Civilno pravo

Evropska komisija želi dati na voljo učno gradivo, ki bo koristno za delavce v pravni stroki za njihovo lastno uporabo in za vodje usposabljanj za delavce v pravni stroki kot vir za njihovo delo na področju civilnega prava.

Moduli usposabljanja (gradivo za izvajalce usposabljanj in organizatorje tečajev)

Čezmejna razveza zakonske zveze in preživnina: pristojnost in pravo, ki se uporablja

Starševska odgovornost v čezmejnem kontekstu, vključno z ugrabitvijo otroka

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Gradivo za usposabljanje (besedilni dokumenti)

Uvod v mediacijo v EU (Evropska komisija)

E-tečaji

Čezmejna razveza zakonske zveze in preživnina: pristojnost in pravo, ki se uporablja (Evropska komisija)

Starševska odgovornost v čezmejnem kontekstu, vključno z ugrabitvijo otroka (Evropska komisija)

Vidiki evropske zakonodaje na področju civilnega pravosodja (Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN)

Sodnik v evropskem pravosodnem prostoru v civilnih in gospodarskih zadevah (španska šola za izobraževanje v pravosodju)

Programi usposabljanja

Programi usposabljanja na področju civilnega pravosodja, ki jih priporoča Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN

Jezikovno usposabljanje

Priročnik za „jezikovno usposabljanje v zvezi z besediščem s področja pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah“ (Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN)

Moduli usposabljanja vključujejo:

  • vodnik za izvajalce in ponudnike usposabljanj, ki vsebuje informacije in nasvete o tem, kako organizirati delavnico za izvedbo modula usposabljanja, informacije o programu in metodah poučevanja, gradivo za usposabljanje, relevantno zakonodajo in sodno prakso EU ter mednarodne konvencije, drugo zadevno gradivo (npr. poročila, informativna obvestila), splošno bibliografijo in nacionalni razdelek z informacijami o relevantni zakonodaji in sodni praksi držav članic; praktične vaje (študije primerov) s predlaganimi rešitvami (za uporabo na delavnicah) in primere predstavitev v PowerPointu;
  • uporabniški paket za delavce v pravni stroki, ki vključuje relevantno zakonodajo EU, kratko predstavitev nacionalne zakonodaje držav članic in bibliografijo, ter
  • e-tečaj za delavce v pravni stroki.

Moduli usposabljanja (gradivo za izvajalce usposabljanj in organizatorje tečajev)

Čezmejna razveza zakonske zveze in preživnina: pristojnost in pravo, ki se uporablja

Modul usposabljanja je oblikovan kot „paket usposabljanja“ ter vključuje potrebno gradivo za izvedbo delavnice o čezmejni razvezi zakonske zveze in preživnini v EU z naslednjimi tematskimi enotami: pristojnost in postopek pri čezmejni razvezi zakonske zveze, pravo, ki se uporablja pri čezmejni razvezi zakonske zveze, uveljavljanje preživnine v čezmejnih zadevah – pristojnost, pravo, ki se uporablja, in postopki za izterjavo preživnine ter pobude EU na področju premoženjskih razmerij med zakoncema.

Vodnik za izvajalce usposabljanj je na voljo v angleščini, nemščini, francoščini, španščini in italijanščini.

Uporabniški paket vsebuje predstavitev relevantne zakonodaje EU(217 Kb), kratko predstavitev nacionalne zakonodaje vseh držav članic EU(5728 Kb), bibliografijo(7688 Kb) in e-tečaj.

Starševska odgovornost v čezmejnem kontekstu, vključno z ugrabitvijo otroka

Modul usposabljanja je oblikovan kot „paket usposabljanja“ ter vključuje potrebno gradivo za izvedbo delavnice o starševski odgovornosti v čezmejnem kontekstu s tematskimi enotami o starševski odgovornosti, postopku v družinskopravnih zadevah, predhodnem odločanju v družinskopravnih zadevah in družinski mediaciji.

Vodnik za izvajalce usposabljanj je na voljo v angleščini, italijanščini, grščini, nemščini, španščini in francoščini.

