Nediscriminare

Comisia Europeană dorește să pună la dispoziție materiale de formare care vor fi utile atât practicienilor din domeniul juridic, pentru uzul propriu, cât și formatorilor, ca resursă pentru activitatea acestora în materie de nediscriminare.

Cursul de e-learning „Introducere în legislația UE privind combaterea discriminării” (Comisia Europeană)

Acest curs de e-learning furnizează o introducere în conceptele-cheie ale legislației UE privind combaterea discriminării, evoluțiile din acest domeniu și jurisprudența relevantă. Acesta include prezentări video, exemple extrase din cazuri reale și teste și face parte din seria de seminarii organizate pentru Comisie și prezentate în continuare. Practicienii din domeniul juridic interesați pot urma cursul online aici.

Seminarii în domeniul legislației UE privind combaterea discriminării (Comisia Europeană)

Aceste seminarii vizează cele două directive europene privind combaterea discriminării adoptate în temeiul articolului 19 din TFUE (fostul articol 13 din TCE). Directiva 2000/43/CE interzice toate formele de discriminare pe criterii de rasă sau de origine etnică într-o serie de domenii. Directiva 2000/78/CE interzice toate formele de discriminare în domeniul încadrării în muncă și al ocupării forței de muncă pe criterii de convingeri religioase, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Documentele de bază și contribuțiile vorbitorilor la seminariile organizate pentru Comisie sunt disponibile aici.

Manualul de drept european privind nediscriminarea (Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – FRA și Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO)

Manualul de drept european privind nediscriminarea, publicat în comun de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), explică jurisprudența CEDO și a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Acesta prezintă contextul și istoricul dreptului european în domeniul nediscriminării (inclusiv tratatele Organizației Națiunilor Unite privind drepturile omului) și descrie diferitele categorii de discriminare și posibilele căi de apărare legale, aplicabilitatea dreptului european în domeniul nediscriminării (explicând în special care sunt grupurile de persoane protejate) și criteriile de protecție, cum ar fi sexul, handicapul, vârsta, rasa sau naționalitatea. Manualul este disponibil aici în diverse limbi.

Manuale privind diverse concepte legate de nediscriminare (Comisia Europeană)

Practicienii din domeniul juridic care doresc să își îmbunătățească cunoștințele și înțelegerea în ceea ce privește dreptul în domeniul nediscriminării pot găsi informații și analize suplimentare într-o serie de manuale, disponibile toate în limba engleză. Manualele au fost elaborate special pentru Comisia Europeană și vizează următoarele concepte:

Ultima actualizare: 06/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.