Žmogaus teisės

Europos Komisija suteikia galimybę naudotis medžiaga, kuri bus naudinga tiek ją asmeniniais tikslais naudosiantiems praktikuojantiems teisininkams, tiek darbo reikalais žmogaus teisių srityje ją naudosiantiems praktikuojančių teisininkų dėstytojams.

HELP svetainė (Europos Taryba)

HELP (Teisininkų švietimo žmogaus teisių klausimais) svetainę sukūrė Europos Taryba, siekdama skatinti visų teisininkų mokymą žmogaus teisių klausimais. Svetainė iš esmės atnaujinta 2011 m. lapkričio mėn., siekiant ją padaryti pirmutine informacijos šia tema paieškos vieta. Visos suinteresuotosios šalys gali užsiregistruoti svetainėje ir naudotis įvairiais Europos Žmogaus Teisių Teismo parengtos informacijos apie mokymus šaltiniais. Informacija parengta įvairiomis kalbomis, įskaitant anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas, ir į ją įtraukti mokymo vadovai, kuriuose aptariamos pagrindinės sąvokos, konkretūs klausimai, pranešimai ir e. mokymas, paremtas įvairiais straipsniais ir dalykais, įtrauktais į Europos žmogaus teisių konvenciją.

Prieš naudodamiesi svetainės ištekliais naudotojai privalo užsiregistruoti. Buvo parengtas aiškinamasis dokumentas anglų kalba, kad pirmą sykį prisijungę naudotojai galėtų svetainėje lengviau naršyti.

Programa „HELP 28 šalyse“ padeda ES teisininkams įgyti žinių ir įgūdžių, kaip remtis ES pagrindinių teisių chartija (Chartija), Europos žmogaus teisių konvencija (EŽTK) ir Europos socialine chartija (ESC). Yra šie mokymo moduliai:

  1. Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir transfobija.
  2. Duomenų apsauga
  3. Darbuotojų teisės
  4. Teisė į asmens neliečiamybę.

Žmogaus teisių vadovai praktikuojantiems teisininkams (Europos Taryba)

Europos Taryba parengė keletą vadovų, siekdama padėti praktikuojantiems teisininkams geriau perprasti Europos žmogaus teisių konvenciją ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką.

Šiuose praktiniuose vadovuose aptariamos tokios temos: teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į asmens laisvę ir saugumą, minties, sąžinės ir religijos laisvė, žodžio laisvė, teisė į nuosavybę, kankinimų draudimas, teisė į gyvybę ir migrantų apsauga.

Visi vadovai pateikti anglų kalba, o daugelis jų – ir prancūzų kalba.

Praktinis vadovas advokatams, dalyvaujantiems Europos Žmogaus Teisių Teismo procese (Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba, CCBE)

Praktinis vadovas advokatams, dalyvaujantiems Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT arba Teismo) procese, yra skirtas advokatams, ketinantiems iškelti bylą EŽTT. Vadove pateiktas klausimų ir atsakymų sąrašas, informacija ir praktiniai patarimai, kaip dalyvauti nacionalinių teismų procesuose prieš pateikiant skundą EŽTT, kaip dalyvauti paties EŽTT procese ir vykdant Teismo sprendimus.

Vadove aptarta nemažai klausimų, įskaitant šiuos: kokioje nacionalinio teismo proceso stadijoje reikėtų pripažinti padarius žmogaus teisių pažeidimus pagal Europos žmogaus teisių konvenciją, kaip pateikti skundą Teismui, kokie yra techniniai proceso aspektai ir koks yra advokato vaidmuo paskelbus sprendimą. Į vadovą taip pat įtrauktos nuorodos į bylos šalims ir jų advokatams skirtas priemones ir išteklius.

Vadovas parengtas bendradarbiaujant su EŽTT ir paskelbtas Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) svetainėje anglų ir prancūzų kalbomis.

Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) parengtos administracinės teisės dėstymo gairės

Administracinės teisės dėstymo gairės – aktualus ir patikimas pačių svarbiausių teisės aktų, įvairių Europos administracinės teisės sričių teismo praktikos ir atitinkamų dokumentų sąrašas. Jose siekiama pateikti daug naudingos informacijos, kuri praverstų rengiant aukšto lygio administracinės teisės mokymus Europoje, taip pat jas siekiama naudoti kaip vadovą teisėjų dėstytojams ir praktikuojantiems teisininkams, pateikiant pačių svarbiausių ES administracinės teisės sričių naujoves.

Į jas įtrauktas skyrius apie apie žmogaus ir pagrindines teises.

Kova su moters lyties organų žalojimu

E. mokymo priemonė „Vieningai įveikime moters lyties organų žalojimą“

Moters lyties organų žalojimas yra tarptautiniu mastu pripažintas moters teisių pažeidimas ir tam tikros formos smurtas prieš vaikus. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacija, kaip ir bet kokios kitos formos smurtas dėl lyties, tai yra pagrindinių teisių į gyvybę, laisvę, saugumą, orumą, moterų ir vyrų lygybę, nediskriminavimą ir fizinį bei emocinį neliečiamumą pažeidimas.

E. mokymo kurso „Vieningai įveikime moters lyties organų žalojimą“ tikslas – aptarti, kaip galima išspręsti moters lyties organų žalojimo problemą teikiant sveikatos priežiūros ir prieglobsčio paslaugas. Praktikuojantiems teisininkams gali būti įdomūs pirmieji du pagrindiniai moduliai, kurių įžangose moters lyties organų žalojimas aprašomas kaip žmogaus teisių problema ir kaip ypatingos formos smurtas dėl lyties. Praktikuojantiems teisininkams, kurių sritis – prieglobsčio teisė, gali būti įdomūs du specialiai prieglobsčio sričiai skirti moduliai.

Kursai rengiami anglųitalųportugalųgraikųprancūzųšvedųolandų ir vokiečių kalbomis.

Susijusios nuorodos

Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT)

Paskutinis naujinimas: 22/01/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.