Kovos su organizuotu nusikalstamumu teisės aktai

Europos Komisija suteikia galimybę naudotis medžiaga, kuri bus naudinga tiek ją asmeniniais tikslais naudosiantiems praktikuojantiems teisininkams, tiek darbo reikalais kovos su organizuotu nusikalstamumu teisės aktų srityje ją naudosiantiems praktikuojančių teisininkų dėstytojams.

E. mokymo kursas „Supažindinimas su Europos teise kaip kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu priemone“ (Fondazione Italiana per il Notariato)

Į šį e. mokymo kursą įtrauktas bendras skyrius apie ES teisę ir baudžiamąsias bylas, taip pat specialūs skyriai apie kovą su pinigų plovimu, konfiskuoto nusikalstamų organizacijų turto valdymą bei pardavimą ir tarptautinį nemokumą. Mokymo kursas parengtas atsižvelgiant į notarų veiklą, todėl jame aprašomi civiliniai padariniai iškėlus bylą. Jis parengtas vykdant projektą, kuriam vadovavo Fondazione Italiana per il Notariato, o bendrai finansavo Europos Komisija.

Kursas pateiktas šioje svetainėje anglų ir italų kalbomis.

Kova su elektroniniais nusikaltimais

„Teisėjų ir prokurorų mokymo elektroninių nusikaltimų srityje koncepcija“ (Europos Taryba ir Lisabonos tinklas)

Šios iniciatyvos tikslas – padėti teisėjų mokymo įstaigoms parengti teisėjų ir prokurorų mokymo programas elektroninių nusikaltimų ir elektroninių įrodymų tema ir tokį mokymą įtraukti į standartinius pirminio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo šioje srityje kursus. Be to, ji turėtų padėti teisėjams ir prokurorams dalyvauti tinklų veikloje, siekiant praplėsti jų žinias ir skatinti suinteresuotąsias šalis organizuoti mokymo veiklą.

Šios 2009 m. iniciatyvos rengėjai – Europos Taryba (įgyvendinusi elektroninių nusikaltimų srities projektą) ir Lisabonos teisėjų mokymo įstaigų tinklas, bendradarbiavę šiuo klausimu su įvairias suinteresuotąsias šalis vienijančia darbo grupe.

Kursas pateiktas šioje svetainėje anglų kalba.

Susijusios nuorodos

Europos Tarybos elektroninių nusikaltimų srities projektas

Lisabonos tinklas

Paskutinis naujinimas: 08/02/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.