Prepoved diskriminacije

Evropska komisija želi dati na voljo učno gradivo, ki bo koristno za delavce v pravni stroki za njihovo lastno uporabo in za vodje usposabljanj za delavce v pravni stroki kot vir za njihovo delo na področju nediskriminacije.

E-izobraževanje „Uvod v protidiskriminacijsko zakonodajo EU“ (Evropska komisija)

To e-izobraževanje obsega uvod v ključne koncepte protidiskriminacijske zakonodaje EU, razvoj na tem področju in ustrezno sodno prakso. Vključuje video predstavitve, primere iz dejanskih zadev in kratka preverjanja znanja ter je sestavni del niza seminarjev, ki jih je naročila Komisija in so predstavljeni v nadaljevanju. Za zainteresirane delavce v pravni stroki je izobraževanje na voljo tukaj.

Seminarji o protidiskriminacijski zakonodaji EU (Evropska komisija)

Ti seminarji se nanašajo na dve evropski protidiskriminacijski direktivi, ki sta bili sprejeti na podlagi člena 19 PDEU (prej člen 13 PES). Direktiva 2000/43/ES prepoveduje vse oblike diskriminacije na podlagi rase ali narodnosti na številnih področjih. Direktiva 2000/78/ES prepoveduje vse oblike diskriminacije pri zaposlovanju in delu na podlagi verskega prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Referenčna gradiva in prispevki govornikov k seminarjem, ki jih je naročila Komisija, so na voljo tukaj.

Priročnik o evropski zakonodaji o nediskriminaciji (Agencija Evropske unije za temeljne pravice in Evropsko sodišče za človekove pravice)

Priročnik o evropski zakonodaji o nediskriminaciji, ki sta ga skupaj objavila Agencija Evropske unije za temeljne pravice in Evropsko sodišče za človekove pravice, navaja sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije. Pojasnjuje kontekst in ozadje evropskega prava o nediskriminaciji (vključno s pogodbami Združenih narodov o človekovih pravicah) ter opisuje različne vrste diskriminacije in možnosti za pravno varstvo, veljavnost evropskega prava o nediskriminaciji (zlasti pojasnila, katere skupine oseb so zaščitene) in merila za varstvo, kot so spol, invalidnost, starost, rasa ali državljanstvo. Priročnik je na voljo tukaj v različnih jezikih.

Priročniki o različnih konceptih v zvezi z nediskriminacijo (Evropska komisija)

Delavci v pravni stroki, ki želijo izboljšati svoje poznavanje in razumevanje zakonodaje o nediskriminaciji, lahko najdejo dodatne informacije in analize v več priročnikih, ki so vsi na voljo v angleškem jeziku. Priročniki so bili pripravljeni izrecno za Evropsko komisijo in obravnavajo naslednje koncepte:

Zadnja posodobitev: 06/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.