Büntetőjog

Az Európai Bizottság olyan képzési anyagokat kíván rendelkezésre bocsátani, amelyeket a büntetőjog területén tevékenykedő gyakorló jogászok saját munkájukhoz, oktatóik pedig forrásanyagként használhatnak fel.

Uniós büntető igazságszolgáltatás

A kölcsönös elismerés elve

A sértettek jogai

Helyreállító igazságszolgáltatás

Nyelvi képzés

Tolmácsolás a büntetőeljárásban

Uniós büntető igazságszolgáltatás

Európai büntető igazságszolgáltatási képzési iránymutatások (Európai Igazságügyi Képzési Hálózat – EJTN)

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) iránymutatásokat dolgozott ki a büntető igazságszolgáltatás területén képzéseket tartó oktatók számára. Ezeket rendszeresen frissítik és értékelik az e témakörben tartott igazságügyi képzések szempontjából jelentős fő területeket. Felsorolják a lehetséges témaköröket és mindegyikhez a kapcsolódó dokumentumokat, valamint az ítélkezési gyakorlatot, továbbá minden területre nézve ajánlásokat tesznek a megfelelő oktatói és képzésben résztvevői profilokra, és megfelelő képzési módszereket javasolnak. Az iránymutatások angol nyelven érhetőek el.

Uniós eljárási jogok a védőügyvédek számára

A Fair Trials és a jogi szakértői tanácsadó testület a következő eszközkészleteket dolgozta ki, amelyek iránymutatást nyújtanak a védőügyvédeknek az eljárási jogi irányelvek alkalmazásához.

Eszközkészlet: Az uniós jog használata a büntetőjogi gyakorlatban

Eszközkészlet: A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelv

Eszközkészlet: A tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló irányelv

Eszközkészlet: Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról szóló irányelv

A kölcsönös elismerés elve

Kézikönyv bírák, ügyészek és más illetékes hatóságok számára biztosítási intézkedést elrendelő határozat elrendelése iránti kérelem kibocsátása és végrehajtása módjáról (Európai Bizottság)

E kézikönyv célja a bírák, ügyészek és más illetékes hatóságok tevékenységének segítése a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló, 2003. július 22-i 2003/577/IB tanácsi kerethatározat alapján kibocsátott biztosítási intézkedést elrendelő határozatok végrehajtására vonatkozó kérelmek kibocsátása és végrehajtása terén. A kézikönyv célja, hogy a legjobb gyakorlatok kidolgozása érdekében a tapasztalatok alapján iránymutatást nyújtson, egyidejűleg az illetékes bírák és ügyészek számára konkrét információkat adjon a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok formanyomtatványainak kitöltési módjáról. A kézikönyv itt található PDF (4413 Kb) en meg.

A sértettek jogai

Kézikönyv a sértettek számára biztosított igazságszolgáltatásról: a bűncselekmények és a hatalommal való visszaélés áldozatainak igazságszolgáltatási alapelveiről szóló ENSZ-nyilatkozat használatáról és alkalmazásáról (az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala – UNODC)

A sértettek számára biztosított igazságszolgáltatásról szóló kézikönyvet az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) dolgozta ki áldozattámogatói programok végrehajtásának eszközének, ezen túlmenően a büntető igazságszolgáltatási, valamint a sértettekkel kapcsolatba kerülő más szervek számára az áldozatokra érzékeny politikák, eljárások és protokollok kidolgozásához is használják. A kézikönyv felvázolja az alapvető lépéseket a bűncselekmények sértettjei számára átfogó áldozattámogató szolgáltatások kidolgozásához, jóvátételhez, bíróságra kísérethez és más tanácsadó szolgáltatásokhoz. Annak tudatában dolgozták ki, hogy alapelvei eltérő jogrendszerekben, szociális támogatási szerkezetekben és élethelyzetekben való alkalmazásából különbségek fakadhatnak. A kézikönyvben szereplő elképzelések közül nem mindegyik lesz megfelelő vagy akár lehetséges minden helyzetben. A kézikönyv ezért nem előíró jellegű, hanem példákat kíván nyújtani a joghatóságok számára tanulmányozásra és tesztelésre. Mivel a kézikönyvben bemutatott anyagokat többféle különböző célközönségnek szánták, egyes felhasználók bizonyos részeit relevánsabbnak és érdekesebbnek tarthatják, mint másokat. A kézikönyv angol nyelven érhető el.

Képzési kézikönyv a gyermekek jogainak védelméről a büntetőjogi rendszerekben (Penal Reform International)

A gyermekek jogainak védelme a büntetőjogi rendszerekben:  képzési kézikönyv célja, hogy átfogó iránymutatót nyújtson a büntetőjogi rendszer különböző gyakorló szakembereinek és hatóságainak. A képzési modult olyan gyakorló szakemberek és érdekelt felek számára tervezték, akik munkájuk részeként tartják a képzést, célja pedig képzési tevékenységük segítése annak érdekében, hogy hatékonyabban tudják oktatni a kézikönyvben vázolt alapelveket, tapasztalatalapú képzési módszertan használatával.

