A gyermekek jogai

Az Európai Bizottság olyan képzési anyagokat kíván rendelkezésre bocsátani, amelyeket a gyermekek jogai terén tevékenykedő gyakorló jogászok saját munkájukhoz, oktatóik pedig forrásanyagként használhatnak fel.

Gyermekbarát igazságszolgáltatás

Igazságszolgáltatás a bűncselekmények gyermekkorú sértettjei és szemtanúi számára

A gyermekkereskedelem elleni küzdelem

A női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelem

Gyermekbarát igazságszolgáltatás

A gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló iránymutatások (Európa Tanács)

A gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló iránymutatások a gyermek bírósági és alternatív eljárásokban betöltött szerepéhez, szempontjaihoz, jogaihoz és szükségleteihez kapcsolódó kérdésekkel foglalkoznak. Az iránymutatások és a kísérő indokolás képzési modulok tervezésének felhasználható. Ezeket az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2010. november 17-én fogadta el. Angol és francia nyelven hozzáférhető, továbbá több európai nyelvre is lefordították őket itt.

A gyermekbarát igazságszolgáltatáshoz és a gyermekek jogaihoz kapcsolódó eszköztár (Gyermeki Jogok Nemzetközi Hálózata – CRIN)

A Gyermeki Jogok Nemzetközi Hálózata eszköztárat állított össze a gyermekek gyermekbarát igazságszolgáltatáshoz való jogáról, ideértve a bevált gyakorlatokra vonatkozó példákat, nemzetközi és regionális szabványokat és kutatást, valamint más forrásokat. Angol, francia és spanyol nyelven hozzáférhető.

Az eltereléshez és a szabadságvesztés alternatíváihoz kapcsolódó eszköztár (UNICEF)

Az UNICEF kidolgozott egy, a bírósági eljárásokra és a szabadságvesztés alternatíváira vonatkozó eszköztárat, amely iránymutatást nyújt arra nézve, hogy miként lehet biztosítani a törvénnyel összeütközésbe került gyermekek jogainak a Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 37. cikk b) pontjával, 40 cikk (1) bekezdésével, 40. cikk (3) bekezdésének b) pontjával és 40. cikk (4) bekezdésével összhangban történő védelmét. Az eszköztár gyakorlati tanácsot nyújt az elterelés és a szabadságvesztés alternatívái alkalmazásának módjaihoz, és számos ország projektjeiről és más forrásairól mutat be példákat, hogy az elképzelések gyakorlati alkalmazását segítse.

Az elterelés a törvénnyel összeütközésbe került gyermekek feltételes elterelése a bírósági eljárástól a probléma eltérő módon történő megoldása felé, amely sokak – talán legtöbbjük – esetében lehetővé teszi, hogy nem bírósági szervek kezeljék ügyüket, így elkerülhetik a hivatalos bírósági eljárások és a bűnügyi nyilvántartásba vétel negatív hatásait. A „szabadságvesztés alternatívái” olyan intézkedéseket takarnak, amelyeket a büntetőjogi rendszer hivatalos eljárásába került gyermekekre szabadhatnak ki, mind a bírósági tárgyalást megelőző, mind az ítélethozatali szakban anélkül, hogy megfosztanák őket szabadságuktól.

Az eszköztár angol nyelven itt hozzáférhető.

A fiatalkorúak igazságszolgáltatásával foglalkozó megfigyelőközpont (IJJO)

A fiatalkorúak igazságszolgáltatásával foglalkozó megfigyelőközpontot (IJJO) 2003-ban azzal a céllal hozták létre, hogy a fiatalkorú globális, határok nélküli igazságszolgáltatását segítse elő. Holnapján keresztül az IJJO a tudás, a bevált gyakorlatok, az információforrás, kulcsfontosságú kutatások és jelentések cseréjét támogatja. A témakörben tartott képzés fejlesztésében is szerepet vállalnak. A honlap angol, francia és spanyol nyelven hozzáférhető.

