zakonodavstvu država članica i sudskoj praksi; praktične vježbe (studije slučaja) s predloženim rješenjima (za uporabu na radionicama) i primjeri prezentacija u Powerpointu;
  • korisnički paket za pravne stručnjake kojim je obuhvaćeno mjerodavno zakonodavstvo EU-a, kratka prezentacija nacionalnog zakonodavstva država članica i bibliografija i
  • e-tečaj za pravne stručnjake.

Moduli za izobrazbu (materijal za predavače i organizatore tečajeva)

Prekogranični razvod i uzdržavanje: nadležnost i mjerodavno pravo

Modul za izobrazbu osmišljen je kao „paket za izobrazbu” i uključuje materijal potreban za organizaciju radionice o prekograničnom razvodu i uzdržavanju u EU-u s tematskim jedinicama o sljedećim područjima: nadležnost i postupci u slučaju prekograničnih razvoda, mjerodavno pravo za prekogranične razvode, prekogranično uzdržavanje – nadležnost, mjerodavno pravo i postupci za naplatu uzdržavanja te inicijative EU-a u području režima koji se primjenjuju na bračnu imovinu.

Vodič za voditelje obuke dostupan je na engleskom, njemačkom, francuskom, španjolskom i talijanskom jeziku.

Korisnički paket sadržava prezentaciju relevantnog zakonodavstva EU-a PDF (217 Kb) en, kratku prezentaciju nacionalnog zakonodavstva svih država članica EU-a PDF (5728 Kb) en, bibliografiju PDF (7688 Kb) en i e-tečaj.

Roditeljska odgovornost u prekograničnom kontekstu, uključujući otmicu djece

Modul je osmišljen kao „paket za izobrazbu” i uključuje materijal potreban za organizaciju radionice o roditeljskoj odgovornosti s tematskim jedinicama o prekograničnoj roditeljskoj odgovornosti, postupku u obiteljskim stvarima, postupku donošenja preliminarne odluke u obiteljskim stvarima i obiteljskom mirenju.

Vodič za voditelje obuke dostupan je na engleskom, talijanskom, grčkom, njemačkom, španjolskom i francuskom jeziku.

Korisnički paket sadržava prezentaciju relevantnog zakonodavstva EU-a PDF (420 Kb) en, kratku prezentaciju nacionalnog zakonodavstva svih država članica EU-a PDF (5239 Kb) en, bibliografiju PDF (7535 Kb) en ie-tečaj.

Europski postupak u sporovima male vrijednosti

Modul za izobrazbu osmišljen je kao „paket za izobrazbu” i uključuje materijal potreban za vođenje radionice o europskom postupku u sporovima male vrijednosti s tematskim jedinicama o sljedećim pitanjima: pravni okvir EU-a za sporove male vrijednosti – ESCP: pokretanje spora, obrana, presuda i konsolidirana studija slučaja.

Vodič za voditelje obuke dostupan je na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.

Materijal za obuku (tekstni dokumenti)

Uvod u mirenje u EU-u (Europska komisija)

Ovaj uvod u glavne aspekte mirenja u EU-u PDF (238 Kb) en pripremljen je za Komisiju kao dio serije radionica za izobrazbu o mirenju namijenjenih pravosudnim djelatnicima.

E-tečajevi

Prekogranični razvod i uzdržavanje: nadležnost i mjerodavno pravo (Europska komisija)

Ovim e-tečajem nadopunjuje se modul za izobrazbu o prekograničnom razvodu i uzdržavanju: nadležnost i mjerodavno pravo. Dostupan je na engleskom, njemačkom, francuskom, španjolskom i talijanskom jeziku.

Roditeljska odgovornost u prekograničnom kontekstu, uključujući otmicu djece (Europska komisija)

Ovim je e-tečajem nadopunjen modul za izobrazbu o roditeljskoj odgovornosti u prekograničnom kontekstu. Dostupan je na engleskom, njemačkom, francuskom, španjolskom talijanskom i grčkom jeziku.

Aspekti europskog zakonodavstva u području građanskog pravosuđa (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Europska mreža centara za pravosudnu izobrazbu (EJTN) pripremila je internetske module za izobrazbu koji su dostupni svim zainteresiranim pravosudnim djelatnicima na njezinim internetskim stranicama. Obuhvaćena područja uključuju:

  • roditeljska odgovornost i Uredba Brussels II bis;
  • europski platni nalog; i
  • uvođenje europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine.

Jedini je uvjet za pristup stvaranje korisničkog računa.

Položaj suca u europskom pravosudnom prostoru u građanskim i trgovačkim stvarima (španjolska škola za izobrazbu sudaca)

E-tečaj na temu položaja suca u europskom pravosudnom prostoru u građanskim i trgovačkim stvarima koji je razradila španjolska škola za izobrazbu sudaca u razdoblju 2011. – 2012. dostupan je na španjolskom i na njemačkom.

Kurikulumi za izobrazbu

Pitanja iz područja građanskog pravosuđa koja je preporučila Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN

Europska mreža centara za pravosudnu izobrazbu (EJTN) razvila je kurikulume za izobrazbu u području građanskog pravosuđa koji služe kao osnovni referentni dokumenti i pomoć u izradi i planiranju aktivnosti izobraze za članove EJTN-a.

Kurikulumima je obuhvaćeno europsko građansko i postupovno pravo, radno, trgovačko i potrošačko pravo. Oni ne predstavljaju priručnik o obuhvaćenim temama već bi trebali služiti kao praktičan i koristan vodič za neposrednu primjenu i izobrazbu. Redovito se ažuriraju.

Kurikulumi su dostupni svim zainteresiranim predavačima i pružateljima pravosudne izobrazbe na internetskim stranicama EJTN-a zajedno s priručnikom europskog građanskog foruma za predavače.

Jezična izobrazba

Priručnik o jezičnoj izobrazbi o rječniku pravosudne suradnje u građanskim stvarima (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Europska mreža centara za pravosudnu izobrazbu (EJTN) pripremila je praktičan priručnik o jezičnoj izobrazbi o rječniku u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima. To je skup najvažnijih materijala za izobrazbu koji se upotrebljavaju za vrijeme serije od tri seminara koji su bili organizirani na tu temu u 2013. Namijenjen je sucima i državnim odvjetnicima koji žele razviti svoje jezične vještine u tom području. Priručnik je dostupan ovdje na engleskom (1. dio dokumenta) i francuskom (2. dio dokumenta).

Ostale poveznice

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

Posljednji put ažurirano: 07/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.