Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

Euroopan komissio on laatinut järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevaan lainsäädäntöön liittyvää oppimateriaalia, joka on tarkoitettu avuksi sekä oikeusalan ammattilaisille että oikeusalan ammattilaisten kouluttajille.

Verkkokurssi ”Knowledge of European law as a means of combating transnational organized crime” (Fondazione Italiana per il Notariato)

Eurooppaoikeuden tuntemusta kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan välineenä koskeva verkkokurssi on jaettu osiin seuraavasti: yleisessä osiossa käsitellään EU:n oikeutta rikosasioissa ja erityisosioissa rahanpesun torjuntaa, rikollisjärjestöiltä takavarikoidun omaisuuden hallinnointia ja luovuttamista sekä kansainvälisiä maksukyvyttömyystapauksia. Kurssi on laadittu julkisten notaarien näkökulmasta, joten siinä tarkastellaan kyseisiä asioita myös siviilioikeudellisten seuraamusten kannalta. Se suunniteltiin Italian notaarien säätiön (Fondazione Italiana del Notariato) johdolla toteutetun ja Euroopan komission osarahoittaman hankkeen yhteydessä.

Siihen voi tutustua täällä englanniksi ja italiaksi.

Verkkorikollisuuden torjunta

Verkkokurssi ”Cybercrime training for judges and prosecutors: a concept” (Euroopan neuvosto ja Lissabonin verkosto)

Verkkorikollisuutta koskevan hankkeen avulla oikeusalan oppilaitokset voivat suunnitella tuomareille ja syyttäjille tarkoitettuja koulutusohjelmia, jotka koskevat verkkorikollisuutta ja sähköisten todisteiden antamista, sekä liittää kyseisen koulutuksen osaksi alan perus- ja täydennyskoulutusta. Lisäksi hankkeella edistetään tuomari- ja syyttäjäverkostojen luomista, jotta voidaan parantaa kyseisten ryhmien tietämystä ja kannustaa asiasta kiinnostuneita yhteistyökumppaneita järjestämään koulutusta.

Euroopan neuvosto ja oikeusalan oppilaitosten muodostama Lissabonin verkosto suunnittelivat aloitteen vuoden 2009 aikana Euroopan neuvoston verkkorikollisuushankkeen puitteissa ja yhdessä sidosryhmien välisen työryhmän kanssa.

Kurssi on saatavana täältä englanniksi.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Euroopan neuvoston verkkorikollisuushanke

Lissabonin verkosto

Päivitetty viimeksi: 08/02/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.