Polgári jog

Az Európai Bizottság olyan képzési anyagokat kíván rendelkezésre bocsátani, amelyeket a polgári jog területén tevékenykedő gyakorló jogászok saját munkájukhoz, oktatóik pedig forrásanyagként használhatnak fel.

Képzési modulok (anyag az oktatók és képzésszolgáltatók számára)

Határokon átnyúló válás és tartás: joghatóság és alkalmazandó jog

Szülői felelősség határokon átnyúló kontextusban, ideértve a gyermek jogellenes elvitelét

A kis értékű követelések európai eljárása

Képzési anyag (szöveges dokumentumok)

Közvetítés az EU-ban: bevezetés (Európai Bizottság)

E-oktatási tanfolyamok

Határokon átnyúló válás és tartás: joghatóság és alkalmazandó jogról (Európai Bizottság)

Szülői felelősségről határokon átnyúló kontextusban, ideértve a gyermek jogellenes elvitelét (Európai Bizottság)

Az európai polgári igazságszolgáltatási jogszabályok vonatkozásai (Európai Igazságügyi Képzési Hálózat – EJTN)

Bíró az európai igazságügyi térségben polgári jogi és kereskedelmi jogi ügyekben (spanyol igazságügyi képzési akadémia)

Képzési tantervek

Polgári igazságügyi kérdések az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) ajánlásával

Nyelvi képzés

Kézikönyv a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés szókincséről tartott nyelvi képzésről (Európai Igazságügyi Képzési Hálózat – EJTN)

A képzési modulba a következők tartoznak:

  • útmutató az oktatók és képzésszolgáltatók számára, amely a képzési modul végrehajtását biztosító műhelytalálkozó megszervezésére vonatkozóan tartalmaz információt és tanácsot, továbbá a programról és az alkalmazandó oktatási módszerekről, a képzési anyagról, a kapcsolódó uniós jogról és ítélkezési gyakorlatról, a vonatkozó nemzetközi egyezményekről, más kapcsolódó anyagokról (pl. jelentésekről, tájékoztató feljegyzésekről) szóló információkat, egy általános bibliográfiát és a kapcsolódó tagállami jogszabályokról és ítélkezési gyakorlatról szóló nemzeti információs részt tartalmaz; gyakorlati feladatok (esettanulmányok) a javasolt megoldásokkal (a műhelytalálkozókon történő felhasználásra), valamint PowerPoint prezentációkra példák;
  • a gyakorló jogászok számára készített felhasználói csomag, amelynek részét képezi a vonatkozó uniós jog, a tagállami nemzeti jogszabályok rövid ismertetése, és egy bibliográfia; valamint
  • a gyakorló jogászok számára készített e-oktatási tanfolyam.

Képzési modulok (anyag az oktatók és képzésszolgáltatók számára)

Határokon átnyúló válás és tartás: joghatóság és alkalmazandó jog

Ez a képzési modul képzési csomagként strukturált, és magában foglalja az uniós határokon átnyúló válással és tartással kapcsolatban tartott műhelytalálkozóhoz szükséges anyagokat: határokon átnyúló bontóperekben a joghatóság és az eljárás, a határokon átnyúló bontóperek esetén alkalmazandó jog, a határokon átnyúló tartás – joghatóság, alkalmazandó jog és a tartásdíj behajtásával kapcsolatos eljárások, valamint az uniós kezdeményezések a házassági vagyonjogi rendszerek területén.

Az oktatók számára készített útmutató angol, német, francia, spanyol és olasz nyelven érhető el.

A felhasználók csomagjának részét képezi egy prezentáció a vonatkozó uniós jogszabályokról PDF (217 Kb) en, egy rövid prezentáció valamennyi uniós tagállam nemzeti jogáról PDF (5728 Kb) en, egy bibliográfia PDF (7688 Kb) en és egy e-oktatási tanfolyam.

Szülői felelősség határokon átnyúló kontextusban, ideértve a gyermek jogellenes elvitelét

Ez a képzési modul képzési csomagként strukturált, és magában foglalja a szülői felelősséggel kapcsolatban tartott műhelytalálkozóhoz szükséges anyagokat, a következő tematikus egységekkel: határokon átnyúló szülői felelősség, eljárás családjogi ügyekben, előzetes döntéshozatali eljárás családjogi ügyekben és családi közvetítési eljárás.

Az oktatók számára készített útmutató angol, olasz, görög, német, spanyol és francia nyelven érhető el.