A Fiatalkorúak Igazságszolgáltatásáról szóló Ügynökségközi Testület

A Fiatalkorúak Igazságszolgáltatásáról szóló Ügynökségközi Testület olyan adatbázist vezet, amely megfelelő áttekintést biztosít az e területen hozzáférhető képzési anyagokról. Az adatbázist le lehet szűrni eszközök, kézikönyvek és képzési kézikönyvek keresésére. Angol, francia és spanyol nyelven hozzáférhető.

A Fiatalkorúak Igazságszolgáltatásáról szóló Képzési Kézikönyv (Penal Reform International – PRI és UNICEF)

A Fiatalkorúak Igazságszolgáltatásáról szóló Képzési Kézikönyv célja a gyermekek jogairól való képzések szervezésének elősegítése. A kézikönyvet bármely képzésszolgáltató felhasználhatja azon gyakorló szakemberek – ideértve a bírákat, magisztrátusokat, ügyvédeket, ügyészeket, rendőröket, büntetés-végrehajtási alkalmazottakat, szociális munkásokat és más szereplőket – számára tervezett képzések szervezéséhez, akik a törvénnyel összeütközésbe került gyermekekkel foglalkoznak. A kézikönyvet a Penal Reform International (PRI) és az UNICEF adta ki.

Itt érhető el angol nyelven.

Képzési kézikönyv a gyermekek jogainak védelméről a büntetőjogi rendszerekben (Penal Reform International)

A gyermekek jogainak védelme a büntetőjogi rendszerekben: képzési kézikönyv célja, hogy átfogó iránymutatót nyújtson a büntetőjogi rendszer különböző gyakorló szakembereinek és hatóságainak. A képzési modult olyan gyakorló szakemberek és érdekelt felek számára tervezték, akik munkájuk részeként tartják a képzést, célja pedig képzési tevékenységük segítése annak érdekében, hogy hatékonyabban tudják oktatni a kézikönyvben vázolt alapelveket, tapasztalatalapú képzési módszertan használatával.

A kézikönyv a jogsértést elkövető gyermekekkel, valamint gyermek sértettek és tanúk kérdéseivel foglalkozik. Az olyan gyermek helyzetére adott válaszokat is tárgyalja, akiket az a veszély fenyeget, hogy a bekerülnek a büntetőjogi rendszerbe. E területeken belül a kézikönyv olyan témákra koncentrál, mint a gyermekvédelem, a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a bírósági tárgyalások eljárásai, az ítélkezés és a rehabilitáció.

A kézikönyvet a Penal Reform International dolgozta ki, s angol nyelven érhető el.

Igazságszolgáltatás a bűncselekmények gyermekkorú sértettjei és szemtanúi számára

A bűncselekmények gyermekkorú sértettjeivel és szemtanúival kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó gyakorló szakemberek és döntéshozók számára készített kézikönyv (az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala – UNODC)

A gyakorló szakemberek és döntéshozók számára készített kézikönyv célja a bűncselekmények gyermekkorú sértettjeivel és szemtanúival kapcsolatos igazságszolgáltatási kérdésekre vonatkozó iránymutatások és már releváns nemzetközi iránymutatások nemzeti szintű végrehajtásának elősegítése. Alapját a nemzetközi legjobb gyakorlatok képezik arra nézve, hogy a büntetőjogi rendszerek miként kezelik a bűncselekmények gyermekkorú sértettjeit és szemtanúit. Célja, hogy iránymutatásként szolgáljon a döntéshozók és a bűncselekmények gyermekkorú sértettjeivel és szemtanúival foglalkozó gyakorló szakemberek – így például bírák, egészségügyi és támogató személyzet, bűnüldöző szervek tagjai, ügyészek, szociális munkások, nem kormányzati szervezetek tagjai és tanárok – számára. A kézikönyv angol, francia és spanyol nyelven hozzáférhető. Azonos témában ezen túlmenően angol nyelven elérhető egy modelljogszabály és az ahhoz kapcsolódó kommentár.

