Ljudska prava

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području ljudskih prava.

Web-mjesto HELP (Vijeće Europe)

Web-mjesto HELP (Izobrazba o ljudskim pravima za pravosudne djelatnike) razvilo je Vijeće Europe kao pomoć u izobrazbi svih pravnih stručnjaka u području ljudskih prava. Web-mjesto redizajnirano je u studenome 2011. kako bi postalo glavna referentna točka o toj temi. Sve se zainteresirane strane mogu prijaviti na web-mjesto i pristupiti velikom broju izvora informacija o izobrazbi koje je pripremio Europski sud za ljudska prava. Informacije su dostupne na više jezika (uključujući engleski, francuski i njemački) i uključuju priručnike za izobrazbu o ključnim pojmovima, posebna pitanja, prezentacije i tečajeve na internetu kojima su obuhvaćeni razni članci i teme u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima.

Korisnici se moraju prijaviti kako bi pristupili izvorima informacija na web-mjestu. Dokument s objašnjenjima dostupan je na engleskom kako bi se novim korisnicima olakšalo snalaženje na web-mjestu.

HELP u 28 država članica osigurava podršku pravosudnim djelatnicima iz EU-a u stjecanju znanja i vještina o primjenjivanju odredbi Povelje Europske unije o temeljnim pravima (Povelja), Europske konvencije o ljudskim pravima (ECHR) te Europske socijalne povelje (ESC). Dostupni su sljedeći moduli za izobrazbu:

  1. Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije
  2. Zaštita podataka
  3. Prava radnika
  4. Pravo na integritet osobe

Priručnici o ljudskim pravima za pravosudne djelatnike (Vijeće Europe)

Vijeće Europe izradilo je nekoliko priručnika kao pomoć pravosudnim djelatnicima da bolje razumiju Europsku konvenciju o ljudskim pravima i sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava.

Tim su praktičnim vodičima obuhvaćene sljedeće teme: pravo na poštovanje osobnog i obiteljskog života, pravo na pravedno suđenje, pravo na osobnu slobodu i sigurnost, pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, pravo na slobodu izražavanja, pravo na vlasništvo, zabrana mučenja, pravo na život i zaštita migranata.

Svi su priručnici dostupni na engleskom, a većina i na francuskom.

Praktični vodič za odvjetnike na Europskom sudu za ljudska prava (Vijeće odvjetničkih komora Europe – CCBE)

Praktični vodič za odvjetnike na Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP ili „Sud”) namijenjen je odvjetnicima koji žele pokrenuti postupak pred ESLJP-om. U vodiču, koji je sastavljen u obliku pitanja i odgovora, navedene su informacije i praktični savjeti za postupke pred nacionalnim sudovima prije podnošenja tužbe ESLJP-u, pred samim sudom i za vrijeme izvršenja presuda Suda.

Priručnikom je obuhvaćen niz pitanja, uključujući sljedeća: u kojoj fazi postupka pred nacionalnim sudovima treba navesti da je riječ o povredama ljudskih prava prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, kako podnijeti zahtjev Sudu, tehnički aspekti postupka i uloga odvjetnika nakon donošenja presude. Uključena su upućivanja na alate i resurse koji su dostupni strankama i njihovim odvjetnicima.

Vodič, koji je pripremljen u suradnji s ESLJP-om, dostupan je na web-mjestu Vijeća odvjetničkih komora Europe (CCBE) na engleskom i na francuskom.

Smjernice za izobrazbu iz područja upravnog prava Europske mreže za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

Smjernice za izobrazbu iz područja upravnog prava trebale bi služiti kao ažurni, mjerodavni indeks najvažnijeg zakonodavstva, sudske prakse i mjerodavnih dokumenata u različitim potpodručjima europskog upravnog prava. One bi trebale poslužiti kao vrijedan izvor informacija za razvoj izobrazbe visoke kvalitete iz područja upravnog prava u Europi te priručnik za pravosudne predavače i djelatnike o najnovijim promjenama u ključnima područjima upravnog prava EU-a.

Obuhvaćaju i pododjeljak o ljudskim i temeljnim pravima.

Borba protiv genitalnog sakaćenja žena

Alat e-učenja „Zajedno u borbi protiv genitalnog sakaćenja žena” (UEFGM)

Genitalno sakaćenje žena (FGM) međunarodno je priznato kao kršenje ljudskih prava žena i oblik zlostavljanja djece. Kao i svi drugi oblici spolnog zlostavljanja, ono predstavlja povredu temeljnog prava na život, slobodu, sigurnost, dostojanstvo, ravnopravnost žena i muškaraca, nediskriminaciju i fizički i psihički integritet, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije.

Ovim je tečajem „Zajedno u borbi protiv genitalnog sakaćenja žena” (UEFGM) obuhvaćeno pitanje FGM-a u kontekstu zdravstvenih usluga i usluga azila. Pravosudni djelatnici mogli bi biti zainteresirani za prva dva temeljna modula u kojima se daje uvod u razumijevanje FGM-a kao pitanja ljudskih prava i posebnog oblika spolnog zlostavljanja. Pravosudne djelatnike specijalizirane za azil mogla bi zanimati dva specijalizirana modula u području azila.

Tečaj je dostupan na engleskomtalijanskomportugalskomgrčkomfrancuskomšvedskomnizozemskomnjemačkom.

Druge poveznice

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

Posljednji put ažurirano: 22/01/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.