Nediskriminacija

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području suzbijanja diskriminacije.

„Uvod u zakonodavstvo EU-a o suzbijanju diskriminacije”, tečaj e-učenja (Europska komisija)

Ovaj tečaj e-učenja predstavlja uvod u ključne pojmove zakonodavstva o suzbijanju diskriminacije u EU-u, promjene u tome području i mjerodavnu sudsku praksu. On obuhvaća video prezentacije, primjere i kvizove temeljene na stvarnim slučajevima te čini dio serije seminara koje je naručila Komisije i koji su prikazani u nastavku. Zainteresirani pravosudni djelatnici tečaj mogu pratiti ovdje.

Seminari o zakonodavstvu EU-a o suzbijanju diskriminacije (Europska komisija)

Ti se seminari odnose na dvije europske direktive o suzbijanju diskriminacije donesene u skladu s člankom 19. UFEU-a (bivši članak 13. UEZ-a). Direktivom 2000/43/EZ zabranjuju se sve vrste diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla u nizu područja. Direktivom 2000/78/EZ zabranjuju se sve vrste diskriminacije u zapošljavanju i na radnom mjestu na temelju vjeroispovijesti, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Popratna dokumentacija i doprinosi govornika na seminarima koje je naručila Komisija dostupni su ovdje.

Priručnik o europskom pravu o nediskriminaciji (Agencija Europske unije za temeljna prava – FRA i Europski sud za ljudska prava –ECHR)

U priručniku o europskom pravu o nediskriminaciji, koji su zajednički objavili Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) i Europski sud za ljudska prava (ESLJP ), navedena je sudska praksa ESLJP-a i Suda Europske unije. U njemu se razrađuju kontekst i pozadina europskog prava o nediskriminaciji (uključujući ugovore Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima) i opisuju razne kategorije diskriminacije i moguće pravne obrane, primjenjivost europskog prava o nediskriminaciji (posebno objašnjavajući koje su skupine osoba zaštićene) i kriteriji za zaštitu, kao što su spol, invaliditet, dob, rasa ili nacionalnost. Priručnik je dostupanovdje na raznim jezicima.

Priručnici o različitim konceptima povezanima s nediskriminacijom (Europska komisija)

Pravosudni djelatnici koji žele unaprijediti svoje znanje i razumijevanje prava o nediskriminaciji mogu dodatne podatke i analizu pronaći u nekoliko priručnika, koji su svi dostupni na engleskom. Priručnici su izrađeni posebno za Europsku komisiju i obuhvaćaju sljedeće koncepte:

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.