Burgerlijk recht

De Europese Commissie wenst opleidingsmateriaal beschikbaar te stellen dat nuttig is voor beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor zelfstudie, alsook voor opleiders van beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor hun werk op het gebied van burgerlijk recht.

Opleidingsmodules (materiaal voor opleiders en cursusorganisatoren)

Grensoverschrijdende echtscheiding en alimentatie: rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht

Ouderlijk gezag in een grensoverschrijdende context, inclusief kinderontvoering

De Europese procedure voor geringe vorderingen

Opleidingsmateriaal (documenten)

Inleiding in mediation in de EU (Europese Commissie)

E-learningcursussen

Grensoverschrijdende echtscheiding en alimentatie: rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht (Europese Commissie)

Ouderlijk gezag in een grensoverschrijdende context, inclusief kinderontvoering (Europese Commissie)

Aspecten van Europese wetgeving over burgerlijke rechtspleging (Europees netwerk voor justitiële opleiding – ENJO)

De rechter in de Europese justitiële ruimte in burgerlijke en handelszaken (Escuela Judicial)

Opleidingsprogramma's

Aspecten van burgerlijke rechtspleging, zoals aanbevolen door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)

Taalopleiding

Handboek taalopleiding betreffende de terminologie van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (Europees netwerk voor justitiële opleiding – ENJO)

De opleidingsmodule bevat:

  • een handleiding voor opleiders en aanbieders van leermogelijkheden, met informatie en advies over het organiseren van een workshop waarin de opleidingsmodule wordt aangeboden, informatie over het programma en de opleidingsmethoden, het opleidingsmateriaal, relevante EU-wetgeving en -rechtspraak, relevante internationale verdragen, ander relevant materiaal (bv. rapporten, informatieve nota's), een algemene bibliografie en een overzicht van relevante nationale wetgeving en rechtspraak per lidstaat; praktijkoefeningen (casestudy's) met voorgestelde oplossingen (voor gebruik in een workshop) en voorbeelden van PowerPoint-presentaties;
  • een gebruikerspakket voor rechtsbeoefenaars, met daarin de relevante EU-wetgeving, een kort overzicht van de nationale wetgeving van de lidstaten en een bibliografie, en
  • een e-learningcursus voor rechtsbeoefenaars.

Opleidingsmodules (materiaal voor opleiders en cursusorganisatoren)

Grensoverschrijdende echtscheiding en alimentatie: rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze opleidingsmodule is opgebouwd als een "opleidingspakket" en bevat het noodzakelijke materiaal voor een workshop over grensoverschrijdende echtscheiding en alimentatie, met de volgende thematische eenheden: grensoverschrijdende echtscheiding – rechterlijke bevoegdheid en procedures, grensoverschrijdende echtscheiding – toepasselijk recht, grensoverschrijdende alimentatie – rechterlijke bevoegdheid, toepasselijk recht en invorderingsprocedures, en EU-initiatieven op het gebied van huwelijksvermogensregelingen.

De handleiding voor opleiders is beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Het gebruikerspakket bevat een overzicht van relevante EU-wetgeving PDF (217 Kb) en, een kort overzicht van de nationale wetgeving van alle EU-lidstaten PDF (5728 Kb) en, een bibliografie PDF (7688 Kb) en en een e-learningcursus.

Ouderlijk gezag in een grensoverschrijdende context, inclusief kinderontvoering

Deze opleidingsmodule is opgebouwd als een "opleidingspakket" en bevat het noodzakelijke materiaal voor een workshop over ouderlijk gezag, met de volgende thematische eenheden: grensoverschrijdend ouderlijk gezag, procedures in familierechtelijke aangelegenheden, prejudiciële procedures in familierechtelijke aangelegenheden en familiemediation.

De handleiding voor opleiders is beschikbaar in het Engels, Italiaans, Grieks, Duits, Spaans en Frans.

Het gebruikerspakket bevat een overzicht van relevante EU-wetgeving PDF (420 Kb) en, een kort overzicht van de nationale wetgeving van alle EU-lidstaten PDF (5239 Kb) en, een bibliografie PDF (7535 Kb) en en een e-learningcursus.

