Ympäristöoikeus

Euroopan komissio on laatinut EU:n ympäristöoikeuteen liittyvää oppimateriaalia, joka on tarkoitettu avuksi sekä oikeusalan ammattilaisille että oikeusalan ammattilaisten kouluttajille.

Unionin ympäristöoikeutta koskevat koulutusmoduulit (Euroopan komissio)

Oikeussuojakeinojen saatavuus ympäristöasioissa ja ympäristölainsäädännön täytäntöönpano ovat aloja, joita koskevia säädöksiä tunnetaan varsin huonosti. Säädöksiä kuitenkin on ja ne ovat usein hyvin yksityiskohtaisia. EU:ssa on nykyään vireillä monia oikeustapauksia, joissa on nostettu syytteitä ympäristörikoksista. Ympäristöasioiden pääosasto, joka on selvillä tarpeesta parantaa EU:n ja kansallisten tuomioistuinten välistä yhteistyötä, käynnisti vuonna 2008 erityisohjelman EU:n ympäristöoikeuden eri osa-alueita koskevien koulutusmoduulien kehittämiseksi sekä lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien työpajojen ja seminaarin järjestämiseksi tuomareille. Työpajoissa myös testattiin ja kehitettiin koulutusmoduuleja niistä saadun palautteen perusteella.

Seminaarien päätarkoituksena on lisätä tietoisuutta EU:n ympäristölainsäädännöstä ja ‑politiikasta ja tarjota foorumi tietojen- ja kokemustenvaihtoa varten. Tavoitteena on saada mukaan myös kouluttajat ja koulutuksen järjestäjät. Tätä tarkoitusta varten oppimateriaalia kehitetään siten, että sitä voidaan päivittää ja mukauttaa paikallisten, valtakunnallisten ja eurooppalaisten kohderyhmien tarpeisiin.

EU:n ympäristölainsäädäntöä koskeva koulutuspaketti koostuu eri aiheita koskevista moduuleista. Kukin moduuli on jaettu harjoitustehtävän muodossa oleviin osioihin, joissa käsitellään muun muassa tapaustutkimuksia tai esitellään direktiivejä.

Moduuleissa yhdistyvät kouluttajan pitämät esitykset ja tapaustutkimuksia koskevat interaktiiviset tehtävät (neljä tehtävää 2,5 seminaaripäivän aikana). Kouluttajat voivat kuitenkin käyttää aineistoa haluamallaan tavalla ja esimerkiksi suunnitella oman seminaarin valitsemalla vain tietyt koulutusosiot.

Moduulit ovat saatavana maksutta englanniksi täältä ja niissä käsitellään seuraavia aiheita:

  • ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskeva EU:n lainsäädäntö
  • EU:n ympäristönsuojelulainsäädäntö
  • EU:n jätelainsäädäntö
  • EU:n vesilainsäädäntö
  • EU:n ympäristöoikeuden periaatteet
  • ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin.

Oppimateriaalia on saatavana myös seuraavista yleisistä aiheista:

  • oikeussuojakeinojen saatavuus ympäristöasioissa
  • kansallisten tuomioistuinten ja komission rooli unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa.

Kouluttajien kouluttamista koskevassa oppaassa selvitetään edellä mainittujen koulutuspakettien soveltamista käytäntöön.

Koulutusseminaari oikeussuojan saatavuudesta ympäristölainsäädäntöön liittyvissä asioissa (Euroopan juridinen koulutusverkosto)

Asiasta kiinnostuneet oikeusalan ammattilaiset ja kouluttajat voivat tutustua portugalilaisen oikeusalan koulutuskeskuksen (Centro de Estudos Judiciários) englanninkielisestä koulutusseminaarista tuotettuihin podcast-videolähetyksiin. Ne ovat osa Euroopan juridisen koulutusverkoston (European Judicial Training Network, EJTN) toimintaa ja niihin voi tutustua täällä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN)

Päivitetty viimeksi: 19/02/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.