A bűncselekmények gyermekkorú áldozatait és szemtanúit érintő ügyekkel kapcsolatos igazságszolgáltatásra vonatkozó ENSZ-iránymutatásokra vonatkozó online képzés (UNODC és UNICEF)

Ezt az online képzést bármely, a bűncselekmények gyermekkorú áldozatait és szemtanúit érintő ügyek területén dolgozó vagy e terület iránt érdeklődő gyakorló szakember vagy döntéshozó követheti. A tanfolyamot az UNODC, az UNICEF és a Gyermeki Jogok Nemzetközi Irodája (IBCR) dolgozta ki együttesen a kanadai kormány támogatásával. A tanfolyam ingyenesen elérhető online, a hozzáférést a honlapon történő egyszerű regisztráció biztosítja. Azon felhasználók számára, akik minden vonatkozó tesztet elvégeznek, az elvégzésről szóló tanúsítványt állítanak ki. A tanfolyam angol nyelven hozzáférhető.

A gyermekkereskedelem elleni küzdelem

Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak védelméről szóló iránymutatások (UNICEF)

Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak védelméről szóló iránymutatások a nemzetközi emberi jogi politikákon alapuló bevált gyakorlatok szabványait írják elő. Az iránymutatások lefedik az emberkereskedelem gyermekáldozatainak védelmét, azonosításuktól kezdve visszaszerzésükig és reintegrációjukig. Más, a gyermekkereskedelem megelőzését célzó iránymutatásokkal és eszközökkel együttesen is használhatóak. Nemzeti és regionális szinten ezek az iránymutatások – a helyi sajátosságok, korlátok és források figyelembevételével – a szakpolitikák és gyakorlatok kidolgozásának kiinduló pontjait biztosíthatják. Az iránymutatások célja, hogy támogatást nyújtson a kormányoknak és más állami szereplőknek, nemzetközi szervezeteknek, továbbá nem kormányzati szervezeteknek és más szolgáltatásnyújtóknak. Ezek angol nyelven elérhetőek.

A gyermekvédelemmel kapcsolatos más UNICEF források itt lelhetőek fel.

A munkaerő-, szexuális célú és a kizsákmányolás más formáját célzó gyermekkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatos képzési kézikönyv (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – ILO)

E képzési kézikönyv célja, hogy a munkaerő-, szexuális célú és a kizsákmányolás más formáját célzó gyermekkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó kormányzatok, munkavállalók, munkáltatók, nemzetközi szervezetek és nem kormányzati szervezetek számára segítséget nyújtson. Három tankönyvet (A gyermekkereskedelem megismerése, A gyermekkereskedelem elleni fellépés szakpolitikai és megkeresési szinteken valamint Eljárási kérdések), egy gyakorlati kézikönyvet és a facilitátorok számára egy iránymutatást tartalmaz. A kézikönyv angol, francia és spanyol nyelven hozzáférhető. Az ILO és az UNICEF dolgozta ki, az ENSZ emberkereskedelem elleni küzdelemre irányuló globális kezdeményezésének részét képezi.

A női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelem

„United to end female genital mutilation” (UEFGM – Együtt a női nemi szervek megcsonkítása ellen) – online oktatási eszköz

A női nemi szervek megcsonkítása (FGM) nemzetközileg elismerten a nők emberi jogainak megsértése és a gyermekbántalmazás egyik formája. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása alapján – akár a nemi alapú erőszak bármely más formája – az élethez, a szabadsághoz, a biztonsághoz, a méltósághoz, a nők és férfiak közötti egyenlőséghez, a megkülönböztetéstől való mentességhez, valamint a testi és szellemi sérthetetlenséghez való alapvető jogok megsértését képezi.

Az „United to end female genital mutilation” (UEFGM – Együtt a női nemi szervek megcsonkítása ellen) online oktatási eszköz az FGM kérdését az egészségügyi és menekültügyi szolgáltatások kontextusában kezeli. A gyakorló szakemberek az első két alapmodult találhatják érdekesnek, amelyek bevezetést nyújtanak az FGM, mint emberi jogi kérdés és a nemi alapú erőszak egy speciális formája megértéséhez. A menedékjogra szakosodott gyakorló jogászok érdeklődését a menekültügy területére koncentráló két speciális modul keltheti fel.

A tanfolyam angol, francia és spanyol nyelven hozzáférhető.

Utolsó frissítés: 06/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.