De Europese procedure voor geringe vorderingen

Deze opleidingsmodule is opgebouwd als een "opleidingspakket" en bevat het noodzakelijke materiaal voor een workshop over de Europese procedure voor geringe vorderingen, met de volgende thematische eenheden: het EU-rechtskader inzake geringe vorderingen, de EPGV: opstarten vordering en verweer, beslissing en geconsolideerde casestudy.

De handleiding voor opleiders is beschikbaar in het Engels, Duits en Frans.

Opleidingsmateriaal (documenten)

Inleiding in mediation in de EU (Europese Commissie)

Deze inleiding in de belangrijkste aspecten van mediation in de EU PDF (238 Kb) en is opgesteld voor de Commissie als onderdeel van een reeks workshops over mediation voor rechtsbeoefenaars.

E-learningcursussen

Grensoverschrijdende echtscheiding en alimentatie: rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht (Europese Commissie)

Deze e-learningcursus vormt een aanvulling op de opleidingsmodule met dezelfde titel. De cursus is beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Ouderlijk gezag in een grensoverschrijdende context, inclusief kinderontvoering (Europese Commissie)

Deze e-learningcursus vormt een aanvulling op de opleidingsmodule met dezelfde titel. De cursus is beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Spaans Italiaans en Grieks.

Aspecten van Europese wetgeving over burgerlijke rechtspleging (Europees netwerk voor justitiële opleiding – ENJO)

Het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO) heeft online-opleidingsmodules in het Engels gemaakt die op de website van het ENJO voor alle geïnteresseerde rechtsbeoefenaars toegankelijk zijn. Er zijn cursussen over de volgende onderwerpen:

  • ouderlijk gezag en de Brussel II bis -verordening;
  • de Europese betalingsbevelprocedure, en
  • het creëren van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste vorderingen.

Het enige wat nodig is om toegang te krijgen, is het aanmaken van een gebruikersaccount.

De rechter in de Europese justitiële ruimte in burgerlijke en handelszaken (Escuela Judicial)

De e-learningcursus over "de rechter in de Europese justitiële ruimte in burgerlijke en handelszaken" die in 2011 en 2012 is ontwikkeld door de Escuela Judicial (Spaanse school voor justitiële opleiding), is beschikbaar in het Spaans en Duits.

Opleidingsprogramma's

Aspecten van burgerlijke rechtspleging, zoals aanbevolen door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)

Het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO) heeft opleidingsprogramma's over aspecten van burgerlijke rechtspleging ontwikkeld die dienen als basisreferentiedocumenten van ENJO-leden en hen helpen bij het beheer van de ontwikkeling en planning van opleidingsactiviteiten.

De programma's bestrijken het Europees burgerlijk en procesrecht, het arbeidsrecht, het handelsrecht en het consumentenrecht. Ze zijn niet bedoeld als tekstboeken maar als praktische en bruikbare handleidingen die meteen kunnen worden toegepast en voor opleidingsdoeleinden kunnen worden gebruikt. Ze worden regelmatig bijgewerkt.

De programma's zijn samen met het "European Civil Forum Handbook" voor alle geïnteresseerde opleiders en aanbieders van justitiële opleidingen beschikbaar op de website van het ENJO.

Taalopleiding

Handboek taalopleiding betreffende de terminologie van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (Europees netwerk voor justitiële opleiding – ENJO)

Het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO) heeft een praktisch handboek over taalopleiding samengesteld betreffende de terminologie van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken. Het handboek is een compilatie van opleidingsmateriaal dat werd gebruikt in een reeks van drie seminars die in 2013 over dit thema werden georganiseerd. Het is gericht op rechters en openbare aanklagers die hun linguïstische vaardigheden op dit terrein willen vergroten. Het handboek is hier beschikbaar in het Engels (eerste deel van het document) en Frans (tweede deel van het document).

Gerelateerde link

Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)

Laatste update: 07/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.