A kézikönyv a jogsértést elkövető gyermekekkel, valamint gyermek sértettek és tanúk kérdéseivel foglalkozik. Azon gyermek helyzetére is figyelemmel próbál lenni, akiket az a veszély fenyeget, hogy a bekerülnek a büntetőjogi rendszerbe. A kézikönyv számos témát és kérdéskört lefed, ideértve a gyermekvédelmet, a bűnmegelőzést, a bűnüldözést, a bírósági tárgyalások eljárásait, az ítélkezést és a rehabilitációt.

A kézikönyvet a Penal Reform International dolgozta ki, s angol nyelven érhető el.

Helyreállító igazságszolgáltatás

A helyreállító igazságszolgáltatásról szóló kézikönyv, valamint a szabadságvesztés alternatíváira vonatkozó alapelvekről és ígéretes gyakorlatokról szóló kiegészítő kézikönyv (UNODC)

A helyreállító igazságszolgáltatási programokról szóló kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatási programokkal és eljárásokkal ismerteti meg az olvasót. Áttekintést nyújt a bűncselekményekre adott, helyreállító igazságszolgáltatási megközelítésen alapuló, résztvevő választok végrehajtásával kapcsolatos kulcsfontosságú szempontokról. Különösen büntető igazságszolgáltatási tisztviselők általi használatra készült, de az anyagokat többféle különböző célközönségnek szánták, ezért egyes felhasználók a kézikönyv bizonyos részeit relevánsabbnak és érdekesebbnek tarthatják, mint másokat. A kézikönyv az UNODC által kidolgozott gyakorlati eszközök egyike. Angol és francia nyelven hozzáférhető.

Az UNODC elkészített továbbá egy kiegészítő kézikönyvet is a szabadságvesztés alternatíváira vonatkozó alapelvekről és ígéretes gyakorlatokról. Ez a kézikönyv bemutatja a szabadságvesztés alternatíváinak megértéséhez alapvető fontosságú alapelveket, valamint a világ különböző részein fellelhető olyan gyakorlatokat, amelyeket potenciállal rendelkezőnek tartanak. Információt nyújt a büntetőeljárás minden szakaszában a szabadságvesztés alternatíváiról, valamint azon kérdésekről, amelyeket a végrehajtásuk során figyelembe kell venni, ideértve az eljárásban részes különböző felek hozzájárulásait az eljárás sikerességéhez, olyan rendszerek példáival együtt, amelyek csökkentették a szabadságvesztés büntetés használatát. Ez a kézikönyv angol, francia és spanyol nyelven hozzáférhető.

Nyelvi képzés

Kézikönyv a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés szókincséről tartott nyelvi képzésről (Európai Igazságügyi Képzési Hálózat – EJTN)

A büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés szókincséről tartott nyelvi képzésről szóló kézikönyv az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) által 2011–2012 során a témában szervezett, hét szemináriumból álló képzéssorozat során használt leginkább releváns képzési anyagok összeállítása. Azon bírák és ügyészek számára készült, akik az említett területen nyelvi készségeiket szeretnék fejleszteni. A kézikönyv itt hozzáférhető angol és francia nyelven, akárcsak a szemináriumhoz készült általános előkészítő jogi dokumentumok és nyelvi anyagok.

Tolmácsolás a büntetőeljárásban

Webalapú képzési videók a büntetőeljárásban tevékenykedő tolmácsokkal való együttműködésről („Kölcsönös bizalomépítés 2” projekt)

Az európai büntetőügyekben a képzett jogi tolmácsok hatékony és megfelelő használata minden szinten javítani fogja a végeredményt a gyanúsítottak, vádlottak és az igazságügyi alkalmazottak számára. A jogi eljárásokban tevékenykedő tolmácsokkal való együttműködés gyakorlatához egy sor audiovizuális képzési anyagot állítottak össze, hogy a bírósági eljárásokban részes bírák, ügyészek és más gyakorló jogi szakemberek számára segítséget nyújtson azon esetekben, amikor tolmácsolásra van szükség. A videókat felhasználóbarátnak és a nem nyelvészettel foglalkozó szakemberek számára hozzáférhetőnek tervezték. Oktatók is használhatják képzési segédanyagként vagy gyakorló szakemberek is önállóan tanuláshoz.

A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 2010/64/EU irányelv kontextusában a „Kölcsönös bizalomépítés 2” projekt öt webalapú videót készített a tolmács segítségével végzett hatékony kommunikációhoz a kommunikációs folyamatok és a menedzsment stratégiák illusztrálására. A videók (témakörök: rendőrségi meghallgatás, jogi tanácsadás és bírósági meghallgatás tolmácsolással) a tolmácsokkal való együttműködés bevált gyakorlatait és esetleges csapdáit ismertetik, felhasználóbarát formátumban. A projektet az EU pénzügyi támogatásban részesítette.

Az öt videó a projekt honlapján angol nyelven hozzáférhető, angol, lengyel, román vagy spanyol felirattal.

Kapcsolódó linkek

Európai Büntetőügyi Akadémiai Hálózat (ECLAN)

Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)

Utolsó frissítés: 14/09/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.