Zakonodavstvo za borbu protiv organiziranoga kriminala

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području zakonodavstva za suzbijanje organiziranog kriminala.

E-tečaj o temi Poznavanje europskog prava kao sredstvo za borbu protiv transnacionalnog organiziranog kriminala(Fondazione Italiana per il Notariato)

Ovaj se e-tečaj sastoji od općeg odjeljka o pravu EU-a i kaznenim pitanjima te od posebnih odjeljaka o borbi protiv pranja novca, upravljanju i raspolaganju imovinom oduzetom zločinačkim organizacijama i o transnacionalnim stečajevima. Zakon je razrađen s gledišta javnih službenika te su njime obuhvaćene posljedice građanskog prava. Razvijen je u okviru projekta koji provodi Fondazione Italiana per il Notariato, a sufinancira ga Europska komisija.

Tečaj je dostupan ovdje na engleskom i talijanskom.

Borba protiv kibernetičkog kriminala

Izobrazba iz područja kibernetičkog kriminala za suce i državne odvjetnike: koncept(Vijeće Europe i Lisabonska mreža)

Cilj je ove inicijative pomoći ustanovama za pravosudnu izobrazbu u razvoju programa izobrazbe u području kibernetičkog kriminala i elektroničkih dokaza za suce i državne odvjetnike i ugraditi takvu izobrazbu u redovnu početnu izobrazbu i stručno usavršavanje u tome području. Nadalje, njome bi se trebalo olakšati umrežavanje među sucima i državnim odvjetnicima u cilju proširenja njihovog znanja te kako bi se zainteresirane stranke potakle da pokrenu aktivnosti izobrazbe.

Inicijativu je tijekom 2009. razvilo Vijeće Europe (kao dio projekta o kibernetičkom kriminalu) i Lisabonska mreža ustanova za pravosudnu izobrazbu u suradnji s radnom skupinom više dionika.

Tečaj je dostupanovdje na engleskom jeziku.

Ostale poveznice

Projekt Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu

Lisabonska mreža

Posljednji put ažurirano: 08/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.