Uporabniški paket vsebuje predstavitev relevantne zakonodaje EU(420 Kb), kratko predstavitev nacionalne zakonodaje vseh držav članic EU(5239 Kb), bibliografijo(7535 Kb) in e-tečaj.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Modul usposabljanja je oblikovan kot „paket usposabljanja“ ter vključuje potrebno gradivo za izvedbo delavnice o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti s tematskimi enotami o pravnem okviru EU o sporih majhne vrednosti in evropskem postopku v sporih majhne vrednosti: vložitev zahtevka in obramba in sodba ter konsolidirana študija primera.

Vodnik za izvajalce usposabljanj je na voljo v angleščini, nemščini in francoščini.

Gradivo za usposabljanje (besedilni dokumenti)

Uvod v mediacijo v EU (Evropska komisija)

Ta uvod v glavne vidike mediacije v EU(238 Kb) je bil pripravljen za Komisijo v okviru niza delavnic za usposabljanje o mediaciji, namenjenih delavcem v pravni stroki.

E-tečaji

Čezmejna razveza zakonske zveze in preživnina: pristojnost in pravo, ki se uporablja (Evropska komisija)

Ta e-tečaj dopolnjuje modul usposabljanja o „čezmejni razvezi zakonske zveze in preživnini: pristojnost in pravo, ki se uporablja“. Na voljo je v angleščini, nemščini, francoščini, španščini in italijanščini.

Starševska odgovornost v čezmejnem kontekstu, vključno z ugrabitvijo otroka (Evropska komisija)

Ta e-tečaj dopolnjuje modul usposabljanja o „starševski odgovornosti v čezmejnem kontekstu“. Na voljo je v angleščini, nemščini, francoščini, španščini, italijanščini in grščini.

Vidiki evropske zakonodaje na področju civilnega pravosodja (Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN)

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) je izdelala spletne module usposabljanja v angleščini, ki so na njenem spletišču na voljo vsem zainteresiranim delavcem v pravni stroki. Obravnavana področja vključujejo:

  • starševsko odgovornost in Uredbo Bruselj IIa;
  • postopek za evropski plačilni nalog in
  • uvedbo evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov.

Edina zahteva za dostop je izdelava uporabniškega računa.

Sodnik v evropskem pravosodnem prostoru v civilnih in gospodarskih zadevah (španska šola za izobraževanje v pravosodju)

E-tečaj o temi „sodnik v evropskem pravosodnem prostoru v civilnih in gospodarskih zadevah“, ki ga je pripravila španska šola za izobraževanje v pravosodju v letih 2011 in 2012, je na voljo v španščini in nemščini.

Programi usposabljanja

Programi usposabljanja na področju civilnega pravosodja, ki jih priporoča Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) je izdelala programe usposabljanja na področju civilnega pravosodja, ki se uporabljajo kot osnovni referenčni dokumenti ter pomoč pri oblikovanju in načrtovanju dejavnosti usposabljanja za člane EJTN.

Programi obsegajo evropsko civilno in procesno pravo ter delovno, gospodarsko in potrošniško pravo. To niso učbeniki o obravnavanih temah, temveč so oblikovani kot praktičen in uporaben vodnik za neposredno uporabo in usposabljanje. Redno se posodabljajo.

Programi so na voljo vsem zainteresiranim izvajalcem usposabljanj in ponudnikom pravosodnega usposabljanja na spletišču EJTN, skupaj s priročnikom Evropskega civilnega foruma za izvajalce usposabljanj.

Jezikovno usposabljanje

Priročnik za „jezikovno usposabljanje v zvezi z besediščem s področja pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah“ (Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN)

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) je izdelala praktični priročnik za jezikovno usposabljanje v zvezi z besediščem s področja pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah. To je zbirka najpomembnejšega gradiva za usposabljanje, ki se je uporabljalo v sklopu treh seminarjev, organiziranih na to temo leta 2013. Priročnik je namenjen sodnikom in državnim tožilcem, ki želijo razviti svoje jezikovne sposobnosti na tem področju. Na voljo je v angleščini (prvi del dokumenta) in francoščini (drugi del dokumenta) tukaj.

Sorodna povezava

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN)

Zadnja posodobitev: 07/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.