Preprečevanje organiziranega kriminala

Evropska komisija želi dati na voljo učno gradivo, ki bo koristno za delavce v pravni stroki za njihovo lastno uporabo in za vodje usposabljanj za delavce v pravni stroki kot vir za njihovo delo na področju zakonodaje o boju proti organiziranemu kriminalu.

E-izobraževanje o poznavanju evropskega prava kot sredstva za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (Fondazione Italiana per il Notariato)

To e-izobraževanje vključuje splošni del o pravu EU in kazenskih zadevah ter posebne dele o boju proti pranju denarja, upravljanju in prodaji premoženja, zaplenjenega hudodelskim združbam, ter čezmejnih primerih insolventnosti. Prinaša pogled, ki zajema civilnopravne posledice v teh zadevah, saj je bilo pripravljeno z vidika civilnih notarjev. Razvito je bilo v okviru projekta, ki ga je vodila Fondazione Italiana per il Notariato in ga je sofinancirala Evropska komisija.

Izobraževanje je na voljo tukaj v angleškem in italijanskem jeziku.

Boj proti kibernetski kriminaliteti

„Izobraževanje o kibernetski kriminaliteti za sodnike in tožilce: koncept“ (Svet Evrope in Lizbonska mreža)

Cilj te pobude je institucijam za izobraževanje v pravosodju pomagati pri razvoju programov izobraževanja o kibernetski kriminaliteti in elektronskih dokazih za sodnike in tožilce ter to izobraževanje vključiti v standardno začetno izobraževanje in nadaljnje izobraževanje na delovnem mestu na tem področju. Poleg tega naj bi spodbujala navezovanje stikov med sodniki in tožilci, da se izboljša njihovo znanje in zainteresirane partnerje spodbudi, da vzpostavijo dejavnosti izobraževanja.

To pobudo sta v letu 2009 oblikovala Svet Evrope (kot del projekta o kibernetski kriminaliteti) in Lizbonska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju, in sicer v sodelovanju z delovno skupino, ki so jo sestavljali različni deležniki.

Izobraževanje je na voljo tukaj v angleškem jeziku.

Sorodne povezave

Projekt Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti

Lizbonska mreža

Zadnja posodobitev: 08/02/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.