Človekove pravice

Evropska komisija želi dati na voljo gradivo za usposabljanje, ki bi bilo koristen vir za same delavce v pravni stroki in tudi za izvajalce usposabljanj za delavce v pravni stroki na področju človekovih pravic.

Spletišče HELP (Svet Evrope)

Spletišče HELP (izobraževanje o človekovih pravicah za delavce v pravni stroki) je razvil Svet Evrope kot podporo pri izobraževanju vseh delavcev v pravni stroki na področju prava človekovih pravic. Spletišče je bilo preoblikovano novembra 2011 in naj bi postalo glavna referenčna točka za to področje. Vsi deležniki se lahko na spletišču prijavijo in dostopajo do velikega števila virov informacij o izobraževanju, ki jih pripravlja Evropsko sodišče za človekove pravice. Informacije so na voljo v več jezikih (tudi angleškem, francoskem in nemškem) ter vključujejo priročnike za izobraževanje o ključnih konceptih in posebnih vprašanjih ter predstavitve in spletno izobraževanje o različnih členih in temah Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Za dostop do virov se morajo uporabniki prijaviti na spletišču. Na voljo je obrazložitveni dokument v angleščini, da se novim uporabnikom olajša uporaba spletišča.

Program HELP in the 28 podpira pravne strokovnjake iz EU pri pridobivanju znanja in spretnosti za sklicevanja na Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) in Evropsko socialno listino. Na voljo so naslednji izobraževalni moduli:

  1. boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in transfobiji;
  2. varstvo podatkov;
  3. pravice delavcev;
  4. pravica do osebne celovitosti.

Priročniki o človekovih pravicah za delavce v pravni stroki (Svet Evrope)

Svet Evrope je razvil številne priročnike z namenom pomagati delavcem v pravni stroki, da pridobijo boljše razumevanje Evropske konvencije o človekovih pravicah in sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice.

Ti praktični vodniki obravnavajo naslednje teme: pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do poštenega sojenja, pravico do osebne svobode in varnosti, svobode misli, vesti in veroizpovedi, svobodo izražanja, pravico do lastnine, prepoved mučenja, pravico do življenja in zaščito migrantov.

Vsi priročniki so na voljo v angleščini, večina pa tudi v francoščini.

Praktični vodnik za odvetnike, ki nastopajo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (Svet odvetniških združenj Evrope – CCBE)

Praktični vodnik za odvetnike, ki nastopajo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (v nadaljnjem besedilu: ESČP), je namenjen odvetnikom, ki nameravajo predložiti zadevo temu sodišču. Priročnik je zasnovan v obliki seznama vprašanj in odgovorov ter vsebuje informacije in praktične nasvete v zvezi s postopki pred nacionalnimi sodišči, preden se zadeva predloži ESČP, pred samim ESČP in v okviru izvrševanja sodb ESČP.

V priročniku so obravnavana številna vprašanja, med drugim: v kateri fazi postopka pred nacionalnimi sodišči bi bilo treba uveljavljati kršitve človekovih pravic v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, kako predložiti zadevo ESČP, tehnični vidiki postopkov in vloga odvetnika po izdaji sodbe. Navedeni so tudi orodja in viri, ki so na voljo strankam in njihovim odvetnikom.

Priročnik je bil pripravljen v sodelovanju z ESČP in je na voljo na spletišču Sveta odvetniških združenj Evrope (CCBE) v angleščini in francoščini.

Smernice Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) za izobraževanje na področju upravnega prava

Namen smernic za izobraževanje na področju upravnega prava je zagotoviti posodobljen verodostojen seznam najpomembnejše zakonodaje, sodne prakse in ustrezne dokumentacije na posameznih podpodročjih evropskega upravnega prava. Njihov cilj je zagotoviti dragocen vir informacij za razvoj visokokakovostnega izobraževanja na področju upravnega prava po vsej Evropi ter služiti kot priročnik za vodje pravosodnih izobraževanj in delavce v pravosodju o najnovejšem razvoju na ključnih področjih upravnega prava EU.

Smernice vključujejo pododdelek o človekovih in temeljnih pravicah.

Boj proti pohabljanju ženskih spolovil

Orodje za e-učenje „Združeni za odpravo pohabljanja ženskih spolovil“

Pohabljanje ženskih spolovil je mednarodno prepoznano kot kršitev človekovih pravic žensk ter oblika zlorabe otrok. Tako kot vse druge oblike nasilja na podlagi spola pomeni kršitev temeljne pravice do življenja, svobode, varnosti, dostojanstva, enakosti med ženskami in moškimi, nediskriminacije ter telesne in duševne celovitosti, kakor jo opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija.

E-izobraževanje „Združeni za odpravo pohabljanja ženskih spolovil“ obravnava vprašanje pohabljanja ženskih spolovil z vidika zdravstvenih in azilnih služb. Za delavce v pravni stroki bosta morda zanimiva prva dva modula, ki sta uvod v razumevanje pohabljanja ženskih spolovil kot vprašanja človekovih pravic in kot posebne oblike nasilja na podlagi spola. Za delavce v pravni stroki, specializirane za azilno pravo, bosta morda zanimiva dva specializirana modula s področja azila.

Izobraževanje je na voljo v angleščiniitalijanščiniportugalščinigrščinifrancoščinišvedščininizozemščini in nemščini.

Sorodna povezava

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN)

Zadnja posodobitev: 22/01/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.