Emberi jogok

Az Európai Bizottság olyan képzési anyagokat kíván rendelkezésre bocsátani, amelyeket az emberi jogok terén tevékenykedő gyakorló jogászok saját munkájukhoz, oktatóik pedig forrásanyagként használhatnak fel.

HELP honlap (Európa Tanács)

HELP (Human Rights Education for Legal Professionals – Emberi jogokkal kapcsolatos oktatás jogi szakemberek számára) honlapot az Európa Tanács dolgozta ki, hogy valamennyi jogi szakember képzését támogassa az emberi jogok területén. A honlapot 2011 novemberében átalakították azzal a céllal, hogy a honlap elsődleges referenciaponttá váljon ebben a témában. A honlapra valamennyi érdekelt fél bejelentkezhet és az Emberi Jogok Európai Bírósága által összeállított képzésekre vonatkozóan számos információforráshoz hozzáférhet. Az információk több nyelven (így angolul, franciául és németül) is rendelkezésre állnak, valamint a kulcsfontosságú fogalmakról és konkrét kérdésekről szóló képzési anyagokat, prezentációkat és az emberi jogok európai egyezményével kapcsolatos különböző cikkeket és témákat lefedő online képzést foglalnak magukban.

A felhasználóknak a honlap forrásaihoz való hozzáférés érdekében regisztrálniuk kell. Rendelkezésre áll egy angol nyelvű magyarázó dokumentum, amely megkönnyíti az új felhasználók számára a honlap használatát.

A „HELP in the 28” (HELP a 28-ban) abban támogatja az uniós gyakorló jogászokat, hogy ismereteket és készségeket szerezzenek az Európai Unió Alapjogi Chartájára (a Charta), az emberi jogok európai egyezményére (EJEE) és az Európai Szociális Chartára való hivatkozást illetően. A következő képzési modulok állnak rendelkezésre:

  1. Küzdelem a rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia és a transzfóbia ellen
  2. Adatvédelem
  3. Munkavállalói jogok
  4. A személyi sérthetetlenséghez való jog

Emberi jogi kézikönyv gyakorló jogászoknak (Európa Tanács)

Az Európa Tanács számos kézikönyvet dolgozott ki azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a gyakorló jogászok számára az emberi jogok európai egyezményének, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának jobb megértéséhez.

E gyakorlati útmutatók a következő témákat ölelik fel: a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog, a személyes szabadsághoz és biztonsághoz való jog, a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság; a véleménynyilvánítás szabadsága, a tulajdonhoz való jog, a kínzás tilalma, az élethez való jog, valamint a migránsok védelme.

A kézikönyvek mindegyike rendelkezésre áll angol nyelven és legtöbbjük francia nyelven is.

Gyakorlati útmutató az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt megjelenő ügyvédeknek (Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa – CCBE)

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB, vagy a továbbiakban: a Bíróság) előtt megjelenő ügyvédeknek szóló gyakorlati útmutató olyan ügyvédek számára készült, akik az EJEB-hez kívánnak fordulni. A kérdések és válaszok listájából álló útmutató tájékoztatót és gyakorlati tanácsokat tartalmaz a panasz EJEB-hez való benyújtását megelőzően a nemzeti bíróságok előtti, maga a Bíróság előtti, valamint a Bíróság ítéleteinek végrehajtása alatti eljárásokra vonatkozóan.

A kézikönyv számos kérdéssel foglalkozik, így például a következőkkel: a nemzeti bíróságok előtt folyó eljárások mely szakaszában indokolt az emberi jogok európai egyezménye értelmében emberi jogi jogsértésekre hivatkozni; hogyan kell keresetet benyújtani a Bírósághoz; az eljárások technikai szempontjai; valamint az ügyvéd szerepe az ítélet meghozatalát követően. Az útmutató emellett az eszközökre való hivatkozást, valamint a felek és ügyvédjeik rendelkezésére álló forrásokat is tartalmazza.

Az EJEB-bel együttműködésben készült útmutató elérhető az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) honlapján angol és francia nyelven.

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) igazgatási jogi képzési iránymutatása

Az igazgatási jogi képzési iránymutatás az európai igazgatási jog különböző szakterületein a legfontosabb jogszabályok, ítélkezési gyakorlat és vonatkozó dokumentáció naprakész irányadó mutatójaként szolgál. Az iránymutatás célja, hogy értékes információforrást biztosítson a magas szintű képzés kialakításához az igazgatási jog területén egész Európában, valamint hogy az uniós igazgatási jog kulcsfontosságú területein bekövetkezett legutóbbi fejleményekre vonatkozóan kézikönyvként szolgáljon az igazságügyi oktatók és gyakorló jogászok számára.

Az iránymutatás az emberi jogokról és az alapvető jogokról szóló alszakaszt tartalmaz.

Küzdelem a női nemi szervek megcsonkítása ellen

„United to end female genital mutilation” (UEFGM – Együtt a női nemi szervek megcsonkítása ellen) – online oktatási eszköz

A női nemi szervek megcsonkítását világszerte a nők emberi jogai megsértésének és a gyermekbántalmazás egy formájának tekintik. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a női nemi szervek megcsonkítása – a nemi alapú erőszak többi formájához hasonlóan – sérti az élethez, a szabadsághoz, a méltósághoz, a nemek közötti egyenlőséghez, a megkülönböztetésmentességhez, valamint a testi és szellemi integritáshoz való alapvető jogot.

Az Együtt a női nemi szervek megcsonkítása ellen (UEFGM) című online tanfolyam az egészségügyi és menekültügyi szolgáltatások tükrében vizsgálja a női nemi szervek megcsonkításának problémáját. A gyakorló jogászok érdeklődésére elsősorban a két első (alapozó) modul tarthat számot, amely bevezetést nyújt a női nemi szervek megcsonkítása mint a nemi alapú erőszak egy formájának témakörébe, és ismerteti annak emberi jogi vonatkozásait. A menekültügyi szakjogászok számára hasznos lehet a két speciális menekültügyi modul is.

A tanfolyam angololaszportugálgörögfranciasvédholland és német nyelven érhető el.

Kapcsolódó link

Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)

Utolsó frissítés: 22/01/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.