Lovgivning om organiseret kriminalitet

Europa-Kommissionen ønsker at stille undervisningsmateriale til rådighed, som er nyttigt både for retsvæsenets aktører til eget brug og for undervisere af retsvæsenets aktører som et redskab til deres arbejde i forbindelse med lovgivning om organiseret kriminalitet.

E-learningkursus om "Viden om EU-ret som middel til at bekæmpe grænseoverskridende organiseret kriminalitet" (Fondazione Italiana per il Notariato)

Dette e-learningkursus omfatter et generelt afsnit om EU-ret og strafferetlige anliggender samt særlige afsnit om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, forvaltning og afhændelse af aktiver konfiskeret fra kriminelle organisationer samt insolvens på tværs af grænser. Det inkluderer bl.a. de civilretlige følger af sagerne, fordi det er udarbejdet ud fra notarers synsvinkel. Det er udviklet i forbindelse med et projekt under ledelse af Fondazione Italiana per il Notariato og medfinansieret af Europa-Kommissionen.

Kurset findes her på engelsk og italiensk.

Bekæmpelse af IT-kriminalitet

"Uddannelse i IT-kriminalitet for dommere og anklagere: et begreb" (Europarådet og Lissabonnetværket)

Formålet med dette initiativ er at hjælpe institutioner, der uddanner dommere og anklagere, med at udvikle uddannelsesprogrammer om IT-kriminalitet og elektroniske beviser til dommere og anklagere og integrere denne uddannelse i den almindelige grund- og efter-/videreuddannelse på dette område. Det ventes endvidere at fremme netværkssamarbejde mellem dommere og anklagere med henblik på at styrke deres viden og tilskynde interesserede partnere til at oprette uddannelsesaktiviteter.

Initiativet blev udviklet af Europarådet i løbet af 2009 (som led i projektet om IT-kriminalitet) og Lissabonnetværket af juridiske uddannelsesinstitutioner i samarbejde med en interessentarbejdsgruppe.

Kurset findes her på engelsk.

Relevante links

Europarådets projekt om IT-kriminalitet

Lissabonnetværket

Sidste opdatering: 08/02/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.