A felhasználók csomagjának részét képezi egy prezentáció a vonatkozó uniós jogszabályokról PDF (420 Kb) en , egy rövid prezentáció valamennyi uniós tagállam nemzeti jogáról PDF (5239 Kb) en, egy bibliográfia PDF (7535 Kb) en és egy e-oktatási tanfolyam.

A kis értékű követelések európai eljárása

Ez a képzési modul képzési csomagként strukturált, és magában foglalja a kis értékű követelések európai eljárásával kapcsolatban tartott műhelytalálkozóhoz szükséges anyagokat, a következő tematikus egységekkel: a kis értékű követelésekről szóló uniós jogi keret, a kis értékű követelések európai eljárása: a követelés benyújtása, a védekezés és az ítélet, valamint egy kialakult esettanulmány.

Az oktatók számára készített útmutató angol, német és francia nyelven érhető el.

Képzési anyag (szöveges dokumentumok)

Közvetítés az EU-ban: bevezetés (Európai Bizottság)

A „Közvetítés az EU-ban” PDF (238 Kb) en című bevezető dokumentum a Bizottság részére készült a gyakorló jogászok számára a közvetítésről tartott képzési műhelytalálkozók sorozatának részeként.

E-oktatási tanfolyamok

Határokon átnyúló válás és tartás: joghatóság és alkalmazandó jogról (Európai Bizottság)

Ez az e-oktatási tanfolyam a „Határokon átnyúló válás és tartás: joghatóság és alkalmazandó jog” c. képzési modult egészíti ki. Angol , német, francia, spanyol és olasz nyelven érhető el.

Szülői felelősségről határokon átnyúló kontextusban, ideértve a gyermek jogellenes elvitelét (Európai Bizottság)

Ez az e-oktatási tanfolyam a „Szülői felelősség határokon átnyúló kontextusban, ideértve a gyermek jogellenes elvitelét” c. képzési modult egészíti ki. Angol, német, francia, spanyol olasz és görög nyelven érhető el.

Az európai polgári igazságszolgáltatási jogszabályok vonatkozásai (Európai Igazságügyi Képzési Hálózat – EJTN)

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) online képzési modulokat hozott létre angol nyelven, amelyek minden érdeklődő gyakorló jogász számára elérhetőek honlapjukon. Az érintett területek magukban foglalják a következőket:

  • a szülői felelősség és a Brüsszel IIa. rendelet;
  • az európai fizetési meghagyásos eljárás; és
  • a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat.

A hozzáférés egyetlen előírása egy felhasználói fiók létesítése.

Bíró az európai igazságügyi térségben polgári jogi és kereskedelmi jogi ügyekben (spanyol igazságügyi képzési akadémia)

A „Bíró az európai igazságügyi térségben polgári jogi és kereskedelmi jogi ügyekben” című, a spanyol igazságügyi képzési akadémia által 2011–2012 között kidolgozott e-oktatási tanfolyam spanyol és német nyelven érhető el.

Képzési tantervek

Polgári igazságügyi kérdések az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) ajánlásával

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) polgári igazságügyi kérdésekre vonatkozó képzési tanterveket dolgozott ki, amelyek alapvető referenciadokumentumokként nyújtanak majd segítséget az EJTN tagjai számára a képzési tevékenységek megtervezésének és kialakításának irányításához.

A tantervek az európai polgári anyagi jogot és eljárásjogot, munkajogot, kereskedelmi jogot és fogyasztóvédelmi jogot fedi le. A tárgyalt témákat nem tankönyvként veszik végig, hanem azonnali alkalmazásra és képzésre tervezett gyakorlati és használható útmutatók, amelyeket rendszeresen frissítenek.

A tantervek minden érdeklődő oktató és igazságügyi képzésszolgáltató számára elérhetők az EJTN honlapján az oktatók számára készített Európai Civil Fórum Kézikönyvével együtt.

Nyelvi képzés

Kézikönyv a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés szókincséről tartott nyelvi képzésről (Európai Igazságügyi Képzési Hálózat – EJTN)

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) gyakorlati kézikönyvet állított össze a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés szókincséről tartott nyelvi képzésről. Ez a témában 2013-ban szervezett három szeminárium során használt leginkább releváns képzési anyagok összegyűjtését jelenti. Az e területen nyelvi készségeiket fejleszteni kívánó bírák és ügyészek jelentik a célközönségét. A kézikönyv angol (a dokumentum első része) és francia (a dokumentum második része) nyelven érhető el itt.

Kapcsolódó link

Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)

Utolsó frissítés: 07/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.