Právní předpisy k potírání organizované trestné činnosti

Evropská komise chce zpřístupnit výukový materiál, který bude užitečný jak pro vlastní potřebu právníků, tak i pro školitele právníků coby zdroj informací pro jejich práci v oblasti právních předpisů k potírání organizované trestné činnosti.

Internetový kurz na téma „Znalosti evropského práva jako prostředek boje proti nadnárodnímu organizovanému zločinu“ (Fondazione Italiana per il Notariato)

Tento internetový kurz zahrnuje obecnou část o právu EU a trestních věcech, jakož i zvláštní oddíly týkající se boje proti praní peněz a správy majetku zabaveného zločineckým organizacím a majetku pocházejícím z přeshraničních insolvencí a nakládání s ním. Přináší pohled, který si všímá také občanskoprávních důsledků těchto věcí, neboť při jeho přípravě se vycházelo z perspektivy notářů. Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu řízeného Fondazione Italiana per il Notariato a spolufinancovaného Evropskou komisí.

Kurz je k dispozici na těchto stránkách v angličtině a italštině.

Boj proti kyberkriminalitě

„Odborné vzdělávání v oblasti kyberkriminality pro soudce a státní zástupce: koncept“ (Rada Evropy a Lisabonská síť)

Cílem této iniciativy je pomoci institucím pro justiční vzdělávání rozvíjet programy odborného vzdělávání týkající se kyberkriminality a elektronických důkazních prostředků pro soudce a státní zástupce a zahrnout takové vzdělávání do standardní výchozí odborné přípravy a pokračující přípravy v této oblasti. Dále by zmíněná iniciativa měla usnadnit navazování kontaktů mezi soudci a státními zástupci s cílem prohloubit jejich znalosti a podpořit partnery, kteří o to mají zájem, při zavádění vzdělávacích aktivit.

Tuto iniciativu vyvinula v průběhu roku 2009 Rada Evropy (v rámci svého projektu v oblasti kyberkriminality) a Lisabonská síť institucí pro justiční vzdělávání ve spolupráci s vícestrannou pracovní skupinou.

Kurz je dostupný na těchto internetových stránkách v angličtině.

Související odkazy

Projekt Rady Evropy v oblasti kyberkriminality

Lisabonská síť

Poslední aktualizace: 08/02/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.